De benjamin zijn – Herkomst van de uitdrukking

De benjamin zijn – Herkomst van de uitdrukking

Heb je ooit wel eens van de uitdrukking “de benjamin zijn” gehoord? Het is een uitdrukking die in het Nederlands wordt gebruikt om aan te geven dat iemand de jongste of de kleinste van de groep is. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan? In dit artikel zullen we de herkomst van deze uitdrukking onderzoeken en de betekenis ervan nader bekijken.

De geschiedenis van de uitdrukking

De uitdrukking “de benjamin zijn” heeft zijn oorsprong in de Bijbel. In het Oude Testament is Benjamin de jongste zoon van Jakob en Rachel. Hij werd geboren nadat zijn moeder gestorven was tijdens de bevalling. Benjamin was dus de jongste van twaalf broers en werd daarom “de benjamin” genoemd.

De uitdrukking “de benjamin zijn” werd later gebruikt in de Joodse cultuur om de jongste zoon van een familie aan te duiden. In de loop der tijd is deze uitdrukking overgenomen in het Nederlands en wordt nu gebruikt om de jongste of de kleinste van een groep aan te duiden.

De betekenis van de uitdrukking

Wanneer we zeggen dat iemand “de benjamin is” bedoelen we dat deze persoon de jongste of de kleinste is van een groep. Dit kan bijvoorbeeld slaan op de jongste broer of zus in een gezin, of op de jongste medewerker in een bedrijf. De uitdrukking kan ook gebruikt worden om aan te geven dat iemand nog niet zo veel ervaring heeft in een bepaalde situatie.

FAQs

Wat is de oorsprong van de uitdrukking “de benjamin zijn”?

De uitdrukking heeft zijn oorsprong in de Bijbel. Benjamin was de jongste zoon van Jakob en Rachel en werd daarom “de benjamin” genoemd.

Lees ook:   Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672

Hoe wordt de uitdrukking “de benjamin zijn” gebruikt?

De uitdrukking wordt gebruikt om de jongste of de kleinste van een groep aan te duiden. Dit kan bijvoorbeeld slaan op de jongste broer of zus in een gezin, of op de jongste medewerker in een bedrijf.

Kan de uitdrukking ook gebruikt worden om aan te geven dat iemand nog niet zo veel ervaring heeft?

Ja, dat kan. Wanneer we zeggen dat iemand “de benjamin is” bedoelen we niet alleen dat deze persoon de jongste of de kleinste is van een groep, maar ook dat deze persoon nog niet zo veel ervaring heeft in een bepaalde situatie.

Is de uitdrukking alleen in Nederland bekend?

Nee, de uitdrukking wordt ook gebruikt in andere landen, zoals België en Frankrijk. In het Frans wordt de uitdrukking “être le benjamin” gebruikt.

Kan de uitdrukking ook gebruikt worden om aan te geven dat iemand ergens als laatste bij gekomen is?

Nee, daar wordt de uitdrukking “het laatste schaap zijn” voor gebruikt.

Conclusie

De uitdrukking “de benjamin zijn” heeft zijn oorsprong in de Bijbel en wordt gebruikt om de jongste of de kleinste van een groep aan te duiden. Het kan ook gebruikt worden om aan te geven dat iemand nog niet zo veel ervaring heeft in een bepaalde situatie. De uitdrukking wordt niet alleen in Nederland gebruikt, maar ook in andere landen.