Sjiieten en sjiisme – Stroming binnen de islam

Sjiieten en sjiisme – Stroming binnen de islam

Het sjiisme is een belangrijke stroming binnen de islam die wordt gevolgd door sjiieten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de sjiieten en het sjiisme, en de verschillen tussen sjiieten en soennieten. We zullen ook de geschiedenis, geloofsprincipes en gebruiken van sjiieten bespreken. Lees verder om meer te weten te komen over deze fascinerende tak van de islam.

Wat zijn sjiieten?

Sjiieten vormen een van de twee belangrijkste takken van de islam, naast de soennieten. Ze maken ongeveer 10-15% uit van de moslimbevolking wereldwijd. Sjiieten geloven dat de profeet Mohammed zijn neef Ali ibn Abi Talib heeft aangewezen als zijn opvolger, en dat de leiderschap van de moslimgemeenschap (de ummah) in de handen van de nakomelingen van Ali moet blijven. Dit principe van opvolging wordt de imamah genoemd.

Belangrijke geloofsprincipes

Sjiieten geloven in de onfeilbaarheid van de imams, die volgens hen de spirituele en politieke autoriteit bezitten. Ze beschouwen de imams als de enige rechtmatige leiders van de moslimgemeenschap en volgen hen in alle aspecten van het leven. Sjiieten geloven ook sterk in de wederkomst van de laatste imam, de zogenaamde Mahdi, die zal terugkeren om rechtvaardigheid op aarde te herstellen.

Verschillen met soennieten

De belangrijkste theologische en politieke kloof tussen sjiieten en soennieten is de opvolgingskwestie. Terwijl sjiieten geloven in de imamah en de erfopvolging van de imams, volgen soennieten een andere vorm van leiderschap, waarbij leiders worden gekozen uit de gemeenschap. Ook zijn er verschillen in de praktische aspecten van het geloof, zoals het gebed en de vasten. Het sjiisme heeft ook zijn eigen jurisprudentie en geleerden die de religieuze wet interpreteren.

Lees ook:   auto hondenkar koets luchtband

De geschiedenis van het sjiisme

Het sjiisme ontstond in de vroege periode van de islam, na de dood van de profeet Mohammed in 632. Sjiieten geloven dat Ali, de neef en schoonzoon van de profeet, de rechtmatige opvolger was. Echter, de meerderheid van de moslimgemeenschap koos ervoor om Abu Bakr als de eerste kalief te benoemen. Dit leidde tot een diepe verdeeldheid binnen de moslimgemeenschap, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Belangrijke sjiitische gemeenschappen

Sjiieten zijn voornamelijk te vinden in bepaalde delen van de islamitische wereld, zoals Iran, Irak, Libanon en Bahrein. Deze landen hebben een aanzienlijke sjiitische bevolking en spelen een belangrijke rol in de sjiitische geschiedenis en cultuur. In Iran is het sjiisme zelfs de staatsgodsdienst en heeft het een sterke invloed op de politiek en samenleving.

Sjiieten en politiek

Door de geschiedenis heen hebben sjiieten vaak te maken gehad met onderdrukking en vervolging, vooral in landen waar soennitische heersers aan de macht waren. Dit heeft geleid tot een gevoel van gemeenschappelijkheid en solidariteit onder sjiieten, en heeft ook invloed gehad op hun politieke betrokkenheid. Sjiieten hebben gestreden voor hun rechten en hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op de politieke ontwikkelingen in hun landen.

Sjiietische gebruiken en tradities

Sjiieten hebben hun eigen unieke gebruiken en tradities die hen onderscheiden van soennieten. Een belangrijk ritueel voor sjiieten is de herdenking van de martelaarschap van imam Hussein, de kleinzoon van de profeet Mohammed, tijdens de slag bij Karbala in 680. Tijdens deze herdenking, die bekend staat als Ashura, komen sjiieten samen om te rouwen en de gebeurtenissen van die dag te herdenken.

Lees ook:   Twee vliegen in één klap slaan

Andere belangrijke rituelen

Naast Ashura zijn er ook andere belangrijke rituelen en feesten binnen het sjiisme, zoals de viering van de geboortedag van de imams en de belangrijke pelgrimstocht naar de heilige stad Kerbala in Irak. Deze rituelen en feesten spelen een centrale rol in het spirituele leven van sjiieten en versterken hun gemeenschapsbanden.

Conclusie

Het sjiisme is een rijke en complexe stroming binnen de islam, met zijn eigen geloofsprincipes, geschiedenis en gebruiken. Sjiieten vormen een belangrijk deel van de moslimbevolking en hebben een sterke gemeenschapsband. Door de eeuwen heen hebben sjiieten gestreden voor hun rechten en hebben ze hun eigen identiteit en cultuur ontwikkeld. Het is belangrijk om het sjiisme te begrijpen en te respecteren als een belangrijk onderdeel van de islamitische wereld.

Veelgestelde vragen (FAQs)

1. Wat is het verschil tussen sjiieten en soennieten?

Het belangrijkste verschil tussen sjiieten en soennieten is de opvolgingskwestie. Sjiieten geloven dat de leiderschap van de moslimgemeenschap in de handen van de nakomelingen van Ali moet blijven, terwijl soennieten een andere vorm van leiderschap volgen, waarbij leiders worden gekozen uit de gemeenschap.

2. Waar zijn sjiieten voornamelijk te vinden?

Sjiieten zijn voornamelijk te vinden in landen zoals Iran, Irak, Libanon en Bahrein. Deze landen hebben een aanzienlijke sjiitische bevolking en spelen een belangrijke rol in de sjiitische geschiedenis en cultuur.

3. Wat is de betekenis van Ashura voor sjiieten?

Ashura is een belangrijke herdenking voor sjiieten, waarbij ze het martelaarschap van imam Hussein herdenken tijdens de slag bij Karbala. Deze gebeurtenis heeft een diepe spirituele en emotionele betekenis voor sjiieten en speelt een centrale rol in hun geloofspraktijk.

Lees ook:   Iets op je conto kunnen schrijven – Betekenis en herkomst

4. Wat is de rol van sjiieten in de politiek?

Sjiieten hebben gestreden voor hun rechten en hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op de politieke ontwikkelingen in hun landen. In sommige landen, zoals Iran, hebben sjiieten zelfs een sterke invloed op de politiek en samenleving.

5. Hoe heeft de geschiedenis sjiieten beïnvloed?

De geschiedenis van onderdrukking en vervolging heeft geleid tot een gevoel van gemeenschappelijkheid en solidariteit onder sjiieten. Het heeft ook invloed gehad op hun politieke betrokkenheid en hun ontwikkeling van een sterke gemeenschapsidentiteit.