schrikkeljaar

Schrikkeljaar: De Tijd Die Eens In De Vier Jaar Komt

Een schrikkeljaar is een jaar met een extra dag, de 29e februari. Normaal gesproken heeft een jaar 365 dagen. Echter, omdat de rotatie van de aarde om de zon niet precies 365 dagen duurt, hebben we een schrikkeldag nodig om dit verschil te compenseren. Dit fenomeen vindt eens in de vier jaar plaats en heeft een lange geschiedenis. In dit artikel bespreken we alles wat je wilt weten over het schrikkeljaar.

Waar komt de term “schrikkeljaar” vandaan?

De term “schrikkeljaar” komt van het woord “scricken”, wat in het Middelnederlands “springen” betekent. In dit geval verwijst het naar de extra dag die “uit het niets” verschijnt en dus een “sprong” maakt in de kalender.

Hoe werkt het schrikkeljaar?

Om het verschil in rotatie van de aarde om de zon te compenseren, duurt een schrikkeljaar 366 dagen in plaats van 365 dagen. Dit wordt bereikt door een extra dag toe te voegen aan februari, de kortste maand van het jaar. Normaal gesproken heeft februari 28 dagen, maar in een schrikkeljaar heeft februari 29 dagen.

Waarom hebben we schrikkeljaren?

Het duurt ongeveer 365,2422 dagen voor de aarde om een ​​volledige baan om de zon te maken. Dit betekent dat als we geen schrikkeljaren zouden hebben, onze kalender elk jaar ongeveer 6 uur achter zou lopen op de rotatie van de aarde om de zon. Na vier jaar zouden we dus 24 uur achterlopen, wat gelijk is aan één dag. Daarom hebben we een schrikkeldag nodig om dit verschil te compenseren.

Lees ook:   Executie van Johan van Oldenbarnevelt (1619)

Wanneer zijn de schrikkeljaren?

Schrikkeljaren vinden plaats in jaren die deelbaar zijn door 4, behalve de jaren die deelbaar zijn door 100 maar niet door 400. Bijvoorbeeld: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, enzovoort, zijn allemaal schrikkeljaren. Maar 1700, 1800 en 1900 waren geen schrikkeljaren, hoewel ze deelbaar waren door 4, omdat ze ook deelbaar waren door 100 maar niet door 400. 1600 en 2000 waren wel schrikkeljaren, omdat ze deelbaar waren door 400.

Geschiedenis van het schrikkeljaar

Het idee van het schrikkeljaar komt van de oude Romeinen, die een kalender hadden die gebaseerd was op een zonnejaar van 355 dagen. Om het verschil tussen het zonnejaar en de kalender te compenseren, voegden ze om de twee jaar een extra maand toe. Dit werkte goed totdat Julius Caesar in 45 voor Christus besloot om de Romeinse kalender te hervormen. Hij introduceerde de Juliaanse kalender, die de schrikkeldag introduceerde en het jaar op 365,25 dagen zette. Dit betekende dat er om de vier jaar een extra dag moest worden toegevoegd.

In 1582 introduceerde Paus Gregorius XIII de Gregoriaanse kalender, die nog steeds vandaag de dag wordt gebruikt. Deze kalender heeft dezelfde regels als de Juliaanse kalender, maar met een kleine aanpassing. In de Gregoriaanse kalender worden de eeuwjaren alleen als schrikkeljaren beschouwd als ze deelbaar zijn door 400. Dit betekent dat het aantal schrikkeljaren iets minder is dan in de Juliaanse kalender.

FAQs over schrikkeljaren

1. Waarom is een schrikkeljaar nodig?
Een schrikkeljaar is nodig om het verschil tussen het zonnejaar en de kalender te compenseren.

Lees ook:   romeinen

2. Wanneer is het volgende schrikkeljaar?
Het volgende schrikkeljaar is in 2024.

3. Wat is de langste maand van het jaar?
Juli en augustus zijn de langste maanden van het jaar met elk 31 dagen.

4. Waarom zijn sommige jaren geen schrikkeljaren?
Sommige jaren zijn geen schrikkeljaren omdat ze deelbaar zijn door 100 maar niet door 400.

5. Wat is de kortste maand van het jaar?
Februari is de kortste maand van het jaar.

Conclusie

Een schrikkeljaar is een jaar met een extra dag, de 29e februari. Dit fenomeen vindt eens in de vier jaar plaats om het verschil tussen het zonnejaar en de kalender te compenseren. Het schrikkeljaar heeft een lange geschiedenis en komt voort uit de oude Romeinse kalender. Tegenwoordig wordt de Gregoriaanse kalender gebruikt, die nog steeds dezelfde regels heeft als de Juliaanse kalender. Het volgende schrikkeljaar is in 2024.