Don Bosco (1815-1888) – Italiaanse priester

Don Bosco (1815-1888) – Italiaanse priester

Don Bosco is een bekende Italiaanse priester die een grote impact heeft gehad op de jeugd van zijn tijd. Hij was een visionair en een man met een missie. In dit artikel gaan we dieper in op het leven en werk van Don Bosco, zijn opvoedkundige methodes en hoe hij zijn visie tot leven bracht.

Wie was Don Bosco?

Giovanni Melchior Bosco, beter bekend als Don Bosco, werd geboren op 16 augustus 1815 in het Italiaanse dorpje Becchi. Hij was de jongste zoon van een arme boerenfamilie en groeide op in moeilijke omstandigheden. Ondanks deze tegenslagen had Don Bosco een grote droom: hij wilde priester worden en zich inzetten voor de jongeren in zijn gemeenschap.

Don Bosco’s opleiding tot priester

Op 12-jarige leeftijd begon Don Bosco zijn opleiding tot priester. Hij studeerde in het seminarie van Chieri en later in het seminarie van Turijn. Tijdens zijn opleiding viel hij op door zijn bijzondere interesse in de jongeren in zijn buurt. Hij bezocht hen regelmatig en organiseerde activiteiten om hen te helpen.

Don Bosco’s opvoedkundige methodes

Don Bosco ontwikkelde een eigen opvoedkundige methode, die hij later de Preventieve Methode zou noemen. Deze methode richtte zich op het voorkomen van problemen in plaats van het bestraffen ervan. Don Bosco geloofde dat jongeren het beste konden worden geholpen door hen te begeleiden en te ondersteunen.

Preventie in plaats van bestraffing

De Preventieve Methode bestond uit drie pijlers: liefde, redelijkheid en religie. Don Bosco geloofde dat jongeren het beste konden worden geholpen door hen liefde te geven, door hen op een redelijke manier te benaderen en door hen te helpen een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen.

Lees ook:   Adonis – Geliefde van Aphrodite

De rol van de opvoeder

Volgens Don Bosco was de opvoeder een belangrijke schakel in het leven van de jongere. Hij moest niet alleen een goede relatie met de jongere opbouwen, maar ook een voorbeeld zijn voor de jongere. De opvoeder moest de jongere steunen en begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Don Bosco’s visie tot leven gebracht

Don Bosco wilde zijn visie tot leven brengen door het oprichten van een eigen congregatie: de Salesianen van Don Bosco. Deze congregatie had als doel om jongeren te helpen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. De Salesianen richtten zich op het onderwijs en de opvoeding van jongeren en verspreidden hun werk over de hele wereld.

De Salesianen van Don Bosco

De Salesianen van Don Bosco werden opgericht in 1859 en groeiden al snel uit tot een grote congregatie. Don Bosco stond bekend als een strenge maar rechtvaardige leider. Hij hield zich niet alleen bezig met het opzetten van scholen en opvanghuizen voor jongeren, maar ook met de vorming van zijn medebroeders.

Conclusie

Don Bosco was een bijzondere man met een bijzondere missie. Hij geloofde dat jongeren het beste konden worden geholpen door hen te begeleiden en te ondersteunen. Zijn Preventieve Methode en de Salesianen van Don Bosco hebben een grote impact gehad op de jeugd van zijn tijd en hebben nog steeds invloed op de opvoeding en het onderwijs van jongeren over de hele wereld.

FAQs

1. Wat was Don Bosco’s droom?

Don Bosco droomde ervan om priester te worden en zich in te zetten voor de jongeren in zijn gemeenschap.

Lees ook:   Sagalassos, droomstad in de bergen

2. Wat was de Preventieve Methode?

De Preventieve Methode was een opvoedkundige methode die zich richtte op het voorkomen van problemen in plaats van het bestraffen ervan.

3. Wat was de rol van de opvoeder volgens Don Bosco?

Volgens Don Bosco was de opvoeder een belangrijke schakel in het leven van de jongere. Hij moest niet alleen een goede relatie met de jongere opbouwen, maar ook een voorbeeld zijn voor de jongere.

4. Wat was de Salesianen van Don Bosco?

De Salesianen van Don Bosco was een congregatie die zich richtte op het onderwijs en de opvoeding van jongeren.

5. Wat was de rol van Don Bosco in de Salesianen van Don Bosco?

Don Bosco was de oprichter van de Salesianen van Don Bosco en stond bekend als een strenge maar rechtvaardige leider.