© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Oude Grieken

OUDE GRIEKEN. De Oude Grieken vormen samen met de Romeinen de “Klassieke Oudheid” . Het Grieks en het Latijn noemen we de “klassieke talen”. Kreta: ongeveer 3000 v. Chr., kwam een nieuw volk naar Kreta (Grieks eiland) dat verwantschap vertoonde met de volken van Klein-Azië en Egypte. Deze nieuwkomers zullen zich vermengd hebben met de vroegere eilandbewoners. Zij ontwikkelden zich tot goede zeevaarders en handelslieden, maar ook tot een kunstzinnig en vredelievend volk. Zij hadden een grote liefde voor de natuur en leidden een zorgeloos leven. Hun prachtige kunstvoorwerpen stralen gevoel voor kleur, fantasie en beweging uit. In hun paleizen tonen zij zich geniale bouwmeesters. Deze Minoïsche cultuur, genoemd naar de beroemde koning Minos, begint rond 2600 v. Chr. en beleeft zijn hoogste bloei tussen 1600 en 1400 v. Chr.. Een vulkaanexplosie op het eiland Thèra (nu Santoríni) luidde het einde in van de Minoïsche beschaving. De Achaiërs, die zich waarschijnlijk kort voor de natuurramp op Kreta hadden gevestigd, namen de erfenis over en verbreidden hun cultuur over vele Griekse eilanden. Mycenen: de Achaiërs ofwel de Mycenen, worden als de voorouders van de Grieken gezien, onder meer omdat het Myceense koningshuis in vele Griekse verhalen opduikt, maar ook omdat hun taal sterk lijkt op het latere Grieks. Deze belangrijke beschaving werd genoemd naar de Griekse plaats Mycene, waar imposante overblijfselen van paleizen en resten van andere bouwwerken uit deze beschaving gevonden zijn. In de 14e en 13e eeuw v. Chr. was Mycene ook het centrum (hart) van deze cultuur, die zich over het Griekse schier-eiland Peloponnesos en het zuidelijke deel van het Griekse vasteland uitstrekte. Tussen 1200 en 1100 v. Chr. kwam er vrij abrupt een einde aan de Myceense cultuur. De oude Grieken waren onderling zeer verschillend op het vlak van de politiek, maar over religie, kunst, taal en traditie waren ze het met elkaar eens. De oudste geschiedenis komt voor ons tot leven door de resultaten van de opgravingen én uit de dichtwerken die Homerus vermoedelijk rond 800 v. Chr. schreef. Troje: de stad Troje is vooral bekend vanwege de Trojaanse Oorlog. Vermoed wordt dat het verhaal gebaseerd is op ware gebeurtenissen rond 1180 v. Chr. Na 10 jaar oorlog raadde de ziener Calchas de Grieken aan om de stad Troje met een list in te nemen! Odysseus bedacht een plan met een houten paard. De Grieken bouwden daarop een metershoog paard waarin ze soldaten verstopten. Vervolgens braken ze hun kamp op en deden of ze terug naar huis gingen. In werkelijkheid lieten ze hun schepen echter voor anker gaan, buiten het zicht van de Trojanen. Eén Griek was achtergebleven, Sinon. De Trojanen kwamen nieuwsgierig de stad uit om te kijken waar iedereen gebleven was, en stonden stomverbaasd rond het enorme houten paard. Ze vonden ook Sinon, die vertelde dat hij was achtergelaten door de Grieken en dat die naar huis waren gegaan; het paard was een geschenk voor de godin Pallas Athena. Uitgelaten haalden de Trojanen het paard de stad Troje in, en een feest barstte los. Toen de Trojanen allemaal dronken lagen te slapen, gaf Sinon een teken met een fakkel naar de schepen, en bevrijdde zijn makkers/soldaten uit het paard. De Trojanen hadden geen enkele kans: Troje werd veroverd. Athene: de stad Athene is genoemd naar de godin Pallas Athene. De tempel Parthenon op de heuvel Akropolis, is het beroemdste monument van de stad en is ter ere van haar gebouwd. Vermoedelijk vestigden zich rond 3500 v. Chr. de eerste bewoners op de heuvel Akropolis. Van de vroege geschiedenis van de stad is weinig bekend, maar Athene is waarschijnlijk tot circa 1065 v. Chr. een koninkrijk geweest en een belangrijk centrum van de Myceense beschaving. In de eeuwen die volgden ging Athene langzaam en met tijdelijke terugvallen op weg naar een democratie. Na diverse pieken en dalen wordt Athene in de 4e eeuw v. Chr. een belangrijke wetenschaps- en kunststad, die beroemde namen als Socrates, Plato en Aristoteles voortbrengt. In 168 v. Chr. wordt de stad ingenomen door de Romeinen. Alexander de Grote: wordt door Grieken en Macedoniërs geclaimd in geschiedenisboeken. Tot op heden bestaat tussen de landen grote onenigheid over de vraag of Alexander een Griek of een Macedoniër is geweest. Alexander III de Grote (356 v. Chr. — 323 v. Chr.) was koning van Macedonië en werd geboren in Pella als Alexander III, zoon van de Macedonische koning Philippus II en koningin Olympias. Hij verenigde de elkaar bevechtende Griekse deelgebieden en veroverde onder meer Perzië en Egypte. De jonge Alexander kon uitstekend paardrijden en leidde op jonge leeftijd al een deel van zijn vaders leger, onder meer in de beslissende Slag bij Chaeronea (338 v. Chr.). Onder Philippus had Macedonië al bestuurlijk en militair gezien de leiding gekregen over Griekenland. In 334 v. Chr. begon Alexander aan zijn beroemde veldtocht tegen Perzië. Alexander rukte op naar het zuiden, richting de Libanon en Egypte. In Egypte werd Alexander als bevrijder ontvangen en kostte het hem niet veel moeite om zijn gezag te vestigen. Hij liet zich als nieuwe Farao eer bewijzen en liet de eerste plannen opstellen voor de bouw van de nieuwe stad Alexandrië aan de monding van de Nijl. Olympus/Spelen: de Olympus is de hoogste berg in Griekenland (de top is 2917 meter) en speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie (verhalen over de godenwereld). De Griekse dichter Homerus noemde de Olympus het 'Huis van de goden'. Die zouden daar in grote luxe wonen, in een paleis met een bronzen vloer. De Olympus wordt speciaal genoemd als verheven woonplaats van de oppergod Zeus, vanwaar hij soms zijn bliksemschichten naar beneden afvuurde. De originele Olympische Spelen werden op een heel andere plek gehouden, namelijk in de oude Griekse stad Olympia op de Peloponnesos (het grootste schiereiland van Griekenland). Waarschijnlijk wijdden de nieuwe immigranten de plaats aan de oppergod Zeus en noemden hem Olympia, ter herinnering aan de berg Olympos. Het jaar 776 v. Chr. geldt als het begin der Olympische Spelen. In Olympia werd een stadion gebouwd dat plaats bood aan 40.000 toeschouwers. De Olympische Spelen werden hier elke vier jaar gehouden. Doel van die Olympische Spelen was om jonge mannen hun lichamelijke, sportieve kwaliteiten te laten tonen en om de relatie tussen de verschillende Griekse steden te bevorderen. Alleen (naakte) mannen mochten meedoen aan de Spelen. Wetenschappers  Socrates (470 - 399 v. Chr.) was de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid. Hij was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven (ken u zelf). Plato (ca. 427 – 347 v. Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, behoort tot de meest invloedrijke denkers in de westerse traditie. Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.) was een Grieks filosoof. Na op enkele plaatsen als docent werkzaam geweest te zijn, werd hij in ca. 342 v. Chr. door koning Philippus II naar Macedonië ontboden om als privéleraar de opvoeding van diens veertienjarige zoon Alexander, later 'Alexander de Grote' genaamd, te verzorgen. In Aristotels' visie zijn alle dingen met het verstand te begrijpen. Hiermee sluit hij aan bij Socrates gedachte over het kennen van de algemeen geldende waarheid aangaande goedheid en deugd. Meer over de Oude Grieken in ons museum vind je hier
Auteur: Ben Pirard from nl Foto: Napoleon Vier at Dutch Wikipedia (Sofie Debognies) found in Tomb V in Mycenae by Heinrich Schliemann (1876), XVIth century BC. National Archeological Museum, Athens. Foto: DieBuche at the German language Wikipedia  In: Archaeological Museum of Mykonos, Inv. 2240. Auteur: Travelling Runes. Bron: http://www.flickr.com/photos/travellingrunes/2949254926/ by Mathieu Kessels (marble, 1824-25), Chatsworth House, Devonshire, UK. Foto: Kleon3. kopie van Napels museum. Foto: Siren-Com Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Oude Grieken
OUDE GRIEKEN. De Oude Grieken vormen samen met de Romeinen de “Klassieke Oudheid” . Het Grieks en het Latijn noemen we de “klassieke talen”. Kreta: ongeveer 3000 v. Chr., kwam een nieuw volk naar Kreta (Grieks eiland) dat verwantschap vertoonde met de volken van Klein-Azië en Egypte. Deze nieuwkomers zullen zich vermengd hebben met de vroegere eilandbewoners. Zij ontwikkelden zich tot goede zeevaarders en handelslieden, maar ook tot een kunstzinnig en vredelievend volk. Zij hadden een grote liefde voor de natuur en leidden een zorgeloos leven. Hun prachtige kunstvoorwerpen stralen gevoel voor kleur, fantasie en beweging uit. In hun paleizen tonen zij zich geniale bouwmeesters. Deze Minoïsche cultuur, genoemd naar de beroemde koning Minos, begint rond 2600 v. Chr. en beleeft zijn hoogste bloei tussen 1600 en 1400 v. Chr.. Een vulkaanexplosie op het eiland Thèra (nu Santoríni) luidde het einde in van de Minoïsche beschaving. De Achaiërs, die zich waarschijnlijk kort voor de natuurramp op Kreta hadden gevestigd, namen de erfenis over en verbreidden hun cultuur over vele Griekse eilanden. Mycenen: de Achaiërs ofwel de Mycenen, worden als de voorouders van de Grieken gezien, onder meer omdat het Myceense koningshuis in vele Griekse verhalen opduikt, maar ook omdat hun taal sterk lijkt op het latere Grieks. Deze belangrijke beschaving werd genoemd naar de Griekse plaats Mycene, waar imposante overblijfselen van paleizen en resten van andere bouwwerken uit deze beschaving gevonden zijn. In de 14e en 13e eeuw v. Chr. was Mycene ook het centrum (hart) van deze cultuur, die zich over het Griekse schier-eiland Peloponnesos en het zuidelijke deel van het Griekse vasteland uitstrekte. Tussen 1200 en 1100 v. Chr. kwam er vrij abrupt een einde aan de Myceense cultuur. De oude Grieken waren onderling zeer verschillend op het vlak van de politiek, maar over religie, kunst, taal en traditie waren ze het met elkaar eens. De oudste geschiedenis komt voor ons tot leven door de resultaten van de opgravingen én uit de dichtwerken die Homerus vermoedelijk rond 800 v. Chr. schreef. Troje: de stad Troje is vooral bekend vanwege de Trojaanse Oorlog. Vermoed wordt dat het verhaal gebaseerd is op ware gebeurtenissen rond 1180 v. Chr. Na 10 jaar oorlog raadde de ziener Calchas de Grieken aan om de stad Troje met een list in te nemen! Odysseus bedacht een plan met een houten paard. De Grieken bouwden daarop een metershoog paard waarin ze soldaten verstopten. Vervolgens braken ze hun kamp op en deden of ze terug naar huis gingen. In werkelijkheid lieten ze hun schepen echter voor anker gaan, buiten het zicht van de Trojanen. Eén Griek was achtergebleven, Sinon. De Trojanen kwamen nieuwsgierig de stad uit om te kijken waar iedereen gebleven was, en stonden stomverbaasd rond het enorme houten paard. Ze vonden ook Sinon, die vertelde dat hij was achtergelaten door de Grieken en dat die naar huis waren gegaan; het paard was een geschenk voor de godin Pallas Athena. Uitgelaten haalden de Trojanen het paard de stad Troje in, en een feest barstte los. Toen de Trojanen allemaal dronken lagen te slapen, gaf Sinon een teken met een fakkel naar de schepen, en bevrijdde zijn makkers/soldaten uit het paard. De Trojanen hadden geen enkele kans: Troje werd veroverd. Athene: de stad Athene is genoemd naar de godin Pallas Athene. De tempel Parthenon op de heuvel Akropolis, is het beroemdste monument van de stad en is ter ere van haar gebouwd. Vermoedelijk vestigden zich rond 3500 v. Chr. de eerste bewoners op de heuvel Akropolis. Van de vroege geschiedenis van de stad is weinig bekend, maar Athene is waarschijnlijk tot circa 1065 v. Chr. een koninkrijk geweest en een belangrijk centrum van de Myceense beschaving. In de eeuwen die volgden ging Athene langzaam en met tijdelijke terugvallen op weg naar een democratie. Na diverse pieken en dalen wordt Athene in de 4e eeuw v. Chr. een belangrijke wetenschaps- en kunststad, die beroemde namen als Socrates, Plato en Aristoteles voortbrengt. In 168 v. Chr. wordt de stad ingenomen door de Romeinen. Alexander de Grote: wordt door Grieken en Macedoniërs geclaimd in geschiedenisboeken. Tot op heden bestaat tussen de landen grote onenigheid over de vraag of Alexander een Griek of een Macedoniër is geweest. Alexander III de Grote (356 v. Chr. — 323 v. Chr.) was koning van Macedonië en werd geboren in Pella als Alexander III, zoon van de Macedonische koning Philippus II en koningin Olympias. Hij verenigde de elkaar bevechtende Griekse deelgebieden en veroverde onder meer Perzië en Egypte. De jonge Alexander kon uitstekend paardrijden en leidde op jonge leeftijd al een deel van zijn vaders leger, onder meer in de beslissende Slag bij Chaeronea (338 v. Chr.). Onder Philippus had Macedonië al bestuurlijk en militair gezien de leiding gekregen over Griekenland. In 334 v. Chr. begon Alexander aan zijn beroemde veldtocht tegen Perzië. Alexander rukte op naar het zuiden, richting de Libanon en Egypte. In Egypte werd Alexander als bevrijder ontvangen en kostte het hem niet veel moeite om zijn gezag te vestigen. Hij liet zich als nieuwe Farao eer bewijzen en liet de eerste plannen opstellen voor de bouw van de nieuwe stad Alexandrië aan de monding van de Nijl. Olympus/Spelen: de Olympus is de hoogste berg in Griekenland (de top is 2917 meter) en speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie (verhalen over de godenwereld). De Griekse dichter Homerus noemde de Olympus het 'Huis van de goden'. Die zouden daar in grote luxe wonen, in een paleis met een bronzen vloer. De Olympus wordt speciaal genoemd als verheven woonplaats van de oppergod Zeus, vanwaar hij soms zijn bliksemschichten naar beneden afvuurde. De originele Olympische Spelen werden op een heel andere plek gehouden, namelijk in de oude Griekse stad Olympia op de Peloponnesos (het grootste schiereiland van Griekenland). Waarschijnlijk wijdden de nieuwe immigranten de plaats aan de oppergod Zeus en noemden hem Olympia, ter herinnering aan de berg Olympos. Het jaar 776 v. Chr. geldt als het begin der Olympische Spelen. In Olympia werd een stadion gebouwd dat plaats bood aan 40.000 toeschouwers. De Olympische Spelen werden hier elke vier jaar gehouden. Doel van die Olympische Spelen was om jonge mannen hun lichamelijke, sportieve kwaliteiten te laten tonen en om de relatie tussen de verschillende Griekse steden te bevorderen. Alleen (naakte) mannen mochten meedoen aan de Spelen. Wetenschappers  Socrates (470 - 399 v. Chr.) was de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid. Hij was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven (ken u zelf). Plato (ca. 427 – 347 v. Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver. Plato, leerling van Socrates en leraar van Aristoteles, behoort tot de meest invloedrijke denkers in de westerse traditie. Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.) was een Grieks filosoof. Na op enkele plaatsen als docent werkzaam geweest te zijn, werd hij in ca. 342 v. Chr. door koning Philippus II naar Macedonië ontboden om als privéleraar de opvoeding van diens veertienjarige zoon Alexander, later 'Alexander de Grote' genaamd, te verzorgen. In Aristotels' visie zijn alle dingen met het verstand te begrijpen. Hiermee sluit hij aan bij Socrates gedachte over het kennen van de algemeen geldende waarheid aangaande goedheid en deugd. Meer over de Oude Grieken in ons museum vind je hier
Auteur: Ben Pirard from nl Foto: Napoleon Vier at Dutch Wikipedia (Sofie Debognies) found in Tomb V in Mycenae by Heinrich Schliemann (1876), XVIth century BC. National Archeological Museum, Athens. Foto: DieBuche at the German language Wikipedia  In: Archaeological Museum of Mykonos, Inv. 2240. Auteur: Travelling Runes. Bron: http://www.flickr.com/photos/travellingrunes/2949254926/ by Mathieu Kessels (marble, 1824-25), Chatsworth House, Devonshire, UK. Foto: Kleon3. kopie van Napels museum. Foto: Siren-Com