Slag bij Poitiers (ca. 733) was geen ‘botsing van beschavingen’

Slag bij Poitiers (ca. 733) was geen ‘botsing van beschavingen’

In 732, Frankrijk werd aangevallen door Arabieren die door Spanje trokken. Het leger van Karel Martel won deze strijd bij Poitiers, waarbij de Arabische invallers werden verslagen. In de jaren daarna is deze slag gaan gelden als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Europa. De strijd bij Poitiers zou namelijk een clash van beschavingen zijn, een botsing tussen de christelijke en de islamitische wereld. Maar is dat wel zo? In dit artikel gaan we dieper in op de slag bij Poitiers en de historische context eromheen. We zullen zien dat deze gebeurtenis niet zo eenvoudig in te passen is in een simpel verhaal over botsende culturen.

Historische context

Om de slag bij Poitiers goed te kunnen begrijpen, moeten we naar de historische context kijken. In de vroege middeleeuwen was Europa namelijk verdeeld in een groot aantal kleine rijken en koninkrijken. Deze rijken waren constant in beweging en er vonden voortdurend conflicten plaats. Tegelijkertijd was er sprake van een toenemende invloed van het christendom. Dit geloof was inmiddels de officiële religie van het Romeinse Rijk en begon zich steeds verder te verspreiden over Europa.

In de 7e en 8e eeuw begon de islam zich vanuit Arabië te verspreiden. De Arabieren veroverden grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en trokken uiteindelijk ook over de Pyreneeën naar Frankrijk. Hier werden ze in 732 verslagen door het leger van Karel Martel. Deze slag bij Poitiers is sindsdien vaak beschouwd als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Europa.

Lees ook:   Geobsedeerd door de verborgen werelden onder onze voeten

Geen botsing van beschavingen

Hoewel de strijd bij Poitiers een belangrijke gebeurtenis was, moeten we ons afvragen of het wel terecht is om deze gebeurtenis te beschouwen als een clash van beschavingen. Het idee van een dergelijke clash is namelijk pas veel later ontstaan, in de 20e eeuw. Het is daarom niet helemaal juist om deze term terug te projecteren op gebeurtenissen uit het verleden.

Bovendien is het idee van een clash van beschavingen een veel te simplistische voorstelling van zaken. De middeleeuwse wereld was namelijk veel complexer dan dat. Er waren talloze verschillende culturen en religies die allemaal met elkaar in contact kwamen en soms botsten. Het is daarom veel te kort door de bocht om te spreken van een botsing van beschavingen.

Verkeerde interpretatie

De term ‘botsing van beschavingen’ is bovendien een verkeerde interpretatie van de historische gebeurtenissen. De Arabische invallen in Europa hadden namelijk niet alleen te maken met religie, maar vooral met politiek en economie. De Arabieren waren namelijk op zoek naar nieuwe gebieden om te veroveren en om handel mee te drijven. De christelijke wereld was op dat moment een interessante prooi, vanwege de rijkdom en de gunstige geografische ligging.

Het is daarom veel beter om de slag bij Poitiers te beschouwen als een politieke en militaire gebeurtenis, in plaats van als een religieuze of culturele strijd. Het was een strijd om macht en invloed, waarbij verschillende partijen tegenover elkaar stonden. Het is dan ook onjuist om deze gebeurtenis te reduceren tot een simpele clash van beschavingen.

Lees ook:   ‘New York is vernietigd!’ – Orson Welles’ invasie van Mars

Conclusie

De slag bij Poitiers is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Europa. Het was echter geen botsing van beschavingen, zoals zo vaak wordt beweerd. Het idee van een clash van beschavingen is namelijk een veel te simplistische voorstelling van zaken. Bovendien is deze term pas veel later ontstaan, in de 20e eeuw. Het is daarom beter om de slag bij Poitiers te beschouwen als een politieke en militaire gebeurtenis, waarbij verschillende partijen tegenover elkaar stonden.

FAQs

Wat was de slag bij Poitiers?

De slag bij Poitiers vond plaats in 732. Het was een strijd tussen het leger van Karel Martel en de Arabische invallers die door Spanje trokken. De Frankische troepen wonnen deze slag, waardoor Europa voorlopig gespaard bleef van islamitische veroveraars.

Waarom wordt de slag bij Poitiers gezien als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Europa?

De slag bij Poitiers wordt vaak gezien als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Europa, omdat het de opmars van de Arabische veroveraars stopte. Als de Arabieren de slag hadden gewonnen, was de geschiedenis van Europa waarschijnlijk heel anders verlopen.

Was de slag bij Poitiers een botsing van beschavingen?

Nee, de slag bij Poitiers was geen botsing van beschavingen. Het idee van een dergelijke clash is pas veel later ontstaan, in de 20e eeuw. Het is daarom niet juist om deze term terug te projecteren op gebeurtenissen uit het verleden.

Waarom is het idee van een clash van beschavingen te simplistisch?

Het idee van een clash van beschavingen is te simplistisch, omdat de middeleeuwse wereld veel complexer was dan dat. Er waren talloze verschillende culturen en religies die allemaal met elkaar in contact kwamen en soms botsten. Het is daarom veel te kort door de bocht om te spreken van een botsing van beschavingen.

Lees ook:   Haags Historisch vindt bijzondere bewegende beelden WOII

Waarom is het beter om de slag bij Poitiers te beschouwen als een politieke en militaire gebeurtenis?

Het is beter om de slag bij Poitiers te beschouwen als een politieke en militaire gebeurtenis, omdat de Arabische invallen in Europa vooral te maken hadden met politiek en economie. De Arabieren waren op zoek naar nieuwe gebieden om te veroveren en om handel mee te drijven. Het was dus een strijd om macht en invloed, waarbij verschillende partijen tegenover elkaar stonden.