Wat vieren we met Pinksteren?

Wat vieren we met Pinksteren?

Met Pinksteren vieren we de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen van Jezus Christus. Dit gebeurde volgens het Nieuwe Testament tijdens het joodse Wekenfeest, vijftig dagen na Pasen. In de christelijke traditie wordt Pinksteren beschouwd als het ontstaan van de kerk. Maar wat is de betekenis van Pinksteren precies en hoe wordt het gevierd? In dit artikel duiken we dieper in op de geschiedenis, de gebruiken en de betekenis van Pinksteren.

De oorsprong van Pinksteren

Pinksteren vindt zijn oorsprong in de joodse traditie van het Wekenfeest, ook wel Sjavoeot genoemd. Dit feest wordt vijftig dagen na Pesach gevierd en markeert de ontvangst van de Tora op de berg Sinaï. Het Wekenfeest duurt zeven dagen en wordt beschouwd als een dankbetuiging aan God voor de oogst van de eerste vruchten.

Volgens het Nieuwe Testament vond de neerdaling van de Heilige Geest plaats tijdens het Wekenfeest in Jeruzalem, nadat Jezus Christus was opgestegen naar de hemel. De apostelen waren bij elkaar toen ze plotseling werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in verschillende talen. Dit wonder trok veel mensen naar hen toe en zo ontstond de eerste christelijke gemeenschap.

Hoe wordt Pinksteren gevierd?

In Nederland is Pinksteren vooral bekend vanwege de extra vrije dagen op maandag en soms ook op zondag. Veel mensen gebruiken deze dagen om eropuit te gaan of om te ontspannen. In andere landen, zoals Duitsland en Polen, wordt Pinksteren wel uitgebreider gevierd.

In de katholieke kerk is Pinksteren een belangrijk feest. Op de zondag van Pinksteren wordt het sacrament van het vormsel toegediend aan jongeren die hieraan toe zijn. Dit sacrament bekrachtigt de doop en geeft de ontvanger de kracht van de Heilige Geest. Op Tweede Pinksterdag wordt in veel kerken een eucharistieviering gehouden.

Lees ook:   Zwartgalligheid - Melancholisch door zwarte gal

Verder zijn er verschillende Pinksterfestivals en -conferenties waar christenen samenkomen om te bidden, te zingen en te luisteren naar preken. Ook in de pinkstergemeenschap wordt het sacrament van het vormsel toegediend, maar dan vaak aan volwassenen die zich hebben bekeerd tot het christendom.

De betekenis van Pinksteren

De neerdaling van de Heilige Geest wordt gezien als het begin van de kerk en daarmee als een belangrijk moment in de geschiedenis van het christendom. De Heilige Geest wordt beschouwd als de kracht die christenen in staat stelt om te getuigen van hun geloof en om te leven volgens de leer van Jezus Christus.

De neerdaling van de Heilige Geest wordt ook gezien als de vervulling van de belofte van Jezus Christus om zijn discipelen niet alleen te laten, maar hen de Heilige Geest te sturen als helper en trooster. De Heilige Geest wordt gezien als een persoonlijke aanwezigheid van God in het leven van de gelovige.

Veelgestelde vragen over Pinksteren

Wat is het verschil tussen Hemelvaart en Pinksteren?

Hemelvaart en Pinksteren zijn beide feestdagen in het christendom, maar hebben een verschillende betekenis. Hemelvaart herdenkt de opstijging van Jezus Christus naar de hemel, terwijl Pinksteren de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen herdenkt.

Waarom wordt Pinksteren ook wel het Wekenfeest genoemd?

Pinksteren wordt ook wel het Wekenfeest genoemd omdat het vijftig dagen na Pasen wordt gevierd, precies zeven weken plus één dag. In het joodse geloof wordt het Wekenfeest gevierd vijftig dagen na Pesach en markeert het de ontvangst van de Tora op de berg Sinaï.

Lees ook:   Verhalen uit de Keltische wereld

Wat is het sacrament van het vormsel?

Het sacrament van het vormsel is een van de zeven sacramenten in de katholieke kerk. Het bekrachtigt de doop en geeft de ontvanger de kracht van de Heilige Geest. Tijdens het vormsel wordt olie op het voorhoofd van de ontvanger aangebracht door de bisschop of een priester.

Waarom wordt er bij Pinksteren gesproken in verschillende talen?

Volgens het Nieuwe Testament begonnen de apostelen na de neerdaling van de Heilige Geest te spreken in verschillende talen. Dit wordt beschouwd als een teken van de Heilige Geest en als een manier om het evangelie te verspreiden onder mensen van verschillende nationaliteiten.

Wat is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is volgens het christendom de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, naast God de Vader en God de Zoon (Jezus Christus). De Heilige Geest wordt beschouwd als de kracht die christenen in staat stelt om te getuigen van hun geloof en om te leven volgens de leer van Jezus Christus.

Conclusie

Pinksteren is een belangrijk feest in het christendom dat de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen herdenkt. Het wordt gezien als het ontstaan van de kerk en als een belangrijk moment in de geschiedenis van het christendom. Pinksteren wordt vooral gevierd in de katholieke kerk en in de pinkstergemeenschap, maar heeft ook een culturele betekenis als extra vrije dag. Door de neerdaling van de Heilige Geest worden christenen in staat gesteld om te getuigen van hun geloof en om te leven volgens de leer van Jezus Christus.