“Dat wordt oorlog!” – En het Robbers Cave Experiment

“Dat wordt oorlog!” – En het Robbers Cave Experiment

Het Robbers Cave Experiment is een van de meest bekende psychologische experimenten uitgevoerd in de jaren 50. Het experiment onderzocht de dynamiek van groepsconflicten en hoe mensen zich gedragen in een competitieve omgeving. Het experiment vond plaats in het Robbers Cave State Park in Oklahoma, Verenigde Staten, vandaar de naam van het experiment.

Het Ontstaan van het Experiment

Het experiment werd geleid door de sociaal psycholoog Muzafer Sherif en zijn onderzoeksteam. Sherif was geïnteresseerd in het begrijpen van de oorzaken van intergroepsconflicten en hoe deze conflicten kunnen escaleren. Hij wilde onderzoeken of het mogelijk was om vreedzame co-existentie tussen groepen te bevorderen.

Het Experimentele Ontwerp

Het Robbers Cave Experiment werd uitgevoerd met een groep jongens tussen de leeftijd van 11 en 12 jaar. De jongens werden willekeurig verdeeld in twee groepen, die elk in aparte hutten werden ondergebracht. De groepen waren zich niet bewust van elkaars bestaan totdat ze elkaar tijdens verschillende activiteiten ontmoetten.

De Fase van Groepsvorming

In de eerste fase van het experiment werd de groepsvorming gestimuleerd. De jongens leerden elkaar kennen door middel van teambuildingactiviteiten en het voltooien van gemeenschappelijke taken. Ze ontwikkelden positieve gevoelens ten opzichte van hun eigen groep en begonnen een groepsidentiteit te vormen.

De Fase van Competitie

In de tweede fase van het experiment werd de competitie geïntroduceerd. De twee groepen werden tegen elkaar opgezet in verschillende wedstrijden en spellen. Er ontstond al snel vijandigheid en animositeit tussen de groepen, en ze begonnen elkaar te discrimineren op basis van hun groepsidentiteit.

Lees ook:   De Spaanse Griep (1918-1920) – Geschiedenis van de pandemie

De Escalatie van het Conflict

Het conflict tussen de groepen escaleerde snel. De jongens begonnen elkaar te pesten en te intimideren. Ze vernielden elkaars eigendommen en gebruikten geweld. De onderzoekers waren geschokt door de mate van vijandigheid die was ontstaan tussen de groepen.

De Interventie

Na de escalatie van het conflict besloten de onderzoekers in te grijpen. Ze organiseerden verschillende activiteiten waarbij de jongens moesten samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Hierdoor werden ze gedwongen om samen te werken met de jongens uit de andere groep. De onderzoekers hoopten dat dit zou leiden tot een vermindering van het conflict.

De Verzoening

De interventie bleek succesvol te zijn. Naarmate de jongens vaker samenwerkten, begonnen ze elkaar beter te begrijpen en te waarderen. De vijandigheid tussen de groepen nam af en er ontstonden vriendschappen tussen de jongens. Ze realiseerden zich dat ze meer gemeen hadden dan dat ze van elkaar verschilden.

Conclusie

Het Robbers Cave Experiment toonde aan dat intergroepsconflicten kunnen ontstaan door de vorming van een groepsidentiteit en de competitie tussen groepen. Het experiment benadrukt het belang van het creëren van kansen voor samenwerking en begrip tussen groepen om conflicten te verminderen. Het onderzoek heeft bijgedragen aan een beter begrip van de psychologie achter groepsconflicten.

FAQs

1. Wat waren de resultaten van het Robbers Cave Experiment?

De resultaten van het experiment toonden aan dat intergroepsconflicten kunnen ontstaan door competitie en het vormen van een groepsidentiteit. Door samenwerking en begrip tussen groepen te bevorderen, kan het conflict verminderd worden.

2. Hoe werden de jongens verdeeld in groepen?

Lees ook:   Een Spartaanse opvoeding (agoge)

De jongens werden willekeurig verdeeld in twee groepen, zonder dat ze op de hoogte waren van elkaars bestaan.

3. Wat was de rol van de onderzoekers?

De onderzoekers hebben het experiment geleid en ingegrepen toen het conflict escaleerde. Ze organiseerden activiteiten om samenwerking tussen de groepen te bevorderen.

4. Wat waren de oorzaken van het conflict tussen de groepen?

Het conflict ontstond door competitie tussen de groepen en het vormen van een groepsidentiteit. De jongens begonnen elkaar te discrimineren op basis van hun groepsidentiteit.

5. Wat waren de gevolgen van de interventie?

De interventie leidde tot een vermindering van het conflict. De jongens begonnen elkaar beter te begrijpen en te waarderen, en er ontstonden vriendschappen tussen de groepen.