Geschiedenis van de Telefoongids

Geschiedenis van de Telefoongids

De telefoongids is een bekend fenomeen in Nederland en heeft een lange geschiedenis. In dit artikel zullen we de geschiedenis van de telefoongids bespreken, vanaf de eerste uitgave tot de moderne versie die we tegenwoordig kennen.

1. De eerste telefoongids
De eerste telefoongids werd gepubliceerd in 1881 en was bedoeld voor de telefooncentrale van Amsterdam. Deze gids bevatte slechts 49 nummers en werd verspreid onder abonnees en gebruikers van de telefoonlijn.

2. Uitbreiding van de telefoongids
In de jaren die volgden breidde de telefoongids zich steeds meer uit. In 1915 werd de eerste landelijke uitgave van de telefoongids gepubliceerd, die 14.000 nummers bevatte. In de jaren ’20 en ’30 werd de telefoongids steeds dikker en werden er meer en meer abonnees toegevoegd.

3. De Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de telefoongids bijna volledig stopgezet. De Duitse bezetters hadden geen belang bij een openbare telefoongids en de uitgave van de gids werd dan ook verboden. Na de oorlog werd de telefoongids echter weer opgepakt en verder uitgebreid.

4. Digitalisering van de telefoongids
In de jaren ’90 werd de telefoongids gedigitaliseerd. In 1996 werd de eerste CD-ROM met de telefoongids uitgebracht. Hierdoor werd het mogelijk om op een nieuwe manier naar nummers te zoeken. In 2002 werd de online telefoongids geïntroduceerd.

5. Huidige versie van de telefoongids
Tegenwoordig bestaat de telefoongids voornamelijk nog online. De uitgave van de papieren telefoongids is gestopt in 2018. De online versie kan worden geraadpleegd via de website van de telefoongids of via de telefoonapp.

Lees ook:   belle van zuylen

FAQs

1. Wat is de geschiedenis van de telefoongids?
De geschiedenis van de telefoongids begint in 1881 met de eerste uitgave voor de telefooncentrale van Amsterdam. Sindsdien is de telefoongids steeds verder uitgebreid en gedigitaliseerd.

2. Wanneer werd de eerste landelijke uitgave van de telefoongids gepubliceerd?
De eerste landelijke uitgave van de telefoongids werd gepubliceerd in 1915 en bevatte 14.000 nummers.

3. Werd de telefoongids stopgezet tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Ja, de telefoongids werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig stopgezet. De Duitse bezetters hadden geen belang bij een openbare telefoongids en de uitgave werd verboden.

4. Wanneer werd de telefoongids gedigitaliseerd?
De telefoongids werd in de jaren ’90 gedigitaliseerd. In 1996 werd de eerste CD-ROM met de telefoongids uitgebracht.

5. Bestaat de papieren telefoongids nog?
Nee, de uitgave van de papieren telefoongids is gestopt in 2018. De telefoongids kan nu voornamelijk nog online worden geraadpleegd.

Conclusie
De geschiedenis van de telefoongids gaat terug tot 1881, toen de eerste uitgave voor de telefooncentrale van Amsterdam werd gepubliceerd. Sindsdien is de telefoongids steeds verder uitgebreid en gedigitaliseerd. Tegenwoordig bestaat de telefoongids voornamelijk nog online en kan worden geraadpleegd via de website van de telefoongids of via de telefoonapp.