© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Wereldgeschiedenis inleiding

Wereldgeschiedenis of globale geschiedenis is de studie naar het ontstaan, de groei en de veranderingen van samenlevingen en beschavingen in de geschiedenis van de wereld. Hierbij worden patronen met elkaar vergeleken en de effecten van de onderlinge interactie bestudeerd. Vooral vanaf 1980 nam deze nieuwe studierichting een hoge vlucht. Om patronen te kunnen herkennen, moesten samenlevingen niet afzonderlijk bestudeerd worden, maar vooral de onderlinge wisselwerking. Afzonderlijk daarvan groeide de interesse voor het effect op de geschiedenis door veranderingen van geologie, klimaat en energiestromen en ecologische processen als verspreiding van ziektes, planten en dieren. Voor een goed begrip wordt hier vaak ook de prehistorie bij betrokken. Bij big history (geschiedenis in het groot) wordt als beginpunt zelfs de oerknal genomen. De enorme hoeveelheid informatie maakt simplificatie nodig om geschiedenis bevattelijk te maken voor de menselijke geest. Hoewel interpretatie noodzakelijk is om tot begrip van een situatie te komen, gaat hierbij toch informatie verloren. Dit betekent dat de werkelijke situatie kan verschillen van de interpretatie. Aangezien dé waarheid niet te kennen is, willen nieuwe inzichten dan ook niet noodzakelijkerwijs aantonen dat oude interpretaties foutief zijn. Het kan namelijk vanuit een ander perspectief bekeken zijn. Want, hoewel er algemene patronen in te herkennen zijn, blijft geschiedenis een verzameling van individuele gebeurtenissen die met elkaar een unieke wisselwerking hebben. Ondanks de eerder genoemde bezwaren is het duidelijk dat de menselijke samenleving gedurende de geschiedenis steeds complexere vormen heeft aangenomen en steeds meer energie voor eigen doeleinden heeft weten aan te wenden. Complexiteit kon toenemen door het overbrengen van informatie. Kennis en ervaring kon worden overgebracht door taal. Hiermee kon een groep overwicht verkrijgen over een andere groep en kon sociale en economische ongelijkheid ontstaan binnen, maar ook tussen samenlevingen. Samenlevingen hebben elkaar altijd beïnvloed en met de toename van de mobiliteit wordt dit proces versterkt. Waar de diversiteit, met de verspreiding van de mens over de aarde, aanvankelijk alleen maar toenam, heeft de toegenomen interactie gezorgd voor economische, politieke en culturele integratie. Jagers - verzamelaars Meer dan 99% van haar geschiedenis leidde de mensheid het bestaan van jager-verzamelaar. Het is ook de periode dat de mens een aantal fundamentele kenmerken ontwikkelde waarmee deze zich begon te onderscheiden van andere primaten. Desondanks beslaat deze periode een relatief klein deel van deze geschiedenis. Allereerst hadden deze ontwikkelingen tijd nodig. Naarmate deze ontwikkeling verder vorderde, ontstond een zichzelf versnellend proces waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgden, met als hoogtepunt de tegenwoordige tijd waarin meer verandert in een generatie dan daarvoor gedurende een millennium. Daarnaast geldt dat kennis van de prehistorie beperkt is tot archeologische vondsten en daarop gebaseerde hypotheses. Dat laatste brengt een grote onzekerheid met zich mee. Hoewel inzichten met elke vondst kunnen veranderen, kan er echter wel een beeld geschetst worden van de huidige kennis. Een belangrijke rol in welke richting een geschiedenis zich ontwikkelt, is weggelegd voor de gevaren en mogelijkheden die besloten liggen in de lokale omgeving. In dit landschap moesten de mens en zijn voorlopers zien te overleven, maar konden ook mogelijkheden vinden tot een geriefelijker bestaan. De aanpassingen aan de omgeving werden gaandeweg steeds omvangrijker en maakten de mens de ultieme ecosysteemingenieur. Dit proces had ten dele weer zijn invloed op de mens zelf en zijn onderlinge samenwerkingsverbanden. Als deze wisselwerking van invloed was op de evolutie van de mens dan wordt ook wel gesproken over nicheconstructie.
Bron: http://www.britishempire.co.uk/images4/ortelius1570maplarge.jpg Auteur: Coldeel Bron: The New York Times photo archive, via their online store, here. Auteur: Exclusive to The Times.
           De specifieke Nederlandse geschiedenis vind je hier.
Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Wereldgeschiedenis inleiding
Wereldgeschiedenis of globale geschiedenis is de studie naar het ontstaan, de groei en de veranderingen van samenlevingen en beschavingen in de geschiedenis van de wereld. Hierbij worden patronen met elkaar vergeleken en de effecten van de onderlinge interactie bestudeerd. Vooral vanaf 1980 nam deze nieuwe studierichting een hoge vlucht. Om patronen te kunnen herkennen, moesten samenlevingen niet afzonderlijk bestudeerd worden, maar vooral de onderlinge wisselwerking. Afzonderlijk daarvan groeide de interesse voor het effect op de geschiedenis door veranderingen van geologie, klimaat en energiestromen en ecologische processen als verspreiding van ziektes, planten en dieren. Voor een goed begrip wordt hier vaak ook de prehistorie bij betrokken. Bij big history (geschiedenis in het groot) wordt als beginpunt zelfs de oerknal genomen. De specifieke Nederlandse geschiedenis vind je hier. De enorme hoeveelheid informatie maakt simplificatie nodig om geschiedenis bevattelijk te maken voor de menselijke geest. Hoewel interpretatie noodzakelijk is om tot begrip van een situatie te komen, gaat hierbij toch informatie verloren. Dit betekent dat de werkelijke situatie kan verschillen van de interpretatie. Aangezien dé waarheid niet te kennen is, willen nieuwe inzichten dan ook niet noodzakelijkerwijs aantonen dat oude interpretaties foutief zijn. Het kan namelijk vanuit een ander perspectief bekeken zijn. Want, hoewel er algemene patronen in te herkennen zijn, blijft geschiedenis een verzameling van individuele gebeurtenissen die met elkaar een unieke wisselwerking hebben. Ondanks de eerder genoemde bezwaren is het duidelijk dat de menselijke samenleving gedurende de geschiedenis steeds complexere vormen heeft aangenomen en steeds meer energie voor eigen doeleinden heeft weten aan te wenden. Complexiteit kon toenemen door het overbrengen van informatie. Kennis en ervaring kon worden overgebracht door taal. Hiermee kon een groep overwicht verkrijgen over een andere groep en kon sociale en economische ongelijkheid ontstaan binnen, maar ook tussen samenlevingen. Samenlevingen hebben elkaar altijd beïnvloed en met de toename van de mobiliteit wordt dit proces versterkt. Waar de diversiteit, met de verspreiding van de mens over de aarde, aanvankelijk alleen maar toenam, heeft de toegenomen interactie gezorgd voor economische, politieke en culturele integratie. Jagers - verzamelaars Meer dan 99% van haar geschiedenis leidde de mensheid het bestaan van jager-verzamelaar. Het is ook de periode dat de mens een aantal fundamentele kenmerken ontwikkelde waarmee deze zich begon te onderscheiden van andere primaten. Desondanks beslaat deze periode een relatief klein deel van deze geschiedenis. Allereerst hadden deze ontwikkelingen tijd nodig. Naarmate deze ontwikkeling verder vorderde, ontstond een zichzelf versnellend proces waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgden, met als hoogtepunt de tegenwoordige tijd waarin meer verandert in een generatie dan daarvoor gedurende een millennium. Daarnaast geldt dat kennis van de prehistorie beperkt is tot archeologische vondsten en daarop gebaseerde hypotheses. Dat laatste brengt een grote onzekerheid met zich mee. Hoewel inzichten met elke vondst kunnen veranderen, kan er echter wel een beeld geschetst worden van de huidige kennis. Een belangrijke rol in welke richting een geschiedenis zich ontwikkelt, is weggelegd voor de gevaren en mogelijkheden die besloten liggen in de lokale omgeving. In dit landschap moesten de mens en zijn voorlopers zien te overleven, maar konden ook mogelijkheden vinden tot een geriefelijker bestaan. De aanpassingen aan de omgeving werden gaandeweg steeds omvangrijker en maakten de mens de ultieme ecosysteemingenieur. Dit proces had ten dele weer zijn invloed op de mens zelf en zijn onderlinge samenwerkingsverbanden. Als deze wisselwerking van invloed was op de evolutie van de mens dan wordt ook wel gesproken over nicheconstructie.
Bron: http://www.britishempire.co.uk/images4/ortelius1570maplarge.jpg Auteur: Coldeel Bron: The New York Times photo archive, via their online store, here. Auteur: Exclusive to The Times.