Jakobijnen (jacobins) – Politieke groepering

De Jakobijnen waren een politieke groepering die in de late 18e eeuw opkwam in Frankrijk. Deze groepering was een belangrijke speler tijdens de Franse Revolutie en had een enorme invloed op de politieke ontwikkelingen van die tijd. In dit artikel gaan we dieper in op wie de Jakobijnen waren, wat hun ideologie was en hoe ze zich verspreidden over de rest van Europa.

Wat zijn de Jakobijnen?

De Jakobijnen waren een politieke groepering die in 1789 werd opgericht in Parijs. Ze waren vernoemd naar de Jacobijnenkerk waar ze hun bijeenkomsten hielden. De groepering bestond voornamelijk uit radicale burgers en intellectuelen die zich sterk afzetten tegen de monarchie en de aristocratie.

Ze wilden een samenleving waarin iedereen gelijk was en waarin de macht bij het volk lag. Dit was een radicale gedachte in die tijd, aangezien de meeste landen werden geregeerd door een vorst en een kleine elite. De Jakobijnen wilden deze hiërarchie omverwerpen en een nieuwe samenleving creëren waarin iedereen gelijke kansen had.

De ideologie van de Jakobijnen

De ideologie van de Jakobijnen was gebaseerd op een aantal belangrijke principes. Ten eerste geloofden ze in de soevereiniteit van het volk. Dit betekende dat de macht bij het volk lag en niet bij de koning of de aristocratie. Ten tweede geloofden ze in de vrijheid van meningsuiting en de pers. Ze wilden dat mensen vrij waren om hun mening te uiten en dat de pers vrij was om te schrijven wat ze wilden.

Ten derde geloofden ze in de scheiding der machten. Dit betekende dat de macht verdeeld moest zijn over verschillende organen, zoals de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Hierdoor zou er een gezonde balans zijn tussen deze machten en kon er geen sprake zijn van machtsmisbruik.

Lees ook:   Hofstelsel en feodaal stelsel: wat is het verschil?

De opkomst van de Jakobijnen

De Jakobijnen werden al snel populair in Frankrijk. Hun boodschap van gelijkheid en vrijheid sprak veel mensen aan, vooral onder de armen en de middenklasse. Ze organiseerden zich in lokale clubs en begonnen pamfletten te verspreiden waarin ze hun ideeën uiteenzetten.

In 1792 kwamen de Jakobijnen aan de macht in Frankrijk. De Franse Revolutie was in volle gang en de oude machthebbers waren verdreven. De Jakobijnen hadden nu de kans om hun ideeën in de praktijk te brengen. Ze begonnen met het hervormen van de Franse samenleving en voerden een aantal radicale maatregelen in.

De terreur

Een van de meest controversiële maatregelen die de Jakobijnen invoerden was de zogenaamde Terreur. Dit was een periode waarin de Jakobijnen elke vorm van oppositie met harde hand onderdrukten. Mensen die verdacht werden van het tegenwerken van de revolutie werden opgepakt en geëxecuteerd. Dit leidde tot veel onrust en angst onder de bevolking.

De Terreur duurde van 1793 tot 1794 en kostte duizenden levens. Het was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Franse Revolutie en heeft de naam van de Jakobijnen ernstig geschaad.

De ondergang van de Jakobijnen

Na de Terreur begon de populariteit van de Jakobijnen af te nemen. Veel mensen waren geschokt door de excessen van de Terreur en begonnen zich af te keren van de groepering. In 1795 werden de Jakobijnen verboden en hun leiders werden opgepakt.

Ondanks hun ondergang hebben de Jakobijnen een grote invloed gehad op de politieke ontwikkelingen van de 19e eeuw. Hun ideeën van gelijkheid, vrijheid en soevereiniteit van het volk zijn nog steeds van invloed op de moderne politiek.

Lees ook:   Sportjournalist Bob Spaak (93) overleden

FAQs

Wat zijn de belangrijkste principes van de Jakobijnen?

De belangrijkste principes van de Jakobijnen waren de soevereiniteit van het volk, de vrijheid van meningsuiting en de pers en de scheiding der machten.

Wat was de Terreur?

De Terreur was een periode waarin de Jakobijnen elke vorm van oppositie met harde hand onderdrukten. Mensen die verdacht werden van het tegenwerken van de revolutie werden opgepakt en geëxecuteerd.

Hoe lang duurde de Terreur?

De Terreur duurde van 1793 tot 1794.

Waarom werden de Jakobijnen verboden?

Na de excessen van de Terreur begon de populariteit van de Jakobijnen af te nemen. In 1795 werden ze verboden en hun leiders werden opgepakt.

Wat is de invloed van de Jakobijnen op de moderne politiek?

De ideeën van de Jakobijnen van gelijkheid, vrijheid en soevereiniteit van het volk zijn nog steeds van invloed op de moderne politiek.

Conclusie

De Jakobijnen waren een politieke groepering die een belangrijke rol speelden tijdens de Franse Revolutie. Hun ideeën van gelijkheid, vrijheid en soevereiniteit van het volk waren revolutionair in die tijd en hebben nog steeds invloed op de moderne politiek.

Hoewel de Jakobijnen inmiddels zijn verdwenen, zullen ze altijd worden herinnerd als een groepering die heeft gestreden voor een betere wereld. Hun boodschap van gelijkheid en vrijheid zal altijd relevant blijven, zolang er nog onrechtvaardigheid en onderdrukking bestaat.