Wisselbrief of wissel

Wisselbrief of wissel

In de wereld van financiën en handel zijn er verschillende instrumenten die worden gebruikt voor het uitwisselen van waarde. Een van deze instrumenten is de wisselbrief, ook wel bekend als een wissel. Een wisselbrief is een juridisch document dat wordt gebruikt om betalingen te garanderen tussen twee partijen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de definitie, kenmerken en het gebruik van een wisselbrief.

Wat is een wisselbrief?

Een wisselbrief is een schriftelijke belofte om een bepaald bedrag aan geld te betalen aan een begunstigde op een vooraf bepaalde datum. Het is een waardepapier dat kan worden overgedragen aan derden. De persoon die de wisselbrief opstelt, staat bekend als de “trekker”, terwijl de persoon aan wie de betaling moet worden gedaan, de “begunstigde” wordt genoemd. De wisselbrief bevat ook de handtekening van de trekkende partij.

Kenmerken van een wisselbrief

Een wisselbrief heeft verschillende kenmerken die het onderscheiden van andere financiële instrumenten:

 1. Op schrift gesteld: Een wisselbrief moet altijd schriftelijk worden opgesteld en ondertekend.
 2. Bepaald bedrag: De wisselbrief vermeldt altijd een specifiek geldbedrag dat moet worden betaald.
 3. Vervaldatum: Een wisselbrief heeft een vastgestelde vervaldatum waarop de betaling moet worden gedaan.
 4. Overdraagbaarheid: Een wisselbrief kan worden overgedragen aan derden, waardoor het een waardepapier is.
 5. Onvoorwaardelijke betalingsbelofte: Een wisselbrief is een onvoorwaardelijke belofte om te betalen, ongeacht de omstandigheden.

Hoe werkt een wisselbrief?

Om een wisselbrief te begrijpen, laten we eens kijken naar het proces van het opstellen en gebruiken van een wisselbrief:

 1. De trekkende partij (bijvoorbeeld een bedrijf) schrijft een wisselbrief uit waarin staat dat zij een bepaald bedrag aan de begunstigde (bijvoorbeeld een leverancier) verschuldigd zijn.
 2. De trekkende partij ondertekent de wisselbrief en stuurt deze naar de begunstigde.
 3. De begunstigde kan de wisselbrief behouden en wachten tot de vervaldatum om de betaling te innen, of deze doorverkopen aan een derde partij.
 4. Op de vervaldatum presenteert de begunstigde de wisselbrief aan de trekkende partij om de betaling te ontvangen.
 5. De trekkende partij moet de betaling volgens de wisselbrief voldoen.
Lees ook:   Hans van Zetten – Het turngeheugen van Nederland

Waarom wordt een wisselbrief gebruikt?

Een wisselbrief wordt gebruikt om verschillende redenen in de financiële wereld:

 • Veiligheid: Een wisselbrief biedt een veilige manier van betaling, aangezien deze juridisch bindend is en de betaling gegarandeerd wordt.
 • Internationale handel: Bij internationale handel kan een wisselbrief worden gebruikt om betalingen tussen verschillende landen te vergemakkelijken.
 • Kredietwaardigheid: Een wisselbrief kan dienen als bewijs van kredietwaardigheid, aangezien de trekkende partij de betaling belooft.
 • Flexibiliteit: Een wisselbrief kan worden overgedragen aan derden, waardoor flexibiliteit ontstaat bij het innen van betalingen.

Conclusie

In dit artikel hebben we de definitie, kenmerken en het gebruik van een wisselbrief besproken. Een wisselbrief is een waardepapier dat wordt gebruikt om betalingen tussen partijen te garanderen. Het biedt veiligheid, flexibiliteit en vergemakkelijkt internationale handel. Als u actief bent in de financiële wereld, is het belangrijk om bekend te zijn met het concept van een wisselbrief en hoe deze functioneert.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen een wisselbrief en een cheque?

Een wisselbrief en een cheque lijken op elkaar, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Een wisselbrief is een belofte om te betalen, terwijl een cheque een opdracht is om te betalen. Daarnaast is een wisselbrief overdraagbaar, terwijl een cheque normaal gesproken niet overdraagbaar is.

2. Kan een wisselbrief worden geannuleerd?

Een wisselbrief kan worden geannuleerd voordat deze in omloop is gebracht. Zodra de wisselbrief echter in omloop is gebracht en in handen is van een derde partij, kan deze niet meer worden geannuleerd.

3. Wat gebeurt er als de trekkende partij de wisselbrief niet betaalt?

Als de trekkende partij de wisselbrief niet betaalt op de vervaldatum, kan de begunstigde juridische stappen ondernemen om de betaling af te dwingen. Dit kan onder meer het inschakelen van een incassobureau of het aanspannen van een rechtszaak omvatten.

Lees ook:   Het kanon van de koning van Kandy

4. Kan een wisselbrief worden gebruikt voor kleine transacties?

Hoewel een wisselbrief meestal wordt gebruikt voor grotere transacties, is er geen specifieke beperking voor het gebruik ervan. Het kan theoretisch gezien ook worden gebruikt voor kleinere transacties, afhankelijk van de voorkeur en het vertrouwen van de betrokken partijen.

5. Hoe lang is een wisselbrief geldig?

Een wisselbrief is geldig tot de vervaldatum die op de wisselbrief is vermeld. Na de vervaldatum kan de wisselbrief niet meer worden gebruikt voor betaling.