‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ – Herkomst van het gezegde

‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ – Herkomst van het gezegde

‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ is een bekend Nederlands gezegde dat nog steeds vaak wordt gebruikt. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan? En wat betekent deze precies? In dit artikel zullen we de oorsprong van deze uitdrukking onderzoeken en wat meer inzicht geven in de betekenis ervan.

1. Wat is de betekenis van ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’?

‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ betekent dat iemand zich moet bezighouden met datgene waar hij of zij goed in is. Het is een advies om je niet te bemoeien met zaken waar je geen verstand van hebt. Dit kan zowel in een zakelijke als persoonlijke context worden gebruikt.

2. Waar komt het gezegde vandaan?

Het gezegde ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ komt voort uit het oude ambacht van de schoenmakerij. Vroeger was dit een belangrijk beroep en werd het schoenmaken gezien als een specialisme. Een goede schoenmaker had veel kennis en ervaring nodig om de perfecte schoen te kunnen maken. Het was dan ook niet gebruikelijk dat schoenmakers zich bezighielden met andere ambachten.

3. Hoe werd het gezegde vroeger gebruikt?

In de 17e eeuw was het gebruikelijk dat ambachtslieden zich organiseerden in gilden. Dit waren verenigingen van mensen met hetzelfde beroep. Het doel van deze gilden was onder andere om de kwaliteit van het werk te waarborgen en de belangen van de ambachtslieden te behartigen. Binnen deze gilden werd het gezegde ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ vaak gebruikt. Het was een manier om mensen eraan te herinneren dat ze zich moesten concentreren op hun eigen ambacht en niet moesten proberen om zich in andere ambachten te mengen.

Lees ook:   Is de pest echt verdwenen?

4. Hoe wordt het gezegde vandaag de dag gebruikt?

Hoewel het ambacht van schoenmakerij minder belangrijk is geworden, is het gezegde ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ nog steeds populair en wordt het nog steeds vaak gebruikt. Het wordt gebruikt om mensen eraan te herinneren dat ze zich moeten concentreren op hun eigen specialisme. Het kan ook worden gebruikt als een manier om iemand tot de orde te roepen die zich met zaken bemoeit waar hij of zij geen verstand van heeft.

5. Wat zijn enkele synoniemen voor ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’?

Enkele synoniemen voor ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ zijn ‘bemoei je met je eigen zaken’, ‘hou je er buiten’, en ‘blijf bij je eigen vakgebied’.

6. Wanneer moet je het gezegde gebruiken?

Het gezegde ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ kan worden gebruikt in verschillende situaties. Als iemand bijvoorbeeld advies geeft over iets waar hij of zij geen verstand van heeft, kan het gezegde worden gebruikt om die persoon erop te wijzen dat hij of zij zich moet concentreren op zijn eigen specialisme. Ook kan het gezegde worden gebruikt als iemand zich bemoeit met zaken waar hij of zij geen verstand van heeft.

Conclusie

‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ is een bekend Nederlands gezegde dat voortkomt uit het oude ambacht van de schoenmakerij. Het betekent dat iemand zich moet concentreren op zijn eigen specialisme en zich niet moet bemoeien met zaken waar hij of zij geen verstand van heeft. Het gezegde wordt nog steeds vaak gebruikt en kan in verschillende situaties worden toegepast.

Lees ook:   Staat wil 150 miljoen euro betalen voor De Vaandeldrager van Rembrandt

FAQs

1. Wat is de betekenis van ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’?
2. Waar komt het gezegde ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’ vandaan?
3. Hoe werd het gezegde vroeger gebruikt?
4. Hoe wordt het gezegde vandaag de dag gebruikt?
5. Wat zijn enkele synoniemen voor ‘Schoenmaker, hou je bij je leest!’?