Plebs & plebejer – Herkomst van de term

Plebs & plebejer – Herkomst van de term

De termen ‘plebs’ en ‘plebejer’ zijn tegenwoordig niet meer zo gangbaar in onze taal. Toch zijn ze in het verleden vaak gebruikt om een onderscheid te maken tussen ‘het gewone volk’ en de aristocratie. Maar waar komen deze termen eigenlijk vandaan? In dit artikel duiken we dieper in de herkomst en betekenis van deze woorden.

De oorsprong van de term ‘plebs’

De term ‘plebs’ is afkomstig uit het Latijn en werd gebruikt om de laagste sociale klasse aan te duiden. Het woord is afgeleid van ‘plebeius’, wat ‘gewone man’ betekent. In het oude Rome was het plebs de grootste bevolkingsgroep, bestaande uit boeren, handelaars en ambachtslieden. Ze hadden weinig rechten en waren vaak arm. De aristocratie, bestaande uit patriciërs, had daarentegen veel macht en privileges.

De betekenis van ‘plebejer’

Later werd de term ‘plebejer’ gebruikt om de leden van het plebs aan te duiden. Dit waren dus mensen die behoorden tot de laagste klasse van de samenleving. In de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd werd deze term ook gebruikt om mensen aan te duiden die niet van adel waren. Zo werden bijvoorbeeld kooplieden en boeren vaak als plebejer beschouwd.

De negatieve connotatie van de termen ‘plebs’ en ‘plebejer’

De termen ‘plebs’ en ‘plebejer’ hebben door de eeuwen heen een negatieve connotatie gekregen. Dit komt doordat ze werden gebruikt om een onderscheid te maken tussen ‘het gewone volk’ en de aristocratie. De aristocratie beschouwde zichzelf als superieur aan het plebs en keek neer op deze groep. Het plebs werd vaak gezien als onbeschaafd, onwetend en onbelangrijk.

Lees ook:   Onze Vader of Paternoster – Achtergrond en tekst
De heropleving van de term ‘plebejer’

In de 19e eeuw kreeg de term ‘plebejer’ een nieuwe betekenis. Het werd gebruikt om mensen aan te duiden die zich verzetten tegen de heersende klasse en opkwamen voor hun rechten. Zo werden bijvoorbeeld revolutionairen en vakbondsleden vaak als plebejer beschouwd. Deze nieuwe betekenis van de term had een positievere connotatie dan in het verleden.

FAQs

Wat is het verschil tussen ‘plebs’ en ‘plebejer’?

‘Plebs’ werd gebruikt om de laagste sociale klasse aan te duiden, terwijl ‘plebejer’ werd gebruikt om de leden van het plebs aan te duiden.

Welke betekenis hebben de termen in de moderne tijd?

De termen ‘plebs’ en ‘plebejer’ worden tegenwoordig niet meer veel gebruikt. Ze hebben geen specifieke betekenis meer in onze taal.

Waarom hebben de termen een negatieve connotatie?

De termen hebben een negatieve connotatie gekregen doordat ze werden gebruikt om een onderscheid te maken tussen ‘het gewone volk’ en de aristocratie. Het plebs werd vaak gezien als onbeschaafd, onwetend en onbelangrijk.

Wanneer kreeg de term ‘plebejer’ een nieuwe betekenis?

De term ‘plebejer’ kreeg in de 19e eeuw een nieuwe betekenis. Het werd gebruikt om mensen aan te duiden die zich verzetten tegen de heersende klasse en opkwamen voor hun rechten.

Is het gebruik van de termen ‘plebs’ en ‘plebejer’ nog steeds relevant?

Nee, de termen hebben geen specifieke betekenis meer in onze taal en worden niet meer veel gebruikt.

Conclusie

De termen ‘plebs’ en ‘plebejer’ hebben door de eeuwen heen een turbulente geschiedenis gekend. Ze werden gebruikt om een onderscheid te maken tussen ‘het gewone volk’ en de aristocratie en hebben daardoor een negatieve connotatie gekregen. In de moderne tijd zijn de termen niet meer zo relevant en worden ze niet vaak meer gebruikt.