© Museum JoCas              © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto Museum JoCas

Alarmnummer

Een alarmnummer of noodnummer is een telefoonnummer om de hulpdiensten (zoals politie, ambulance en brandweer) snel te kunnen spreken. In elk land van de Europese Unie, en een aantal andere Europese en niet-Europese landen, geldt 112 als alarmnummer. In verschillende landen functioneren behalve 112 ook andere alarmnummers. Geschiedenis In het Verenigd Koninkrijk kwam men in 1937 voor het eerst op het idee om een uniform oproepnummer voor het bereiken van de hulpdiensten in te stellen, na een brand in Londen waarbij vijf vrouwen om het leven kwamen. Het werd op 30 juni 1937 in Londen geïntroduceerd als het nummer 999. In België werd een centraal oproepnummer voor dringende hulpverlening geïntroduceerd in 1958. Het was de Hasseltse politicus Paul Meyers, op dat moment minister van Openbare Werken, die in 1958 na een nachtelijke ministerraad moeilijk dringende hulp bij een verongelukte auto kon krijgen. Het oproepnummer diende eenvoudig te zijn en niet van de plaats af te hangen waar de beller zich bevond. Men koos voor de gratis nummers 900, voor dringende hulp van de brandweer en voor dringende medische hulp, en voor 901, voor dringende hulp van de politie. Later, halverwege de jaren 80, werden de nummers veranderd in respectievelijk 100 en 101. Nog later werd het Europese noodnummer 112 ingevoerd, dat parallel werd gesteld met het nummer 100. Dankzij het centraliseren van de dringende hulpvragen en het uniforme oproepnummer voor het hele land, kon er gemakkelijker en efficiënter een beroep gedaan worden op brandweer, politie en medische hulpverlening. De oudere bevolking spreekt in België vaak nog over 'de 900', ondanks dat dit nummer al lange tijd niet meer in gebruik is. Andere landen volgden het voorbeeld van een centraal alarmnummer. In Nederland werd aanvankelijk in een aantal regio's op proef 0011 als alarmnummer in gebruik genomen. Het centraal alarmnummer werd in 1990 algemeen ingevoerd, maar het werd in 06-11 veranderd, omdat de internationale toegangscode van 09 in 00 veranderde. In 1997, veranderde het Nederlandse alarmnummer in 112. Dit nummer is inmiddels in vrijwel alle Europese landen actief. Het wordt vaak met streepjes tussen de cijfers geschreven (1-1-2) maar het nummer moet achter elkaar worden gekozen zonder op kiestonen te wachten. In Nederland is ook een algemeen politienummer van kracht voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844. Nederland In Nederland worden de 112-oproepen behandeld door de meldkamers van de hulpdiensten. Er is 1 landelijke meldkamer en zijn er meerdere regionale meldkamers. De beller van het nummer 112 komt eerst uit bij de meldkamer van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Tot 2017 werd er nog onderscheid gemaakt of er werd gebeld met een vaste lijn of een mobiele telefoon. Vaste lijnen kwamen toen nog direct uit bij de dichtstbijzijnde meldkamer van de hulpdiensten, terwijl mobiele oproepen eerst bij de meldkamer in Driebergen binnen kwamen en daarna doorgeschakeld werden naar de juiste regionale meldkamer. De landelijke meldkamer treedt zo op als eerste filter tegen bijvoorbeeld misbruik van het alarmnummer en ontziet zo de belasting op regionale meldkamers. Ook kan de landelijke meldkamer in tijden van grote drukte bij een regionale meldkamer, bijvoorbeeld bij een groot incident met veel 112-bellers, oproepen tijdelijk doorzetten naar een andere regionale meldkamer. Zij nemen de aanname van de noodoproepen dan tijdelijk over. Bij binnenkomst van een 112-oproep bij de landelijke meldkamer in Driebergen vraagt de centralist welke hulpdienst men wil spreken en in welke plaats. Hierna schakelt de centralist de beller door naar de juiste regionale meldkamer. De 112- centrale is in alle regio's onderdeel van de regionale meldkamer van de hulpdiensten. Het alarmnummer is altijd bereikbaar, maar uitdrukkelijk alleen voor spoedeisende hulp bedoeld. Het misbruik maken van de dienst is dan ook strafbaar. De meldkamers beschikken over de mogelijkheid om de gebruikte telefoon te identificeren. In gevallen van extreme hinder kunnen telefoonnummers of zelfs IMEI-nummers geblokkeerd worden. Zij kunnen na de blokkade niet langer meer bellen met het noodnummer 112 of zij kunnen tijdelijk uitgesloten worden van het bellen met 112. Uit een onderzoek blijkt dat 77% van de binnenkomende gesprekken bij de alarmcentrales vals is. Soms wordt opzettelijk vals alarm gegeven, maar ook is er vaak sprake van zogenaamde broekzakbellers. Het is altijd mogelijk 112 te telefoneren, ook met een mobiele telefoon zonder beltegoed, buiten bereik van het eigen netwerk of zonder simkaart, en er worden geen telefoonkosten in rekening gebracht. Het telefoongesprek staat overigens altijd op de, indien van toepassing, gespecificeerde gespreksnota vermeld. Dit geldt voor het bellen via een mobiele telefoon en een vaste telefoonlijn van KPN, alsook voor internetbellen. Spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden kan worden ingeroepen door middel van speciale teksttelefoons waarover degenen die het betreft reeds beschikken: 0800-8112. Niet-spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden via de teksttelefoon gaat via 0900–1844, beide alleen in Nederland. Saba, Sint Eustatius en Bonaire In Caribisch Nederland wordt niet 112, maar 911 gebruikt als alarmnummer (zoals in de Verenigde Staten en Canada). Iemand die 112 belt wordt echter wel doorgeschakeld naar 911. Europa De Europese Unie wilde een Europees alarmnummer invoeren zodat mensen die in de Europese Unie reizen niet telkens alle plaatselijke alarmnummers zouden moeten onthouden. Het nummer 112 werd door de European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) aanbevolen: het is snel draaibaar op een telefoon met kiesschijf, maar kan niet zoals 111 per ongeluk worden gevormd door drie keer op het haakcontact te drukken. Het nummer 112 werd door het Europees besluit 91/396/EEG dan ook als Europees alarmnummer gekozen. De Europese richtlijn 2002/22/EG verplichtte de invoering van het nummer 112. Het alarmnummer 112 is van kracht in elk land van de Europese Unie. De meeste mobiele telefoons hebben een vooraf geprogrammeerde lijst van alarmnummers, waar het nummer 112 meestal in zit naast andere alarmnummers zoals 911. In België en Nederland kunnen deze nummers ook gevormd worden op een mobiele telefoon zonder geldig abonnement, zonder een pincode te moeten ingeven of zonder de toetsen te moeten deblokkeren. Indien het netwerk van de eigen aanbieder niet beschikbaar is, schakelt de telefoon automatisch over op het netwerk van een concurrerende aanbieder voor een 112-oproep. In Nederland is het tevens mogelijk 112 te bellen met een mobiele telefoon zonder geldige simkaart, in België is dit niet mogelijk om misbruik tegen te gaan. Oproepen naar alarmnummers krijgen prioriteit op de gsm-netwerken. Bij oproepen via een vaste telefoonverbinding wordt het adres van de verbinding automatisch meegedeeld aan de alarmcentrale; bij mobiele oproepen wordt alvast de locatie van de gsm- mast meegedeeld, en indien technisch mogelijk ook de GPS-locatie van de telefoon. Jaarlijks wordt op 11 februari de Europese 112-dag georganiseerd. Deze dag werd binnen de Europese Unie geïntroduceerd om het bestaan van het Europese bereik van 112 te promoten. Specifieke noodnummers Voor sommige specifieke (al dan niet spoedeisende) situaties zijn er specifieke noodnummers: Nederland 113 Zelfmoordpreventie is een platform dat zich richt op zelfmoordpreventie en is bereikbaar op het nummer 0900 0113 voor mensen die een gesprek nodig hebben. Voor niet-dringende politieaangelegenheden is er het landelijke nummer 0900 8844, Geen spoed, wel politie. Om anoniem informatie en tips rond criminaliteit te melden is er het nummer 0800 7000, Meld Misdaad Anoniem. Het alarmnummer van de dierenambulance en dierenpolitie in Nederland is 144. Om verloren bankpassen te laten blokkeren is er het nummer 0800 0313.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/copyright

 Museum JoCas 

Alarmnummer

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

Een alarmnummer of noodnummer is een telefoonnummer om de hulpdiensten (zoals politie, ambulance en brandweer) snel te kunnen spreken. In elk land van de Europese Unie, en een aantal andere Europese en niet-Europese landen, geldt 112 als alarmnummer. In verschillende landen functioneren behalve 112 ook andere alarmnummers. Geschiedenis In het Verenigd Koninkrijk kwam men in 1937 voor het eerst op het idee om een uniform oproepnummer voor het bereiken van de hulpdiensten in te stellen, na een brand in Londen waarbij vijf vrouwen om het leven kwamen. Het werd op 30 juni 1937 in Londen geïntroduceerd als het nummer 999. In België werd een centraal oproepnummer voor dringende hulpverlening geïntroduceerd in 1958. Het was de Hasseltse politicus Paul Meyers, op dat moment minister van Openbare Werken, die in 1958 na een nachtelijke ministerraad moeilijk dringende hulp bij een verongelukte auto kon krijgen. Het oproepnummer diende eenvoudig te zijn en niet van de plaats af te hangen waar de beller zich bevond. Men koos voor de gratis nummers 900, voor dringende hulp van de brandweer en voor dringende medische hulp, en voor 901, voor dringende hulp van de politie. Later, halverwege de jaren 80, werden de nummers veranderd in respectievelijk 100 en 101. Nog later werd het Europese noodnummer 112 ingevoerd, dat parallel werd gesteld met het nummer 100. Dankzij het centraliseren van de dringende hulpvragen en het uniforme oproepnummer voor het hele land, kon er gemakkelijker en efficiënter een beroep gedaan worden op brandweer, politie en medische hulpverlening. De oudere bevolking spreekt in België vaak nog over 'de 900', ondanks dat dit nummer al lange tijd niet meer in gebruik is. Andere landen volgden het voorbeeld van een centraal alarmnummer. In Nederland werd aanvankelijk in een aantal regio's op proef 0011 als alarmnummer in gebruik genomen. Het centraal alarmnummer werd in 1990 algemeen ingevoerd, maar het werd in 06-11 veranderd, omdat de internationale toegangscode van 09 in 00 veranderde. In 1997, veranderde het Nederlandse alarmnummer in 112. Dit nummer is inmiddels in vrijwel alle Europese landen actief. Het wordt vaak met streepjes tussen de cijfers geschreven (1-1-2) maar het nummer moet achter elkaar worden gekozen zonder op kiestonen te wachten. In Nederland is ook een algemeen politienummer van kracht voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844. Nederland In Nederland worden de 112-oproepen behandeld door de meldkamers van de hulpdiensten. Er is 1 landelijke meldkamer en zijn er meerdere regionale meldkamers. De beller van het nummer 112 komt eerst uit bij de meldkamer van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Tot 2017 werd er nog onderscheid gemaakt of er werd gebeld met een vaste lijn of een mobiele telefoon. Vaste lijnen kwamen toen nog direct uit bij de dichtstbijzijnde meldkamer van de hulpdiensten, terwijl mobiele oproepen eerst bij de meldkamer in Driebergen binnen kwamen en daarna doorgeschakeld werden naar de juiste regionale meldkamer. De landelijke meldkamer treedt zo op als eerste filter tegen bijvoorbeeld misbruik van het alarmnummer en ontziet zo de belasting op regionale meldkamers. Ook kan de landelijke meldkamer in tijden van grote drukte bij een regionale meldkamer, bijvoorbeeld bij een groot incident met veel 112- bellers, oproepen tijdelijk doorzetten naar een andere regionale meldkamer. Zij nemen de aanname van de noodoproepen dan tijdelijk over. Bij binnenkomst van een 112-oproep bij de landelijke meldkamer in Driebergen vraagt de centralist welke hulpdienst men wil spreken en in welke plaats. Hierna schakelt de centralist de beller door naar de juiste regionale meldkamer. De 112-centrale is in alle regio's onderdeel van de regionale meldkamer van de hulpdiensten. Het alarmnummer is altijd bereikbaar, maar uitdrukkelijk alleen voor spoedeisende hulp bedoeld. Het misbruik maken van de dienst is dan ook strafbaar. De meldkamers beschikken over de mogelijkheid om de gebruikte telefoon te identificeren. In gevallen van extreme hinder kunnen telefoonnummers of zelfs IMEI-nummers geblokkeerd worden. Zij kunnen na de blokkade niet langer meer bellen met het noodnummer 112 of zij kunnen tijdelijk uitgesloten worden van het bellen met 112. Uit een onderzoek blijkt dat 77% van de binnenkomende gesprekken bij de alarmcentrales vals is. Soms wordt opzettelijk vals alarm gegeven, maar ook is er vaak sprake van zogenaamde broekzakbellers. Het is altijd mogelijk 112 te telefoneren, ook met een mobiele telefoon zonder beltegoed, buiten bereik van het eigen netwerk of zonder simkaart, en er worden geen telefoonkosten in rekening gebracht. Het telefoongesprek staat overigens altijd op de, indien van toepassing, gespecificeerde gespreksnota vermeld. Dit geldt voor het bellen via een mobiele telefoon en een vaste telefoonlijn van KPN, alsook voor internetbellen. Spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden kan worden ingeroepen door middel van speciale teksttelefoons waarover degenen die het betreft reeds beschikken: 0800- 8112. Niet-spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden via de teksttelefoon gaat via 0900–1844, beide alleen in Nederland. Saba, Sint Eustatius en Bonaire In Caribisch Nederland wordt niet 112, maar 911 gebruikt als alarmnummer (zoals in de Verenigde Staten en Canada). Iemand die 112 belt wordt echter wel doorgeschakeld naar 911. Europa De Europese Unie wilde een Europees alarmnummer invoeren zodat mensen die in de Europese Unie reizen niet telkens alle plaatselijke alarmnummers zouden moeten onthouden. Het nummer 112 werd door de European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) aanbevolen: het is snel draaibaar op een telefoon met kiesschijf, maar kan niet zoals 111 per ongeluk worden gevormd door drie keer op het haakcontact te drukken. Het nummer 112 werd door het Europees besluit 91/396/EEG dan ook als Europees alarmnummer gekozen. De Europese richtlijn 2002/22/EG verplichtte de invoering van het nummer 112. Het alarmnummer 112 is van kracht in elk land van de Europese Unie. De meeste mobiele telefoons hebben een vooraf geprogrammeerde lijst van alarmnummers, waar het nummer 112 meestal in zit naast andere alarmnummers zoals 911. In België en Nederland kunnen deze nummers ook gevormd worden op een mobiele telefoon zonder geldig abonnement, zonder een pincode te moeten ingeven of zonder de toetsen te moeten deblokkeren. Indien het netwerk van de eigen aanbieder niet beschikbaar is, schakelt de telefoon automatisch over op het netwerk van een concurrerende aanbieder voor een 112-oproep. In Nederland is het tevens mogelijk 112 te bellen met een mobiele telefoon zonder geldige simkaart, in België is dit niet mogelijk om misbruik tegen te gaan. Oproepen naar alarmnummers krijgen prioriteit op de gsm- netwerken. Bij oproepen via een vaste telefoonverbinding wordt het adres van de verbinding automatisch meegedeeld aan de alarmcentrale; bij mobiele oproepen wordt alvast de locatie van de gsm-mast meegedeeld, en indien technisch mogelijk ook de GPS-locatie van de telefoon. Jaarlijks wordt op 11 februari de Europese 112- dag georganiseerd. Deze dag werd binnen de Europese Unie geïntroduceerd om het bestaan van het Europese bereik van 112 te promoten. Specifieke noodnummers Voor sommige specifieke (al dan niet spoedeisende) situaties zijn er specifieke noodnummers: Nederland 113 Zelfmoordpreventie is een platform dat zich richt op zelfmoordpreventie en is bereikbaar op het nummer 0900 0113 voor mensen die een gesprek nodig hebben. Voor niet-dringende politieaangelegenheden is er het landelijke nummer 0900 8844, Geen spoed, wel politie. Om anoniem informatie en tips rond criminaliteit te melden is er het nummer 0800 7000, Meld Misdaad Anoniem. Het alarmnummer van de dierenambulance en dierenpolitie in Nederland is 144. Om verloren bankpassen te laten blokkeren is er het nummer 0800 0313.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/copyright