Verdrag van Allahabad (1765)

Verdrag van Allahabad (1765)

Het Verdrag van Allahabad werd ondertekend op 16 augustus 1765 tussen de Britse Oost-Indische Compagnie en de Nawab van Awadh, Shuja-ud-Daula, na de Slag bij Buxar in 1764. Het verdrag had belangrijke gevolgen voor de Britse overheersing in India en de Nawabi van Awadh.

In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Allahabad bespreken, waaronder de achtergrond, de voorwaarden van het verdrag, de gevolgen en de historische betekenis.

Achtergrond van het Verdrag van Allahabad

In de 18e eeuw was India een belangrijk handelsgebied voor Europese landen. De Britse Oost-Indische Compagnie was een van de belangrijkste Europese machten in India. In 1757 versloeg de Britse Oost-Indische Compagnie het leger van de Nawab van Bengalen, Siraj-ud-Daula, in de Slag bij Plassey en vestigde zo haar macht in Bengalen. De Britse Oost-Indische Compagnie breidde haar invloed uit in andere delen van India en begon de belastingen te innen van de inheemse vorsten.

De Nawab van Awadh, Shuja-ud-Daula, was een van de meest invloedrijke inheemse vorsten in India. Hij was niet tevreden met de Britse agressie en vormde een alliantie met de Mughal-keizer Shah Alam II en de Nawab van Bengalen, Mir Qasim, om zich te verzetten tegen de Britse overheersing.

De Slag bij Buxar vond plaats op 22 oktober 1764 tussen de Britse Oost-Indische Compagnie en de alliantie van de Nawab van Awadh, Mughal-keizer Shah Alam II en Nawab van Bengalen, Mir Qasim. De Britse Oost-Indische Compagnie versloeg de alliantie en vestigde zo haar macht over heel Noord-India.

Lees ook:   Peter de Grote (1672-1725) – Russische tsaar

Voorwaarden van het Verdrag van Allahabad

Het Verdrag van Allahabad werd ondertekend op 16 augustus 1765 tussen Robert Clive, de gouverneur-generaal van de Britse Oost-Indische Compagnie, en de Nawab van Awadh, Shuja-ud-Daula. Het verdrag omvatte verschillende voorwaarden die de Britse Oost-Indische Compagnie een grotere macht gaven over Noord-India.

Een van de belangrijkste voorwaarden van het Verdrag van Allahabad was dat de Nawab van Awadh de controle over de provincies Allahabad, Kora en Ilahabad aan de Britse Oost-Indische Compagnie moest overdragen. Dit gaf de Britse Oost-Indische Compagnie de controle over de belangrijke rivier de Ganges en de handelsroutes.

Een andere belangrijke voorwaarde was dat de Britse Oost-Indische Compagnie de belastingen zou innen van de provincies Bengalen, Bihar en Orissa in naam van de Mughal-keizer. Dit gaf de Britse Oost-Indische Compagnie de controle over een groot deel van India en maakte haar de meest invloedrijke Europese macht in India.

Gevolgen van het Verdrag van Allahabad

Het Verdrag van Allahabad had belangrijke gevolgen voor de Britse overheersing in India en de Nawabi van Awadh. Voor de Britse Oost-Indische Compagnie betekende het verdrag een uitbreiding van haar macht over Noord-India en de controle over de belangrijke handelsroutes en rivieren.

Voor de Nawabi van Awadh betekende het verdrag een verlies van macht en controle over haar grondgebied. De Nawab van Awadh was nu afhankelijk van de Britse Oost-Indische Compagnie voor bescherming en steun.

Historische betekenis van het Verdrag van Allahabad

Het Verdrag van Allahabad wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van India. Het verdrag gaf de Britse Oost-Indische Compagnie de controle over een groot deel van India en maakte haar de meest invloedrijke Europese macht in India.

Lees ook:   Vroegmoderne tijd - Begin, kenmerken en tijdlijn

Het verdrag had ook belangrijke gevolgen voor de Nawabi van Awadh en de Mughal-keizer. Het markeerde het begin van de afname van de macht van de inheemse vorsten en de opkomst van de Britse overheersing in India.

FAQs over het Verdrag van Allahabad

1. Wanneer werd het Verdrag van Allahabad ondertekend?

Het Verdrag van Allahabad werd ondertekend op 16 augustus 1765.

2. Wie ondertekende het Verdrag van Allahabad?

Robert Clive, de gouverneur-generaal van de Britse Oost-Indische Compagnie, en de Nawab van Awadh, Shuja-ud-Daula, ondertekenden het Verdrag van Allahabad.

3. Wat waren de voorwaarden van het Verdrag van Allahabad?

Een van de belangrijkste voorwaarden van het Verdrag van Allahabad was dat de Nawab van Awadh de controle over de provincies Allahabad, Kora en Ilahabad aan de Britse Oost-Indische Compagnie moest overdragen. Een andere belangrijke voorwaarde was dat de Britse Oost-Indische Compagnie de belastingen zou innen van de provincies Bengalen, Bihar en Orissa in naam van de Mughal-keizer.

4. Wat waren de gevolgen van het Verdrag van Allahabad?

Het Verdrag van Allahabad had belangrijke gevolgen voor de Britse overheersing in India en de Nawabi van Awadh. Voor de Britse Oost-Indische Compagnie betekende het verdrag een uitbreiding van haar macht over Noord-India en de controle over de belangrijke handelsroutes en rivieren. Voor de Nawabi van Awadh betekende het verdrag een verlies van macht en controle over haar grondgebied.

5. Wat is de historische betekenis van het Verdrag van Allahabad?

Het Verdrag van Allahabad wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van India. Het verdrag gaf de Britse Oost-Indische Compagnie de controle over een groot deel van India en maakte haar de meest invloedrijke Europese macht in India. Het verdrag had ook belangrijke gevolgen voor de Nawabi van Awadh en de Mughal-keizer.