William Kemmler – Eerste slachtoffer van de elektrische stoel

William Kemmler – Eerste slachtoffer van de elektrische stoel

William Kemmler was een Amerikaanse moordenaar die op 6 augustus 1890 de eerste persoon werd die ter dood werd gebracht door middel van de elektrische stoel. Deze executie was een van de meest controversiële en beruchte in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In dit artikel zullen we de details van deze gebeurtenis onderzoeken, evenals de impact die het had op de samenleving en het rechtssysteem van die tijd.

De Misdaad

William Kemmler werd geboren op 9 mei 1860 in Philadelphia, Pennsylvania. Hij groeide op in een gezin dat geplaagd werd door alcoholisme en armoede. In 1889 verhuisde Kemmler naar Buffalo, New York, om werk te zoeken. Daar ontmoette hij zijn buurvrouw, Matilda “Tillie” Ziegler, en begon een relatie met haar.

Op 29 maart 1890 werd Tillie dood aangetroffen in haar huis. Ze was vermoord met een bijl. Na een kort onderzoek arresteerde de politie Kemmler op verdenking van de moord.

De Rechtszaak

De zaak tegen Kemmler werd gehouden in de zomer van 1890. Het proces duurde slechts één dag en de jury had slechts vijf minuten nodig om een schuldig verdict te bereiken. Kemmler werd veroordeeld tot de doodstraf.

De advocaten van Kemmler probeerden de executie te voorkomen door te beweren dat de elektrische stoel een wrede en ongebruikelijke straf was en daarom in strijd was met de Amerikaanse grondwet. Ze beweerden ook dat de technologie die werd gebruikt om de stoel te ontwerpen en te bouwen onvoldoende was en dat de executie daarom onmenselijk zou zijn.

Lees ook:   Dwangarbeid in de gaskamers en crematoria van Auschwitz

De rechter verwierp echter alle bezwaren en beval dat de executie op 6 augustus zou plaatsvinden in de Auburn-gevangenis in New York.

De Executie

Op de dag van de executie werd Kemmler naar de elektrische stoel geleid. Hij was gekleed in een nieuw zwart pak en droeg een wit overhemd en een das. Kemmler werd vastgebonden aan de stoel en kreeg een elektrode op zijn hoofd en een op zijn been. Nadat hij was vastgebonden, werd er een elektrische stroom door zijn lichaam gestuurd.

De eerste stroomstoot duurde 17 seconden en had niet het gewenste effect. Kemmler was nog steeds in leven en hij schreeuwde om hulp. De artsen en bewakers waren geschokt door wat ze zagen en probeerden de executie te stoppen, maar de rechter beval dat de stroom opnieuw moest worden ingeschakeld.

De tweede stroomstoot duurde 70 seconden. Dit veroorzaakte ernstige brandwonden op het lichaam van Kemmler en zijn ogen sprongen uit zijn schedel. Uiteindelijk stopte zijn hart en werd hij dood verklaard. De hele executie duurde in totaal 8 minuten.

Impact op de Samenleving

De executie van William Kemmler had een enorme impact op de samenleving van die tijd. Veel mensen waren geschokt door de wreedheid van de executie en er ontstond een landelijke discussie over de vraag of de elektrische stoel een humane manier van straffen was.

Na de executie werden er veel artikelen geschreven over de gebeurtenis en de technologie achter de elektrische stoel. Sommige artikelen waren kritisch en pleitten voor de afschaffing van de stoel, terwijl andere artikelen de technologie verdedigden en beweerden dat de stoel een humanere manier van executie was dan de galg of de guillotine.

Lees ook:   Sofonisba Anguissola – Italiaanse kunstenares

Conclusie

De executie van William Kemmler was een van de meest controversiële en beruchte gebeurtenissen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het leidde tot een landelijke discussie over de vraag of de elektrische stoel een humane manier van straffen was en had een grote impact op de samenleving en het rechtssysteem van die tijd. Hoewel de technologie achter de elektrische stoel inmiddels is verbeterd, blijft de vraag of de doodstraf een geschikte straf is nog steeds een onderwerp van discussie.

FAQs

1. Was William Kemmler de eerste persoon die ter dood werd gebracht?

Ja, William Kemmler was de eerste persoon die ter dood werd gebracht door middel van de elektrische stoel.

2. Waar vond de executie plaats?

De executie vond plaats in de Auburn-gevangenis in New York.

3. Was de executie van William Kemmler humaan?

De executie van William Kemmler werd als onmenselijk beschouwd vanwege de ernstige brandwonden die hij opliep en de lange duur van de executie.

4. Is de elektrische stoel nog steeds in gebruik?

De elektrische stoel wordt nog steeds gebruikt in sommige Amerikaanse staten, hoewel het gebruik ervan steeds minder wordt.

5. Wat was de impact van de executie van William Kemmler op de samenleving?

De executie van William Kemmler leidde tot een landelijke discussie over de vraag of de elektrische stoel een humane manier van straffen was en had een grote impact op de samenleving en het rechtssysteem van die tijd.