Jacobus II – Laatste rooms-katholieke koning van Engeland

Jacobus II – Laatste rooms-katholieke koning van Engeland

Jacobus II was de laatste rooms-katholieke koning van Engeland. Hij regeerde van 1685 tot 1688. Hoewel zijn bewind kort was, had het een grote impact op de Engelse geschiedenis. In dit artikel zullen we zijn leven en regering onderzoeken en de redenen achter zijn afzetting in 1688.

Wie was Jacobus II?

Jacobus II werd geboren op 14 oktober 1633 in St. James’s Palace in Londen. Hij was de jongste zoon van Karel I en Henriëtta Maria van Frankrijk. Jacobus werd opgevoed als anglicaanse protestant, maar hij bekeerde zich later tot het rooms-katholicisme. Dit zorgde voor veel controverse, omdat Engeland op dat moment een overwegend protestants land was.

Jacobus diende in het Engelse leger en vocht in verschillende oorlogen, waaronder de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. In 1660 trouwde hij met Anne Hyde, de dochter van de graaf van Clarendon. Het paar kreeg acht kinderen, waarvan er slechts twee de volwassenheid bereikten.

In 1685 volgde Jacobus zijn broer Karel II op als koning van Engeland, Schotland en Ierland. Hij was de eerste rooms-katholieke monarch van Engeland sinds Maria I, die in de 16e eeuw regeerde. Dit veroorzaakte veel angst onder de protestantse elite, die vreesden dat Jacobus de Engelse kerk zou onderdrukken en de macht van de katholieken zou vergroten.

Jacobus’ regering

Jacobus’ regering was omstreden vanaf het begin. Hij probeerde een aantal hervormingen door te voeren die de protestanten tegen de borst stuitten. Zo benoemde hij katholieke ambtenaren en soldaten, en stelde hij een aantal rooms-katholieke bisschoppen aan. Hij stond ook toe dat rooms-katholieken openlijk hun geloof beleden, wat in strijd was met de wetten van Engeland.

Lees ook:   Frida Kahlo en Diego Rivera

Deze maatregelen leidden tot veel onrust onder de protestanten, die vreesden dat ze hun rechten en vrijheden zouden verliezen. Ook zorgden ze voor spanningen tussen Engeland en de katholieke landen van Europa, zoals Frankrijk en Spanje.

In 1688 kwam het tot een climax. Jacobus’ vrouw, Maria van Modena, beviel van een zoon, Jacobus Frans Eduard Stuart. Dit betekende dat er een katholieke erfgenaam was voor de Engelse troon, wat de protestanten nog meer angst aanjoeg. Een groep protestantse edelen nodigde Willem van Oranje, de stadhouder van Nederland, uit om naar Engeland te komen en de troon te bestijgen.

Willem landde in november 1688 met een leger van 15.000 man in Engeland. Jacobus’ troepen deserteerden en de koning vluchtte naar Frankrijk. Dit staat bekend als de Glorious Revolution. Willem en zijn vrouw Maria, de dochter van Jacobus II, werden gekroond tot koning en koningin van Engeland.

Jacobus’ latere leven

Jacobus bracht de rest van zijn leven door in ballingschap in Frankrijk. Hij probeerde verschillende keren om zijn troon terug te winnen, maar zonder succes. Hij stierf op 16 september 1701 in Saint-Germain-en-Laye, net buiten Parijs.

FAQs

1. Was Jacobus II de eerste rooms-katholieke koning van Engeland?
Nee, Maria I regeerde als rooms-katholieke koningin in de 16e eeuw.

2. Waarom was Jacobus’ regering omstreden?
Hij probeerde hervormingen door te voeren die de protestanten tegen de borst stuitten, zoals het benoemen van katholieke ambtenaren en het toestaan van openlijke katholieke geloofsbelijdenis.

3. Wat was de Glorious Revolution?
Dit was de afzetting van Jacobus II in 1688 door een groep protestantse edelen, die Willem van Oranje uitnodigden om de troon te bestijgen.

Lees ook:   Niet goed snik zijn (Herkomst en betekenis)

4. Wat gebeurde er met Jacobus na de Glorious Revolution?
Hij vluchtte naar Frankrijk en bracht de rest van zijn leven door in ballingschap.

5. Hoe stierf Jacobus II?
Hij stierf op 16 september 1701 in Saint-Germain-en-Laye, net buiten Parijs.

Conclusie

Jacobus II was de laatste rooms-katholieke koning van Engeland. Zijn regering was omstreden vanwege zijn pogingen om de positie van de katholieken te versterken ten koste van de protestanten. Dit leidde tot zijn afzetting tijdens de Glorious Revolution in 1688. Jacobus bracht de rest van zijn leven door in ballingschap in Frankrijk, waar hij stierf in 1701.