© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Cultureel Erfgoed

Cultureel Erfgoed: is hetgeen door vorige generaties is gebouwd of gemaakt, wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Hierdoor krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd hebben. Cultureel Erfgoed is van belang voor de identiteit van een samenleving. In tijden van nood kunnen liederen, teksten en kunstwerken een houvast zijn, dat troost biedt en hoop. Monumenten en kunstschatten maken een gezamenlijk verleden zichtbaar, en versterken daarmee de culturele band tussen verschillende landen. Een voorbeeld van Cultureel Erfgoed in Nederland zijn de wind- en watermolens. Van de oorspronkelijke tienduizend molens in Nederland zijn er nu nog bijna dertienhonderd complete molens overgebleven. Zij laten ons zien hoe men vroeger graan maalde voor het dagelijks brood, hoe men vanaf ongeveer het jaar 1500 in West-Nederland droge voeten hield, en hoe men met beperkte hulpmiddelen en gereedschappen tot knappe technische oplossingen kwam. Werelderfgoed: is cultureel en natuurlijk (natuurgebieden) erfgoed, dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO (gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties), mag deze titel dragen. De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 landen. Sinds 2015 bevat de Werelderfgoedlijst 1031 erfgoederen in 163 landen; 191 van de 195 aangesloten landen hebben de Werelderfgoed Conventie geratificeerd (ondertekend). Ieder land is zelf verantwoordelijk voor bescherming en behoud van de eigen monumenten. Wel is er een speciaal fonds (het Werelderfgoedfonds) voor hulp bij urgente bedreigingen. Alleen landen die de 'Overeenkomst voor het Werelderfgoed' hebben ondertekend, kunnen nominaties indienen die beoordeeld worden door ICOMOS (adviseur van de UNESCO op gebied van het cultuurerfgoed) voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Een andere belangrijke activiteit is het aanwakkeren van de publieke interesse voor het behoud van monumenten. Aanleiding: directe aanleiding voor de Overeenkomst was de bouw van de Aswandam in Egypte in 1959. Hierdoor kwam een vallei onder water te staan, met daarin de ruim 3000 jaar oude tempels van Aboe Simbel. UNESCO lanceerde daarop een wereldwijde reddingsactie. De bedreigde tempels werden zorgvuldig gedemonteerd (in blokken gezaagd), naar een hogere locatie gebracht en daar stuk voor stuk weer opgebouwd. De kosten van dit project bedroegen zo’n 80 miljoen Amerikaanse dollars, waarvan 40 miljoen werd gedoneerd (geschonken) door 50 verschillende landen. Deze actie werd wereldwijd als een groot succes beschouwd, en andere acties volgden (bijvoorbeeld voor Venetië, de ruïnes van Mohenjodaro in Pakistan, en de Borobudur in Indonesië). UNESCO en ICOMOS stelden daarop een 'Overeenkomst voor het Werelderfgoed' op om het gezamenlijke erfgoed van de mensheid te beschermen. ICOMOS is opgericht in 1965, en is weer onderverdeeld in nationale comités. Het is een netwerk van experts op het gebied van onder andere geschiedenis, archeologie, antropologie en stedenbouwkunde. Er zijn meer dan 7000 leden in ruim 110 landen. Wereldwonderen: Monumentaal cultureel erfgoed bestond al in de oudheid. Dat zijn de 'Zeven Wereldwonderen'. Dit zijn bouw- of kunstwerken uit de klassieke oudheid (Griekse- en Romeinse tijd), die zijn aangewezen door verschillende klassieke Griekse schrijvers. Voor de Oude Grieken had het getal zeven een magische betekenis: ze kenden zeven planeten, zeven kleuren, zeven weekdagen, zeven wetenschappen, enz. Alle Zeven Wereldwonderen bevinden zich binnen de veroverde grenzen van het toenmalige rijk van Alexander de Grote; twee ervan, de hangende tuinen van Babylon en de Piramide van Cheops, zijn niet door Grieken gebouwd. De Zeven Wereldwonderen zijn: 1. Piramide van Cheops, 2. Kolossus van Rodos, 3. Hangende tuinen van Babylon, 4. Mausoleum van Halicarnassus in Anatolië, 5. Pharos van Alexandrië, 6. Beeld van Zeus te Olympia, 7. Tempel van Artemis in Efeze in Anatolië. Op de Piramide van Cheops na, zijn alle klassieke wereldwonderen in de loop der eeuwen verdwenen. Educatie: onder Erfgoededucatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij cultureel erfgoed als doel of als middel wordt ingezet. Onder cultureel erfgoed wordt in bredere zin verstaan: alle sporen uit het verleden die een samenleving de moeite van het bewaren waard vindt. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, documenten in archieven, monumenten en landschappen. Maar ook taal, verhalen en gebruiken. Monumenten, archeologische vondsten of archieven zijn voorbeelden van Materieel Erfgoed. Tradities, verhalen, rituelen en gebruiken worden Immaterieel (niet-materieel) of ook wel levend Erfgoed genoemd. Museum JoCas geeft virtueel informatie over al deze onderwerpen. "Wie kennis heeft van het verleden, begrijpt het heden beter" Meedoen: de effectiefste (beste en snelste) manier om vertrouwd te raken met cultuur, is vanuit de thuissituatie. Kinderen uit een cultureel actief gezin, ontwikkelen vaak een blijvende interesse voor kunst en cultuur. In hun vrije tijd kunnen kinderen en jongeren op vele manieren als amateur (niet als baan), kunst beoefenen. Dat kan als een zelfstandige hobby (dus alleen), met vrienden of vriendinnen, in een club of vereniging, in buurthuizen of jongerencentra. Jongeren kunnen cursussen, lessen of workshops volgen bij privé-docenten en vele instellingen zoals Museum JoCas. Ook het bezoeken van culturele evenementen en culturele instellingen is een belangrijke vorm van cultuurdeelname. Dit alles is uiteraard niet aan leeftijd gebonden. Ook volwassenen zijn in al deze vormen actief op cultureel gebied. Daarom besteedt ook het onderwijs aandacht aan kunst en cultuur. Op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezetonderwijs krijgt ieder kind een pakket aan kunstvakken. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer maken gebruik van het cultureel erfgoed. Monumenten: een Monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid (industrie), dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Ook bijzondere natuurgebieden kunnen als monumenten (natuurmonumenten) worden beschouwd. Een monument is het toonbeeld (voorbeeld) voor een bepaalde stijl (vorm) van bouwen, of heeft een belangrijke betekenis als een bouwwerk welk voor een bepaalde periode herkenbaar is. Monumenten met de status rijksmonument hebben recht op omvangrijke subsidie voor onderhoud en renovatie (herstel), uiteraard binnen de stijl waarin gebouw werd gebouwd. Er zijn ook gemeentelijke monumenten in Nederland. Deze groep is omvangrijker, en heeft een duidelijke plaatselijke betekenis. De subsidie hierop is meestal geringer; het betreft hierbij ook sneller woonhuizen of stadsdelen. Ook bestaat er monumentenzorg op provinciaal niveau.
Auteur: EOSPhoto Schilder: Jan van Eyck,1432. Foto: PMRMaeyaert. Bron: St Bavo's Cathedral in Gent, België. Auteur: Pa3ems. Auteur: Per-Olow Anderson De afbeeldingen, uitgezonderd de afbeelding linksboven, zijn van de hand van de graveur Philip Galle, naar tekeningen van Maarten van Heemskerck. Auteur: Slof. Bron: en:Image:SevenWondersOfTheWorld.jpg Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Cultureel Erfgoed
Cultureel Erfgoed: is hetgeen door vorige generaties is gebouwd of gemaakt, wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Hierdoor krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd hebben. Cultureel Erfgoed is van belang voor de identiteit van een samenleving. In tijden van nood kunnen liederen, teksten en kunstwerken een houvast zijn, dat troost biedt en hoop. Monumenten en kunstschatten maken een gezamenlijk verleden zichtbaar, en versterken daarmee de culturele band tussen verschillende landen. Een voorbeeld van Cultureel Erfgoed in Nederland zijn de wind- en watermolens. Van de oorspronkelijke tienduizend molens in Nederland zijn er nu nog bijna dertienhonderd complete molens overgebleven. Zij laten ons zien hoe men vroeger graan maalde voor het dagelijks brood, hoe men vanaf ongeveer het jaar 1500 in West- Nederland droge voeten hield, en hoe men met beperkte hulpmiddelen en gereedschappen tot knappe technische oplossingen kwam. Werelderfgoed: is cultureel en natuurlijk (natuurgebieden) erfgoed, dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO (gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties), mag deze titel dragen. De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 landen. Sinds 2015 bevat de Werelderfgoedlijst 1031 erfgoederen in 163 landen; 191 van de 195 aangesloten landen hebben de Werelderfgoed Conventie geratificeerd (ondertekend). Ieder land is zelf verantwoordelijk voor bescherming en behoud van de eigen monumenten. Wel is er een speciaal fonds (het Werelderfgoedfonds) voor hulp bij urgente bedreigingen. Alleen landen die de 'Overeenkomst voor het Werelderfgoed' hebben ondertekend, kunnen nominaties indienen die beoordeeld worden door ICOMOS (adviseur van de UNESCO op gebied van het cultuurerfgoed) voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Een andere belangrijke activiteit is het aanwakkeren van de publieke interesse voor het behoud van monumenten. Aanleiding:  directe aanleiding voor de Overeenkomst was de bouw van de Aswandam in Egypte in 1959. Hierdoor kwam een vallei onder water te staan, met daarin de ruim 3000 jaar oude tempels van Aboe Simbel. UNESCO lanceerde daarop een wereldwijde reddingsactie. De bedreigde tempels werden zorgvuldig gedemonteerd (in blokken gezaagd), naar een hogere locatie gebracht en daar stuk voor stuk weer opgebouwd. De kosten van dit project bedroegen zo’n 80 miljoen Amerikaanse dollars, waarvan 40 miljoen werd gedoneerd (geschonken) door 50 verschillende landen. Deze actie werd wereldwijd als een groot succes beschouwd, en andere acties volgden (bijvoorbeeld voor Venetië, de ruïnes van Mohenjodaro in Pakistan, en de Borobudur in Indonesië). UNESCO en ICOMOS stelden daarop een 'Overeenkomst voor het Werelderfgoed' op om het gezamenlijke erfgoed van de mensheid te beschermen. ICOMOS is opgericht in 1965, en is weer onderverdeeld in nationale comités. Het is een netwerk van experts op het gebied van onder andere geschiedenis, archeologie, antropologie en stedenbouwkunde. Er zijn meer dan 7000 leden in ruim 110 landen. Wereldwonderen: Monumentaal cultureel erfgoed bestond al in de oudheid. Dat zijn de 'Zeven Wereldwonderen'. Dit zijn bouw- of kunstwerken uit de klassieke oudheid (Griekse- en Romeinse tijd), die zijn aangewezen door verschillende klassieke Griekse schrijvers. Voor de Oude Grieken had het getal zeven een magische betekenis: ze kenden zeven planeten, zeven kleuren, zeven weekdagen, zeven wetenschappen, enz. Alle Zeven Wereldwonderen bevinden zich binnen de veroverde grenzen van het toenmalige rijk van Alexander de Grote; twee ervan, de hangende tuinen van Babylon en de Piramide van Cheops, zijn niet door Grieken gebouwd. De Zeven Wereldwonderen zijn: 1. Piramide van Cheops, 2. Kolossus van Rodos, 3. Hangende tuinen van Babylon, 4. Mausoleum van Halicarnassus in Anatolië, 5. Pharos van Alexandrië, 6. Beeld van Zeus te Olympia, 7. Tempel van Artemis in Efeze in Anatolië. Op de Piramide van Cheops na, zijn alle klassieke wereldwonderen in de loop der eeuwen verdwenen. Educatie: onder Erfgoededucatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij cultureel erfgoed als doel of als middel wordt ingezet. Onder cultureel erfgoed wordt in bredere zin verstaan: alle sporen uit het verleden die een samenleving de moeite van het bewaren waard vindt. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, documenten in archieven, monumenten en landschappen. Maar ook taal, verhalen en gebruiken. Monumenten, archeologische vondsten of archieven zijn voorbeelden van Materieel Erfgoed. Tradities, verhalen, rituelen en gebruiken worden Immaterieel (niet-materieel) of ook wel levend Erfgoed genoemd. Museum JoCas geeft virtueel informatie over al deze onderwerpen. "Wie kennis heeft van het verleden, begrijpt het heden beter" Meedoen: de effectiefste (beste en snelste) manier om vertrouwd te raken met cultuur, is vanuit de thuissituatie. Kinderen uit een cultureel actief gezin, ontwikkelen vaak een blijvende interesse voor kunst en cultuur. In hun vrije tijd kunnen kinderen en jongeren op vele manieren als amateur (niet als baan), kunst beoefenen. Dat kan als een zelfstandige hobby (dus alleen), met vrienden of vriendinnen, in een club of vereniging, in buurthuizen of jongerencentra. Jongeren kunnen cursussen, lessen of workshops volgen bij privé-docenten en vele instellingen zoals Museum JoCas. Ook het bezoeken van culturele evenementen en culturele instellingen is een belangrijke vorm van cultuurdeelname. Dit alles is uiteraard niet aan leeftijd gebonden. Ook volwassenen zijn in al deze vormen actief op cultureel gebied. Daarom besteedt ook het onderwijs aandacht aan kunst en cultuur. Op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezetonderwijs krijgt ieder kind een pakket aan kunstvakken. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer maken gebruik van het cultureel erfgoed. Monumenten: een Monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid (industrie), dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel- archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Ook bijzondere natuurgebieden kunnen als monumenten (natuurmonumenten) worden beschouwd. Een monument is het toonbeeld (voorbeeld) voor een bepaalde stijl (vorm) van bouwen, of heeft een belangrijke betekenis als een bouwwerk welk voor een bepaalde periode herkenbaar is. Monumenten met de status rijksmonument hebben recht op omvangrijke subsidie voor onderhoud en renovatie (herstel), uiteraard binnen de stijl waarin gebouw werd gebouwd. Er zijn ook gemeentelijke monumenten in Nederland. Deze groep is omvangrijker, en heeft een duidelijke plaatselijke betekenis. De subsidie hierop is meestal geringer; het betreft hierbij ook sneller woonhuizen of stadsdelen. Ook bestaat er monumentenzorg op provinciaal niveau.
Auteur: EOSPhoto Schilder: Jan van Eyck,1432. Foto: PMRMaeyaert. Bron: St Bavo's Cathedral in Gent, België. Auteur: Per-Olow Anderson De afbeeldingen, uitgezonderd de afbeelding linksboven, zijn van de hand van de graveur Philip Galle, naar tekeningen van Maarten van Heemskerck. Auteur: Slof. Bron: en:Image:SevenWondersOfTheWorld.jpg Auteur: Pa3ems.