Rijksregent Miklos Horthy als treurig boegbeeld van het Hongarije van Victor Orban

Rijksregent Miklos Horthy als treurig boegbeeld van het Hongarije van Victor Orban

Het Hongarije van vandaag wordt gekenmerkt door de autoritaire heerschappij van Victor Orban, die als premier aan de macht is sinds 2010. Orban heeft een nationalistische agenda gevoerd en heeft het land in een conservatieve richting gestuurd. Een belangrijk figuur die vaak wordt geassocieerd met het Hongarije van Orban is rijksregent Miklos Horthy. In dit artikel zullen we onderzoeken wie Miklos Horthy was en waarom hij een treurig boegbeeld is van het moderne Hongarije.

Wie was Miklos Horthy?

Miklos Horthy was een Hongaarse admiraal en politicus. Hij diende als rijksregent van Hongarije van 1920 tot 1944. Horthy kwam aan de macht na de Eerste Wereldoorlog, toen Hongarije zwaar getroffen was door het verlies van territorium en bevolking. Hij werd gezien als een sterke leider die Hongarije weer op de kaart wilde zetten.

Horthy voerde een autoritair regime en onderdrukte politieke oppositie. Hij regeerde met ijzeren vuist en stond bekend om zijn antisemitische beleid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Horthy samen met nazi-Duitsland en speelde hij een rol bij de deportatie van Joden uit Hongarije. Dit zijn zwarte bladzijden in de geschiedenis van Hongarije.

De erfenis van Horthy

De erfenis van Miklos Horthy is nog steeds voelbaar in het moderne Hongarije. Hoewel hij in 1944 werd afgezet na de invasie van Hongarije door nazi-Duitsland, wordt hij in sommige kringen nog steeds vereerd als een nationale held. Zijn autoritaire stijl van regeren heeft de weg geëffend voor het autoritaire regime van Victor Orban. Orban heeft openlijk zijn bewondering voor Horthy geuit en heeft zelfs maatregelen genomen om zijn nalatenschap te rehabiliteren.

Lees ook:   oudnederlands op schrift hebban olla vogala

Een van de meest verontrustende aspecten van de erfenis van Horthy is het toenemende antisemitisme in Hongarije. Ondanks de gruwelen van de Holocaust en de internationale verontwaardiging die daarop volgde, is antisemitisme nog steeds wijdverbreid in het land. Dit is deels te wijten aan het feit dat Horthy nooit echt verantwoordelijk is gehouden voor zijn daden tijdens de oorlog.

Victor Orban en het Hongaarse nationalisme

Victor Orban heeft de erfenis van Miklos Horthy omarmd en heeft het Hongaarse nationalisme tot het hart van zijn beleid gemaakt. Hij heeft beleid geïmplementeerd dat gericht is op het beschermen van de Hongaarse identiteit en het beperken van de invloed van buitenlandse machten. Hoewel dit populair is bij een deel van de bevolking, heeft het ook geleid tot spanningen binnen de Europese Unie en heeft het de democratische normen en waarden in Hongarije ondermijnd.

Orban heeft het rechtssysteem gemanipuleerd om zijn macht te consolideren en heeft de persvrijheid aan banden gelegd. Hij heeft ook de controle over belangrijke instituten, zoals de rechterlijke macht en de centrale bank, vergroot. Deze autocratische aanpak staat in contrast met de idealen van de Europese Unie en heeft geleid tot veroordelingen van internationale mensenrechtenorganisaties.

Conclusie

Het is duidelijk dat Miklos Horthy een treurig boegbeeld is van het moderne Hongarije onder Victor Orban. Zijn autoritaire regime en antisemitische beleid hebben de weg geëffend voor het huidige autoritaire regime van Orban. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van deze geschiedenis en blijven strijden voor democratie, mensenrechten en de waarden van de Europese Unie.

Lees ook:   Tweede Italiaans-Ethiopische Oorlog (1935-36)

FAQs

1. Wat was de rol van Miklos Horthy tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Miklos Horthy werkte samen met nazi-Duitsland en speelde een rol bij de deportatie van Joden uit Hongarije.

2. Wordt Miklos Horthy nog steeds vereerd in Hongarije?

In sommige kringen wordt Horthy nog steeds vereerd als een nationale held.

3. Heeft het beleid van Victor Orban spanningen veroorzaakt binnen de Europese Unie?

Ja, het beleid van Orban heeft geleid tot spanningen binnen de Europese Unie vanwege schendingen van democratische normen en waarden.

4. Is antisemitisme nog steeds een probleem in Hongarije?

Ja, ondanks internationale verontwaardiging na de Holocaust is antisemitisme nog steeds wijdverbreid in Hongarije.

5. Wat zijn de gevolgen van het autoritaire regime van Orban?

Het autoritaire regime van Orban heeft geleid tot beperkingen van persvrijheid en ondermijning van democratische normen en waarden.