© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Ontdekkingsreizigers uit Nederland - Inleiding

Nederlandse ontdekkingsreizigers hebben vooral in de periode 1590-1650 in allerlei delen van de wereld ontdekkingen gedaan. Vanwege de Tachtigjarige Oorlog waren de Nederlanders in oorlog met Spanje en omdat Spanje en Portugal in deze periode (1580-1640) dezelfde koning hadden, betekende dit ook een grote aanslag op de eerst zo bloeiende handel met Portugal. In 1494 verdeelde de Paus de wereld, in het Verdrag van Tordesillas, in een Portugese en een Spaanse helft. Spanje had Amerika ontdekt, Portugal de zeevaartroutes naar Azië. Portugal bewaarde de kennis over die routes als ware het een staatsgeheim, zodat het voor andere landen vrijwel onmogelijk was om handel te drijven met de Oost. Nederlanders probeerden toen maar zelf een route naar Indië te vinden. Bij de eerste pogingen probeerde men een Noordoostelijke Doorvaart te vinden naar Azië. Het meest bekend zijn de reizen van Willem Barentsz, die in 1594, 1595 en 1596- 1597 drie reizen maakte, waarvan de laatste het bekendste is. Op deze reis werd Spitsbergen ontdekt en vond de beroemde overwintering op Nova Zembla plaats. Ondertussen waren enkele Hollanders in Portugese dienst getreden. Jan Huygen van Linschoten werd klerk van de aartsbisschop in Goa (Indië), en had inzage in de handel en zeevaartroutes. Met zijn kennis was in 1595-1597 een expeditie met Cornelis Houtman erin geslaagd rond de zuidpunt van Afrika naar Indonesië te varen en hoewel deze reis geen winst opleverde, vond het wel veel navolging. Vele succesvolle expedities volgden de route rond Afrika, anderen zochten het langs de Straat Magellaan (Zuid-Amerika). Olivier van Noort maakte van 1598 tot 1601 de eerste Nederlandse reis rond de wereld. Omdat de Nederlanders soms meer elkaar beconcurreerden dan de Portugezen, werden, in navolging van de Engelse Oost- Indische Compagnie, de verschillende maatschappijen die op de oost voeren, in 1602 samengevoegd tot de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Deze zocht ook zelf actief naar nieuwe handelsgebieden. Zo werd bij de eerste expeditie Willem Jansz uitgezonden om de kust van Nieuw-Guinea te verkennen, waarbij deze zonder het zich te realiseren Australië ontdekte. In 1609 landde Henry Hudson al op de kust rond het latere Nieuw-Nederland (gebied waarin de stad New York ligt), in zijn zoektocht naar de Noordwestelijke Doorvaart naar Azië, in opdracht van de VOC. Van de latere VOC-ontdekkingsreizen zijn de twee reizen van Abel Tasman het best bekend. Op de eerste ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tonga, op de tweede bracht hij de noordkust van Australië in kaart. Ook bij toeval werden ontdekkingen gedaan. In navolging van Hendrik Brouwer, die deze route in 1611 ontdekte, kregen de VOC-kapiteins de opdracht om vanaf Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) naar Java, eerst oostwaarts te varen en pas als de juiste lengtegraad was bereikt naar het noorden af te buigen. Omdat het in die tijd nog eigenlijk onmogelijk was op zee lengtegraden vast te stellen, kwam het wel voor dat de kapiteins te ver doorvoeren, en op de westkust van Australië stuitten. De eerste die dit overkwam was Dirk Hartog in 1616. Uiteindelijk zouden de hele westkust en een groot deel van de zuidkust door de VOC- kapiteins in kaart worden gebracht. Na 1650 nam de Nederlandse belangstelling voor ontdekkingsreizen duidelijk af. De belangrijkste uitzondering was Jacob Roggeveen, die in 1721 op weg ging om het 'onbekende Zuidland' te ontdekken, een continent waarvan men dacht dat het in de zuidelijke Grote Oceaan moest liggen. Het Zuidland ontdekte hij niet, maar wel Paaseiland met zijn mysterieuze beelden. We beginnen onze reis met een voorloper: Willem van Rubroeck (1220 - 1270), hij kwam uit Vlaanderen dat toen nog bij “Nederland” hoorde.
Foto: ADZee Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Ontdekkingsreizigers uit Nederland - Inleiding
Nederlandse ontdekkingsreizigers hebben vooral in de periode 1590-1650 in allerlei delen van de wereld ontdekkingen gedaan. Vanwege de Tachtigjarige Oorlog waren de Nederlanders in oorlog met Spanje en omdat Spanje en Portugal in deze periode (1580-1640) dezelfde koning hadden, betekende dit ook een grote aanslag op de eerst zo bloeiende handel met Portugal. In 1494 verdeelde de Paus de wereld, in het Verdrag van Tordesillas, in een Portugese en een Spaanse helft. Spanje had Amerika ontdekt, Portugal de zeevaartroutes naar Azië. Portugal bewaarde de kennis over die routes als ware het een staatsgeheim, zodat het voor andere landen vrijwel onmogelijk was om handel te drijven met de Oost. Nederlanders probeerden toen maar zelf een route naar Indië te vinden. Bij de eerste pogingen probeerde men een Noordoostelijke Doorvaart te vinden naar Azië. Het meest bekend zijn de reizen van Willem Barentsz, die in 1594, 1595 en 1596-1597 drie reizen maakte, waarvan de laatste het bekendste is. Op deze reis werd Spitsbergen ontdekt en vond de beroemde overwintering op Nova Zembla plaats. Ondertussen waren enkele Hollanders in Portugese dienst getreden. Jan Huygen van Linschoten werd klerk van de aartsbisschop in Goa (Indië), en had inzage in de handel en zeevaartroutes. Met zijn kennis was in 1595-1597 een expeditie met Cornelis Houtman erin geslaagd rond de zuidpunt van Afrika naar Indonesië te varen en hoewel deze reis geen winst opleverde, vond het wel veel navolging. Vele succesvolle expedities volgden de route rond Afrika, anderen zochten het langs de Straat Magellaan (Zuid-Amerika). Olivier van Noort maakte van 1598 tot 1601 de eerste Nederlandse reis rond de wereld. Omdat de Nederlanders soms meer elkaar beconcurreerden dan de Portugezen, werden, in navolging van de Engelse Oost-Indische Compagnie, de verschillende maatschappijen die op de oost voeren, in 1602 samengevoegd tot de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Deze zocht ook zelf actief naar nieuwe handelsgebieden. Zo werd bij de eerste expeditie Willem Jansz uitgezonden om de kust van Nieuw- Guinea te verkennen, waarbij deze zonder het zich te realiseren Australië ontdekte. In 1609 landde Henry Hudson al op de kust rond het latere Nieuw-Nederland (gebied waarin de stad New York ligt), in zijn zoektocht naar de Noordwestelijke Doorvaart naar Azië, in opdracht van de VOC. Van de latere VOC- ontdekkingsreizen zijn de twee reizen van Abel Tasman het best bekend. Op de eerste ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tonga, op de tweede bracht hij de noordkust van Australië in kaart. Ook bij toeval werden ontdekkingen gedaan. In navolging van Hendrik Brouwer, die deze route in 1611 ontdekte, kregen de VOC-kapiteins de opdracht om vanaf Kaap de Goede Hoop (Zuid- Afrika) naar Java, eerst oostwaarts te varen en pas als de juiste lengtegraad was bereikt naar het noorden af te buigen. Omdat het in die tijd nog eigenlijk onmogelijk was op zee lengtegraden vast te stellen, kwam het wel voor dat de kapiteins te ver doorvoeren, en op de westkust van Australië stuitten. De eerste die dit overkwam was Dirk Hartog in 1616. Uiteindelijk zouden de hele westkust en een groot deel van de zuidkust door de VOC-kapiteins in kaart worden gebracht. Na 1650 nam de Nederlandse belangstelling voor ontdekkingsreizen duidelijk af. De belangrijkste uitzondering was Jacob Roggeveen, die in 1721 op weg ging om het 'onbekende Zuidland' te ontdekken, een continent waarvan men dacht dat het in de zuidelijke Grote Oceaan moest liggen. Het Zuidland ontdekte hij niet, maar wel Paaseiland met zijn mysterieuze beelden. We beginnen onze reis met een voorloper: Willem van Rubroeck (1220 - 1270), hij kwam uit Vlaanderen dat toen nog bij “Nederland” hoorde.
Foto: ADZee