Spuit elf – Betekenis en herkomst van de uitdrukking
Spuit elf – Betekenis en herkomst van de uitdrukking

Spuit elf – Betekenis en herkomst van de uitdrukking

Spuit elf is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt als iemand te laat is of niet op tijd komt opdagen. Maar wat betekent deze uitdrukking eigenlijk en waar komt het vandaan? In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis en herkomst van het gezegde spuit elf.

Wat betekent spuit elf?

Spuit elf is een uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iemand te laat is of niet op tijd komt opdagen. Het wordt vaak gebruikt in een informele setting en kan soms als plagerig worden beschouwd.

Waar komt de uitdrukking vandaan?

De herkomst van de uitdrukking is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen over waar de uitdrukking vandaan komt.

Spuit 11 in Amsterdam

Een van de meest bekende verklaringen is dat de uitdrukking afkomstig is uit Amsterdam. Daar staat namelijk de brandweerkazerne aan de Marnixstraat, waar spuit 11 is gestationeerd. Spuit 11 was de elfde brandweerspuit die in Amsterdam werd aangeschaft. De spuit heeft een lange geschiedenis en is nog steeds in gebruik. Het zou dus kunnen dat spuit elf een verbastering is van spuit 11.

Spuit 11 als laatste uitruk

Een andere verklaring is dat spuit 11 als laatste werd uitgerukt bij een brand, omdat het de kleinste en minst krachtige spuit was. Als spuit 11 als laatste werd uitgerukt, was het meestal te laat en kon het vuur niet meer worden geblust. Hierdoor zou de uitdrukking spuit elf zijn ontstaan om aan te geven dat het te laat was.

Lees ook:   Record voor musical Soldaat van Oranje

Spuit 11 als onhandige spuit

Een derde verklaring is dat spuit 11 de minst handige spuit was in het brandweerkorps. De spuit zou vaak problemen hebben gehad en niet goed hebben gefunctioneerd. Hierdoor zou spuit elf zijn ontstaan als uitdrukking om aan te geven dat iets niet goed werkt of niet op tijd komt.

Conclusie

Hoewel de exacte herkomst van de uitdrukking spuit elf niet helemaal duidelijk is, zijn er verschillende verklaringen over waar de uitdrukking vandaan komt. Het is een informele uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iemand te laat is of niet op tijd komt opdagen.

FAQs

1. Waar wordt de uitdrukking spuit elf nog meer gebruikt?

De uitdrukking wordt voornamelijk in Nederland gebruikt, maar kan ook in Vlaanderen voorkomen.

2. Is spuit elf een beledigende uitdrukking?

Nee, over het algemeen wordt de uitdrukking niet als beledigend beschouwd. Het wordt vaak gebruikt als een plagerige opmerking.

3. Wordt spuit elf ook in zakelijke settings gebruikt?

Nee, spuit elf wordt voornamelijk in informele settings gebruikt en niet in zakelijke settings.

4. Wordt spuit elf ook in andere talen gebruikt?

Nee, de uitdrukking is specifiek voor de Nederlandse taal en wordt niet in andere talen gebruikt.

5. Is spuit elf een veelgebruikte uitdrukking?

Ja, spuit elf is een veelgebruikte uitdrukking in Nederland en wordt vaak gebruikt in informele settings.