Soennieten en soennisme – Grootste hoofdstroom van de islam

Soennieten en soennisme – Grootste hoofdstroom van de islam

De islam is de op één na grootste religie ter wereld, met meer dan 1,6 miljard volgers en is verdeeld in verschillende stromingen. Soennisme is de grootste hoofdstroom van de islam en heeft ongeveer 85% van de moslims als volgers. In dit artikel zullen we kijken naar de basisprincipes van het soennisme, de geschiedenis en de verschillende secties van de soennitische gemeenschap.

Wat is Soennisme?
Soennisme is een van de belangrijkste stromingen binnen de islam en is gebaseerd op de overtuiging dat de Profeet Mohammed de enige ware en laatste profeet is van Allah. Soennieten geloven in de vijf zuilen van de islam, die bestaan uit de shahada (geloofsbelijdenis), salat (gebed), zakat (liefdadigheid), sawm (vasten) en hajj (bedevaart). Soennieten geloven ook in de Hadith, de overleveringen van de Profeet Mohammed, naast de Koran.

Geschiedenis van Soennisme
Het soennisme ontstond na de dood van de Profeet Mohammed in de 7e eeuw na Christus. Na een periode van politieke onrust werd Abu Bakr, een metgezel van de Profeet, gekozen als de eerste kalief (leider van de islamitische gemeenschap). Abu Bakr werd opgevolgd door drie andere kaliefen, die bekend staan als de Rashidun kaliefen. Het soennisme ontstond als een reactie op de politieke conflicten die ontstonden tijdens het bewind van de vierde kalief, Ali.

Soennieten en Sjiieten
De belangrijkste verdeeldheid binnen de islam is die tussen soennieten en sjiieten. De sjiieten geloven dat de Profeet Mohammed zijn neef en schoonzoon Ali had aangewezen als zijn opvolger, terwijl soennieten geloven dat de eerste vier kaliefen door de gemeenschap werden gekozen. De sjiieten hebben een andere interpretatie van de Hadith en de Koran dan de soennieten, en hebben hun eigen religieuze praktijken en tradities.

Lees ook:   ‘Fokpremie’ en kinderbijslag

Soennieten en hun secties
Er zijn verschillende secties binnen het soennisme, elk met een iets andere interpretatie van de islamitische leer. De vier belangrijkste secties zijn Hanafi, Maliki, Shafi’i en Hanbali. Elk van deze secties heeft zijn eigen wetsschool, die de interpretatie van de Koran, de Hadith en de islamitische jurisprudentie regelt.

Soennieten en hun visie op de wereld
Soennieten geloven in de scheiding van kerk en staat en erkennen het belang van democratie en mensenrechten. Ze zien de wereld als een plek waarin ze moeten leven en werken, en waarin ze de Koran en de Hadith moeten volgen om te leven volgens de wil van Allah.

Conclusie
Het soennisme is de grootste hoofdstroom binnen de islam en heeft ongeveer 85% van de moslims als volgers. Soennieten geloven in de vijf zuilen van de islam en de Hadith naast de Koran. Er zijn verschillende secties binnen het soennisme, die elk hun eigen interpretatie van de islamitische leer hebben. Soennieten geloven in de scheiding van kerk en staat en erkennen het belang van democratie en mensenrechten.

FAQs
1. Wat is het verschil tussen soennieten en sjiieten?
Soennieten geloven dat de eerste vier kaliefen door de gemeenschap werden gekozen, terwijl sjiieten geloven dat de Profeet Mohammed zijn neef en schoonzoon Ali had aangewezen als zijn opvolger. De sjiieten hebben een andere interpretatie van de Hadith en de Koran dan de soennieten.

2. Wat zijn de vijf zuilen van de islam?
De vijf zuilen van de islam zijn de shahada (geloofsbelijdenis), salat (gebed), zakat (liefdadigheid), sawm (vasten) en hajj (bedevaart).

Lees ook:   Vinger Amelia Earhart gevonden?

3. Wat is de Hadith?
De Hadith zijn de overleveringen van de Profeet Mohammed, naast de Koran.

4. Wat zijn de belangrijkste secties binnen het soennisme?
De vier belangrijkste secties binnen het soennisme zijn Hanafi, Maliki, Shafi’i en Hanbali.

5. Wat is de visie van soennieten op de wereld?
Soennieten geloven in de scheiding van kerk en staat en erkennen het belang van democratie en mensenrechten. Ze zien de wereld als een plek waarin ze moeten leven en werken, en waarin ze de Koran en de Hadith moeten volgen om te leven volgens de wil van Allah.