Waarom noemen we Engelse soldaten ‘Tommies’?

Waarom noemen we Engelse soldaten ‘Tommies’?

Als we denken aan de Engelse soldaten, komen er verschillende benamingen in gedachten. Een van de meest bekende is ‘Tommies’. Deze term wordt vaak gebruikt om naar Engelse soldaten te verwijzen, maar waar komt deze bijnaam eigenlijk vandaan? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de oorsprong en betekenis van de term ‘Tommies’.

De oorsprong van ‘Tommies’

De term ‘Tommies’ verscheen voor het eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd gebruikt om te verwijzen naar de Engelse soldaten. Het is een informele benaming die al snel populair werd en tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

Een veel voorkomende verklaring voor de oorsprong van de term is dat het afkomstig is van de Engelse naam ‘Thomas’. In het Britse leger was ‘Thomas Atkins’ een veel voorkomende naam, vergelijkbaar met de Amerikaanse naam ‘John Doe’. Soldaten die niet bij naam bekend waren, werden vaak aangeduid als ‘Tommy Atkins’. Deze naam werd al snel afgekort tot ‘Tommies’.

De betekenis van ‘Tommies’

‘Tommies’ heeft geen negatieve of denigrerende betekenis. Integendeel, het wordt vaak gebruikt als een informele en liefkozende term voor Engelse soldaten. Het heeft een gevoel van kameraadschap en trots in zich, en wordt zowel door de soldaten zelf als door anderen gebruikt.

De term ‘Tommies’ wordt vaak geassocieerd met moed en doorzettingsvermogen. Het verwijst naar de Engelse soldaten als dappere mannen die hun land dienen en hun plicht vervullen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Het is een eretitel die respect en bewondering uitdrukt voor de Engelse soldaten en hun bijdrage aan de militaire geschiedenis.

Lees ook:   Leopoldo Galtieri – Generaal en Argentijnse president

FAQs

1. Waarom worden Engelse soldaten ook wel ‘Tommies’ genoemd?

Engelse soldaten worden ‘Tommies’ genoemd vanwege de informele afkorting van de naam ‘Thomas Atkins’, die vaak werd gebruikt om naar onbekende soldaten te verwijzen.

2. Is de term ‘Tommies’ nog steeds in gebruik?

Ja, de term ‘Tommies’ wordt nog steeds veel gebruikt om naar Engelse soldaten te verwijzen, zowel in de militaire wereld als daarbuiten.

3. Heeft de term ‘Tommies’ een negatieve betekenis?

Nee, ‘Tommies’ heeft juist een positieve en liefkozende betekenis. Het wordt gebruikt als een eretitel voor Engelse soldaten.

4. Wordt de term ‘Tommies’ alleen gebruikt in Engeland?

Nee, de term ‘Tommies’ wordt ook internationaal gebruikt om naar Engelse soldaten te verwijzen.

5. Hoe heeft de term ‘Tommies’ zich verspreid?

De term ‘Tommies’ verspreidde zich tijdens en na de Eerste Wereldoorlog via de soldaten zelf en hun contacten met mensen buiten het leger. Het werd al snel een populaire en bekende term.

Conclusie

De term ‘Tommies’ is een informele en liefkozende benaming voor Engelse soldaten. Het wordt gebruikt om respect en bewondering uit te drukken voor hun moed en toewijding. De oorsprong van de term ligt in de afkorting van de naam ‘Thomas Atkins’, die werd gebruikt om naar onbekende soldaten te verwijzen. Hoewel de term zijn oorsprong vond tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt hij nog steeds veel gebruikt en heeft hij een blijvende betekenis in de militaire geschiedenis.