Over de schreef gaan – Herkomst van de uitdrukking

Over de schreef gaan – Herkomst van de uitdrukking

De uitdrukking “over de schreef gaan” wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand te ver is gegaan in zijn gedrag of handelingen. Het is een veelvoorkomende uitdrukking in de Nederlandse taal en wordt regelmatig gebruikt in verschillende contexten. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?

De betekenis van “over de schreef gaan”

Voordat we in de oorsprong van de uitdrukking duiken, is het belangrijk om te begrijpen wat “over de schreef gaan” precies betekent. Deze uitdrukking wordt gebruikt wanneer iemand de grenzen overschrijdt van wat acceptabel of toelaatbaar gedrag is. Het impliceert dat iemand te ver is gegaan en de normen of regels heeft overtreden.

De oorsprong van de uitdrukking

De oorsprong van de uitdrukking “over de schreef gaan” is niet volledig bekend, maar er zijn verschillende theorieën over waar het vandaan komt. Een van de mogelijke oorsprongen heeft te maken met het schrijven met een kroontjespen.

Het gebruik van de kroontjespen

In vroegere tijden werd er veel geschreven met een kroontjespen, een pen die bestaat uit een veer en een inktpotje. Bij het schrijven met een kroontjespen was het belangrijk om de pen op de juiste manier over het papier te bewegen om een vloeiend handschrift te creëren. Als de pen te ver over een denkbeeldige lijn, de “schreef”, ging, kon de inkt uitlopen of het handschrift onleesbaar maken.

De uitdrukking in de Nederlandse taal

In de Nederlandse taal wordt de uitdrukking “over de schreef gaan” veel gebruikt in verschillende situaties. Het kan verwijzen naar het overtreden van regels, het overschrijden van grenzen of het gedrag dat als ongepast wordt beschouwd. Deze uitdrukking wordt zowel in informele als in formele contexten gebruikt.

Lees ook:   Felix Nussbaum, kunstenaar vermoord in Auschwitz

FAQs

1. Wat zijn synoniemen voor “over de schreef gaan”?

Enkele synoniemen voor “over de schreef gaan” zijn: te ver gaan, de grenzen overschrijden, buiten de lijntjes kleuren, zich misdragen.

2. Kan “over de schreef gaan” ook positief worden gebruikt?

Nee, “over de schreef gaan” wordt meestal gebruikt om negatief gedrag of een negatieve handeling aan te duiden.

3. Wat zijn enkele voorbeelden van situaties waarin iemand “over de schreef gaat”?

Enkele voorbeelden van situaties waarin iemand “over de schreef gaat” zijn: het overtreden van verkeersregels, het gebruik van beledigende taal, het plegen van geweld, het stelen van goederen.

4. Komt de uitdrukking “over de schreef gaan” ook voor in andere talen?

Ja, verschillende talen hebben vergelijkbare uitdrukkingen die verwijzen naar het overschrijden van grenzen of normen.

5. Heeft “over de schreef gaan” altijd negatieve gevolgen?

Niet altijd, maar vaak heeft het overschrijden van grenzen of normen negatieve gevolgen, zoals strafrechtelijke vervolging, verlies van vertrouwen of schade aan relaties.

Conclusie

De uitdrukking “over de schreef gaan” wordt gebruikt om aan te geven dat iemand te ver is gegaan in zijn gedrag of handelingen. Hoewel de exacte oorsprong van deze uitdrukking niet volledig bekend is, wordt aangenomen dat het mogelijk verband houdt met het schrijven met een kroontjespen. In de Nederlandse taal wordt deze uitdrukking veel gebruikt en kan het verwijzen naar het overtreden van regels, het overschrijden van grenzen of gedrag dat als ongepast wordt beschouwd. Het is belangrijk om bewust te zijn van de gevolgen van het “over de schreef gaan” en om respectvolle en acceptabele gedragingen na te streven.