Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

              Nederland

1. Geschiedenis (canon), maar dan uitgebreider

2. Ontdekkingsreizigers

3. Erfgoed (op lijst Werelderfgoed)

4. Feest- en gedenkdagen

5. Verkiezingen (democratie)

6. Extra Geschiedenis (buiten de canon)

7. Historische mannen en vrouwen

8. Belangrijke steden


Onderwijs: basisschool, voortgezet onderwijs, VWO, zelfstudie, thuisstudie, jongeren, leerlingen, leraren, docenten, ouders. Geen registratie nodig, geen advertenties, dus veilig!


Logo van "Museum JoCas" - alle rechten voorbehouden. Website van het platform voor aangesloten Online Musea

Nederland

Info Contact Museum JoCas Museum JoCas


Deel Museum JoCas op Twitter:

Word vriend van Museum JoCas op Facebook

Volg Museum JoCas op:

 en

Google:

Share on Facebook

Facebook:    Alles over het” Wilhelmus”

               Wereld

1. Wereldgeschiedenis

2. Uitvindingen & Ontdekkingen

3. Ontdekkingsreizigers (wereld)

4. Muziek (klassieke muziek)

5. Werelderfgoed

6. Historische mannen en vrouwen (op wereldniveau)

7. Belangrijke steden

Wereld

Excursie Romeinen Archeon

Exc. Archeo dienst Den Bosch