© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

 Vakbonden

Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers. Een gele vakbond is een bond die door de werkgever is opgericht of onvoldoende onafhankelijk is van die werkgever. De eerste vakbonden ontstonden ten tijde van de industriële revolutie. Zij lagen aan de basis van het socialisme. Karl Marx en Friedrich Engels organiseerden vanuit Brussel een netwerk van arbeidersorganisaties die leidde in 1864 tot de stichting van de Eerste Internationale (opgeheven in 1876). De eerste vakvereniging in Nederland was de Bredase vereniging van drukkersknechten Door Eendragt t' Zaam Verbonden (D.E.t'z.V.), opgericht in 1837. Op 1 januari 1906 werd het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) opgericht, waarbij vijftien vakbonden waren aangesloten. In 1977 ging het NVV samen met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) op in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Op 1 januari 2015 zijn Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Sport en de FNV Vakcentrale gefuseerd tot een ongedeelde FNV. Ook FNV Kiem heeft in principe besloten mee te gaan in de fusie. Samen met de zelfstandige bonden AOb (onderwijs), NPB (politie), FNV Zelfstandigen, FNV Veiligheid, FNV Mooi, NVJ, VVCS, NL Sporter, FNV Vrouw, FNV Horecabond, FNV Jong, Nautilus International vormt de FNV Vereniging vanaf januari 2015 één organisatie. De vakbond onderhandelt namens de leden met de werkgever of daarvoor aangewezen partij, zoals de werkgeversvereniging, over collectieve arbeidsvoorwaarden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden. Daarnaast kan de vakbond met de (vertegenwoordiger van) werkgevers onderhandelen over de werkomstandigheden en meer in het algemeen de rechten en plichten van de werknemers. Ook treedt de vakbond op om de belangen van leden te behartigen bij bijvoorbeeld ontslag en reorganisatie, en kunnen vakbonden (arbeids) juridische bijstand en advies geven aan hun leden. Ook komt de vakbond meer in het algemeen op voor de verdediging van de geldende maatschappelijke waarden en normen ten aanzien van mens en arbeid. Eén van de wapens is de staking. Het gebruik van het stakingswapen dient proportioneel (in verhouding) te zijn. Werknemers die niet willen staken worden soms door de stakers moreel gedwongen het werk toch neer te leggen. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een Nederlandse werknemersvereniging. De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en twaalf aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal ruim 1,1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn circa 1,9 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond. Elke FNV-bond beweegt zich op een specifiek terrein, bijvoorbeeld industrie, detailhandel, bouw of onderwijs. Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, een instrument om de belangen van de leden te waarborgen. Ruim twee miljoen werknemers vallen onder een door de FNV afgesloten cao. De bonden verlenen tevens individuele rechtshulpverlening bij problemen met werk of inkomen. De FNV is vertegenwoordigd in de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. De ILO stelt internationale arbeidsnormen op, en bestaat uit werkgevers, werknemers en overheden. De FNV is lid van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en het Internationaal Vakverbond (IVV). Het IVV is een wereldwijde vakorganisatie en vertegenwoordigt 170 miljoen leden. Het is een forum voor regelmatig contact met federaties van vakbonden uit de hele wereld. Bonden steunen elkaar, wisselen informatie uit en voeren gezamenlijke activiteiten en campagnes. Het IVV coördineert de bevordering van sociale normen in internationale handel of spreekt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank aan op de sociale gevolgen van hun economische aanpassingsprogramma’s. Daarnaast zet het IVV zich actief in voor de naleving van vakbondsrechten. FNV Mondiaal is de internationale afdeling van de FNV. Via deze afdeling wordt vakbondswerk in Afrika, Azië, Latijns- Amerika en Oost-Europa met middelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de FNV en FNV-bonden gesteund. FNV Lokaal is een lokaal vrijwilligersnetwerk dat door heel Nederland afdelingen heeft en op lokaal niveau probeert de politieke ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen te beïnvloeden. Een gele bond of gele vakbond, is een vakbond die is opgericht door een overheid, door een werkgever of onvoldoende onafhankelijk is van die werkgever. Door met deze schijnvakbond een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten en andere vakbonden uit te sluiten van de onderhandelingen, kan het recht op collectief onderhandelen, onder meer vastgelegd in art. 6 van het Europees Sociaal Handvest, feitelijk ongedaan worden gemaakt. In Nederland zijn de regels aangescherpt na ratificatie van IAO-verdrag 98.
Albert Hahn was een Nederlands politiek tekenaar en boekbandontwerper en een bevlogen socialist. Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

 Vakbonden
Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers. Een gele vakbond is een bond die door de werkgever is opgericht of onvoldoende onafhankelijk is van die werkgever. De eerste vakbonden ontstonden ten tijde van de industriële revolutie. Zij lagen aan de basis van het socialisme. Karl Marx en Friedrich Engels organiseerden vanuit Brussel een netwerk van arbeidersorganisaties die leidde in 1864 tot de stichting van de Eerste Internationale (opgeheven in 1876). De eerste vakvereniging in Nederland was de Bredase vereniging van drukkersknechten Door Eendragt t' Zaam Verbonden (D.E.t'z.V.), opgericht in 1837. Op 1 januari 1906 werd het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) opgericht, waarbij vijftien vakbonden waren aangesloten. In 1977 ging het NVV samen met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) op in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Op 1 januari 2015 zijn Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Sport en de FNV Vakcentrale gefuseerd tot een ongedeelde FNV. Ook FNV Kiem heeft in principe besloten mee te gaan in de fusie. Samen met de zelfstandige bonden AOb (onderwijs), NPB (politie), FNV Zelfstandigen, FNV Veiligheid, FNV Mooi, NVJ, VVCS, NL Sporter, FNV Vrouw, FNV Horecabond, FNV Jong, Nautilus International vormt de FNV Vereniging vanaf januari 2015 één organisatie. De vakbond onderhandelt namens de leden met de werkgever of daarvoor aangewezen partij, zoals de werkgeversvereniging, over collectieve arbeidsvoorwaarden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden. Daarnaast kan de vakbond met de (vertegenwoordiger van) werkgevers onderhandelen over de werkomstandigheden en meer in het algemeen de rechten en plichten van de werknemers. Ook treedt de vakbond op om de belangen van leden te behartigen bij bijvoorbeeld ontslag en reorganisatie, en kunnen vakbonden (arbeids) juridische bijstand en advies geven aan hun leden. Ook komt de vakbond meer in het algemeen op voor de verdediging van de geldende maatschappelijke waarden en normen ten aanzien van mens en arbeid. Eén van de wapens is de staking. Het gebruik van het stakingswapen dient proportioneel (in verhouding) te zijn. Werknemers die niet willen staken worden soms door de stakers moreel gedwongen het werk toch neer te leggen. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)  is een Nederlandse werknemersvereniging. De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en twaalf aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal ruim 1,1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn circa 1,9 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond. Elke FNV-bond beweegt zich op een specifiek terrein, bijvoorbeeld industrie, detailhandel, bouw of onderwijs. Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, een instrument om de belangen van de leden te waarborgen. Ruim twee miljoen werknemers vallen onder een door de FNV afgesloten cao. De bonden verlenen tevens individuele rechtshulpverlening bij problemen met werk of inkomen. De FNV is vertegenwoordigd in de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. De ILO stelt internationale arbeidsnormen op, en bestaat uit werkgevers, werknemers en overheden. De FNV is lid van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en het Internationaal Vakverbond (IVV). Het IVV is een wereldwijde vakorganisatie en vertegenwoordigt 170 miljoen leden. Het is een forum voor regelmatig contact met federaties van vakbonden uit de hele wereld. Bonden steunen elkaar, wisselen informatie uit en voeren gezamenlijke activiteiten en campagnes. Het IVV coördineert de bevordering van sociale normen in internationale handel of spreekt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank aan op de sociale gevolgen van hun economische aanpassingsprogramma’s. Daarnaast zet het IVV zich actief in voor de naleving van vakbondsrechten. FNV Mondiaal is de internationale afdeling van de FNV. Via deze afdeling wordt vakbondswerk in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa met middelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de FNV en FNV-bonden gesteund. FNV Lokaal is een lokaal vrijwilligersnetwerk dat door heel Nederland afdelingen heeft en op lokaal niveau probeert de politieke ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen te beïnvloeden. Een gele bond of gele vakbond, is een vakbond die is opgericht door een overheid, door een werkgever of onvoldoende onafhankelijk is van die werkgever. Door met deze schijnvakbond een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten en andere vakbonden uit te sluiten van de onderhandelingen, kan het recht op collectief onderhandelen, onder meer vastgelegd in art. 6 van het Europees Sociaal Handvest, feitelijk ongedaan worden gemaakt. In Nederland zijn de regels aangescherpt na ratificatie van IAO-verdrag 98.
Albert Hahn was een Nederlands politiek tekenaar en boekbandontwerper en een bevlogen socialist.