Sint-Maarten, feestdag van Martinus van Tours

Sint-Maarten, feestdag van Martinus van Tours

Op 11 november wordt in Nederland de feestdag van Sint-Maarten gevierd. Deze dag staat in het teken van Martinus van Tours, een heilige die bekend staat om zijn liefdadigheid en vrijgevigheid. Het is een traditie waarbij kinderen langs de deuren gaan met lampionnen en liedjes zingen in ruil voor snoep of fruit. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de oorsprong, betekenis en tradities rondom deze feestdag.

Het leven van Sint-Maarten

Sint-Maarten, ook wel bekend als Martinus van Tours, werd geboren in het jaar 316 in Hongarije. Hij groeide op in een welvarend gezin, maar koos ervoor om zich aan te sluiten bij het christendom en zijn bezittingen aan de armen te geven. Hij werd later bisschop en stichtte een klooster in Frankrijk.

De bekendste legende over Sint-Maarten gaat over zijn ontmoeting met een bedelaar. Op een koude winterdag zag Martinus een arme man die geen warme kleding had. Hij sneed zijn eigen mantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. Die nacht zou Martinus in een droom Jezus hebben gezien, gekleed in de helft van zijn mantel. Dit verhaal symboliseert zijn barmhartigheid en vrijgevigheid.

Sint-Maarten in Nederland

Hoewel Sint-Maarten van oorsprong een katholieke feestdag is, wordt het tegenwoordig ook door niet-gelovigen gevierd. Vooral in de zuidelijke provincies van Nederland is het een geliefde traditie. Kinderen maken weken van tevoren hun lampionnen en leren liedjes om langs de deuren te gaan. Ze dragen vaak ook een mantel zoals Sint-Maarten in de legende.

Lees ook:   Iemands bakermat – Herkomst en betekenis

De traditie van Sint-Maarten heeft ook een link met het oogstseizoen. Vroeger werd op 11 november de oogst binnengehaald en werd er gevierd dat er genoeg voedsel was voor de winter. Het delen van snoep en fruit tijdens het Sint-Maartensfeest kan gezien worden als een moderne versie van deze oogstviering.

Tradities en gebruiken

Tijdens het Sint-Maartensfeest gaan kinderen langs de deuren om hun liedjes te zingen. Ze dragen lampionnen die ze zelf hebben gemaakt of gekocht. Vaak wordt er ook een optocht georganiseerd waarbij de kinderen samen zingen en lopen. Na het zingen krijgen de kinderen snoep of fruit als beloning.

Een andere traditie is het eten van ‘Sint-Maartensgans’. Dit is een gerecht waarbij een gans wordt gebraden en gegeten met aardappelen en groenten. Het eten van gans op deze dag herinnert aan het verhaal van Sint-Maarten, waarbij hij zich verstopte tussen de ganzen om niet tot bisschop gekozen te worden.

FAQs

1. Wat is de oorsprong van het Sint-Maartensfeest?

Het Sint-Maartensfeest vindt zijn oorsprong in het katholieke geloof en wordt gevierd ter ere van Sint-Maarten, ook wel bekend als Martinus van Tours.

2. Waarom gaan kinderen langs de deuren met lampionnen?

Kinderen gaan langs de deuren met lampionnen om liedjes te zingen en snoep of fruit te verzamelen. Dit is een traditie die teruggaat naar de legende van Sint-Maarten en zijn vrijgevigheid.

3. Is het Sint-Maartensfeest alleen een katholieke traditie?

Nee, het Sint-Maartensfeest wordt tegenwoordig ook door niet-gelovigen gevierd. Het is vooral populair in de zuidelijke provincies van Nederland.

Lees ook:   jheronimus bosch

4. Wat is de betekenis van het delen van snoep en fruit tijdens het Sint-Maartensfeest?

Het delen van snoep en fruit tijdens het Sint-Maartensfeest symboliseert het delen van overvloed en het vieren van het oogstseizoen.

5. Wat is de legende van Sint-Maarten en de bedelaar?

Volgens de legende zag Sint-Maarten op een koude winterdag een arme bedelaar zonder warme kleding. Hij sneed zijn eigen mantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. Die nacht zou hij in een droom Jezus hebben gezien, gekleed in de helft van zijn mantel.

Conclusie

Het Sint-Maartensfeest is een traditionele feestdag in Nederland, waarbij kinderen langs de deuren gaan met lampionnen en liedjes zingen. Deze traditie is gebaseerd op het leven en de legende van Sint-Maarten, een heilige die bekend staat om zijn vrijgevigheid. Het delen van snoep en fruit tijdens het feest symboliseert het delen van overvloed en het vieren van het oogstseizoen. Het Sint-Maartensfeest is een geliefde traditie die zowel door gelovigen als niet-gelovigen wordt gevierd.