De ‘vergeten’ Kerstvloed van 1717 in Groningen

De ‘vergeten’ Kerstvloed van 1717 in Groningen

Op Tweede Kerstdag van het jaar 1717 werd de provincie Groningen getroffen door een verwoestende overstroming, ook wel bekend als de Kerstvloed. Deze ramp wordt vaak vergeten in de geschiedenisboeken, maar de gevolgen waren enorm. In dit artikel zullen we de oorzaken en gevolgen van deze vergeten ramp bespreken.

Oorzaken van de Kerstvloed

De Kerstvloed was het gevolg van een combinatie van factoren. Allereerst was er een zware storm die over de Noordzee raasde, gevolgd door een springvloed. Hierdoor stond het water in de Waddenzee al erg hoog. Toen het water door de harde wind ook nog eens richting de kust werd gedreven, kon de dijk het water niet meer tegenhouden. De dijken waren bovendien in slechte staat, doordat er in de jaren daarvoor veel geld was uitgegeven aan militaire verdedigingswerken. Daardoor was er te weinig geld over om de dijken goed te onderhouden.

Gevolgen van de Kerstvloed

De gevolgen van de Kerstvloed waren enorm. De hele provincie Groningen werd getroffen en er vielen ruim 2000 doden. Vele huizen werden verwoest en het land werd voor lange tijd onbewoonbaar. De economische schade was enorm, omdat veel landbouwgrond onbruikbaar was geworden. Ook kwamen veel mensen zonder werk te zitten.

Herstel na de Kerstvloed

Het duurde vele jaren voordat de provincie Groningen weer was hersteld van de Kerstvloed. Er werden nieuwe dijken aangelegd en de oude dijken werden verstevigd. Ook werden er nieuwe polders aangelegd om het land weer bewoonbaar te maken. Dit alles kostte veel geld en de provincie had hierdoor nog lange tijd te kampen met financiële problemen.

Lees ook:   Portugal leent hart van de eerste Braziliaanse keizer tijdelijk uit

FAQs

Wat was de oorzaak van de Kerstvloed?

De Kerstvloed werd veroorzaakt door een combinatie van een zware storm, een springvloed en slechte dijken.

Hoeveel doden vielen er bij de Kerstvloed?

Er vielen ruim 2000 doden bij de Kerstvloed.

Hoe lang duurde het herstel na de Kerstvloed?

Het duurde vele jaren voordat de provincie Groningen weer was hersteld van de Kerstvloed.

Hoe werden de dijken verstevigd na de Kerstvloed?

Na de Kerstvloed werden de dijken verstevigd door ze hoger te maken en te verstevigen met steen en klei.

Wat was de economische schade van de Kerstvloed?

De economische schade van de Kerstvloed was enorm, omdat veel landbouwgrond onbruikbaar was geworden en veel mensen zonder werk kwamen te zitten.

Conclusie

De Kerstvloed van 1717 is een vergeten ramp die grote gevolgen heeft gehad voor de provincie Groningen. Door een combinatie van een zware storm, een springvloed en slechte dijken vielen er ruim 2000 doden en werd het land voor lange tijd onbewoonbaar. Het duurde vele jaren voordat de provincie weer was hersteld van deze ramp.