© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Oude Egypte

OUDE EGYPTE. De basis van de Egyptologie (studie naar de Oude Egyptenaren) is gelegd in het begin van de 19e eeuw, toen de Fransman Champollion erin slaagde om het systeem van het hiërogliefenschrift te ontrafelen. Toetanchamon (Levend evenbeeld van Amon) (-..amon = de oppergod van vele andere goden) was een farao van de 18e Dynastie (regerende familie) van het Oude Egypte. Hij heette oorspronkelijk Toetanchaton (-..aton naar de Egyptische god Aton, een enige god zonder andere goden, die werd aanbeden door zijn vader Achanaton). Onder de regering van Toetanchamon keerde Egypte terug naar de traditionele religie van Egypte; de verering van alle oude goden, vooral die van de oppergod Amon. Toetanchamon was geen opvallende farao. Hij was gehuwd met Anchesenamon. Hij was slechts negen jaar oud toen hij farao werd en ook nog erg jong toen hij stierf, op 19-jarige leeftijd. Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn. Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen. Hiërogliefen: Egyptische hiërogliefen vormen het schrift van het Oude Egypte. Door de Egyptenaren werden ze ook Medu Netjer of "Goddelijke Woorden" genoemd, hetgeen verwijst naar de overlevering dat de god Thoth(afgebeeld met de kop van een vogel: de -zwart-witte- Ibis) ooit het schrift aan de Egyptenaren gaf. Het schrift is rond 3100 v. Chr. ontstaan en werd tot aan het eind van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt, waarna het langzaam aan vervangen werd door het Grieks en later het Arabisch. De Egyptische hiërogliefen zijn pictogrammen (beeldschrift) die klanken uitdrukken. Ze werden alleen geschreven door ambtenaren (schrijvers) die een langdurige en zware opleiding kregen. Om te weten of een pictogram letterlijk genomen moet worden, kijkt men of er een klein verticaal streepje (ideogramstreep) onder staat. Een voorbeeld is de letter r, die wordt voorgesteld door een mondje. Ditzelfde teken kan echter ook als letterlijk beeldteken gebruikt worden en 'mond' (ro) betekenen, maar dan wordt het dus meestal vergezeld door een verticale streep: | . Sfinx: een sfinx is een mythisch (uit de godenwereld) wezen en komt voor in verschillende culturen. Niet in iedere cultuur wordt de sfinx gelijk afgebeeld. Zo is de Egyptische sfinx, half man (hoofd), half leeuw (lichaam), maar is de Griekse sfinx half vrouw (hoofd) half adelaar (lichaam). Een sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De afbeelding van de sfinx werd gebruikt om vijanden angst aan te jagen. Als tweede was de sfinx symbool voor 'de wachter van de zon'. Hij werd ook gelijk gesteld met Horus (zoon van Osiris), de farao, en de zon zelf ! De sfinx van Gizeh is het grootste en meest bekende beeld van een sfinx ter wereld. De meeste egyptologen kiezen voor de klassieke theorie dat farao Chefren de sfinx heeft laten uithouwen. Hun grootste argument is o.a. de nabijheid van de daltempel van de piramide van Chefren. Nefertiti: was de vrouw van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde tijdens de 18e dynastie. De naam 'Nefertiti' betekent zoiets als: De mooie vrouw is gekomen. Nefertiti regeerde mee met Achnaton. Dit wordt aangenomen omdat haar naam is aangetroffen met de volle koninklijke cartouche eromheen, en niet die van een koningin. Kiya was de tweede vrouw van farao Achnaton en vermoedelijk de moeder van Toetanchamon. Mummies: een vroege mummificatietechniek werd al ca. 3000 voor Christus in Egypte ontwikkeld, als gevolg van de religieuze overtuiging dat men zijn lichaam, en ook zijn persoonlijke bezittingen, naar het hiernamaals kon meenemen. De ingewanden en hersenen werden verwijderd, waarna men indroging bewerkstelligde door het lichaam gedurende 70 dagen in vaste natron te leggen. Natron is een mengsel van zout, dat wordt gevonden aan de randen van zoutmeren in de Egyptische woestijn. Vervolgens gaf men het lichaam een bad in bewarende stoffen, en werd het lichaam omzwachteld met linnen doeken, om het daarna in een kist van hout en/of een sarcofaag van steen aan het graf toe te vertrouwen, meestal samen met grafgiften. De verwijderde inwendige organen werden in speciale urnen gedaan, de canopen, en afzonderlijk meegegeven in het graf. Osiris: is een godheid uit de Egyptische mythologie (verhalen uit de godenwereld). Hij was de zoon van Geb, de god-aarde, en diens zuster Noet, godin van de hemel. Hij werd de eerste koning van het Oude Egypte. Zijn vrouw, tevens zijn zuster, was Isis. Hun 'zoon' is Horus (met de kop van een valk) en zijn dochter Bastet, afgebeeld als kat. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd hij de eerste koning (farao) van Egypte. In het oude Egypte was hij een zeer populaire god, die trekken van allerlei goden in zich verenigde. Hij werd toenemend belangrijk, tot hij uitgegroeid was tot één van de grootste en belangrijkste goden in Egypte. Piramiden: de beroemdste piramiden zijn die uit het oude Egypte. Hoewel er nog nooit een mummie in een piramide is gevonden, nemen onderzoekers aan dat ze werden gebruikt als graven voor farao's gezien de aangetroffen sarcofagen. De vroegste vorm van een piramide is de mastaba, een doosvormige constructie waarin belangrijke personen begraven werden. De trappenpiramide van farao Djoser in Sakkara is de eerste stap naar de bouw van echte piramiden. De oude Egyptenaren maakten de buitenkant van de piramiden glad met de beste kwaliteit witte kalksteen en goud. De bekendste piramide in Egypte is de Grote Piramide van Gizeh van farao Cheops. Deze is één van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige van die wereldwonderen die tot op heden bewaard is gebleven. Tegenwoordig gaat men ervan uit, dat de bouw van een piramide grotendeels het werk van bouwarbeiders was en niet van slaven. Volgens moderne reconstructieswaren voor de bouw van een enkele piramide tienduizenden mensen nodig. Enige jaren geleden zijn de resten van een complete stad voor de bouwlieden gevonden nabij het plateau van Gizeh. Meer over het Oude Egypte in ons museum vind je hier
Auteur: Jon Bodsworth. Bron: http://www.egyptarchive.co.uk/html/cairo_museum_54.html Bron: fr:Image:Egypt Hieroglyphe4.jpg Afbeelding van hiërogliefen, afkomstig van gebruiker w:fr:Utilisateur:Aoineko Bron: uit het Neues Museum in Berlijn. Auteur: Arkadiy Etumyan. Foto: Hajor. Bron: originally uploaded to en.wikipedia Auteur: Smallbones Tempel van farao Horemheb. Auteur: A. Parrot Auteur: Marek Kocjan Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Oude Egypte
OUDE EGYPTE. De basis van de Egyptologie (studie naar de Oude Egyptenaren) is gelegd in het begin van de 19e eeuw, toen de Fransman Champollion erin slaagde om het systeem van het hiërogliefenschrift te ontrafelen. Toetanchamon (Levend evenbeeld van Amon) (- ..amon = de oppergod van vele andere goden) was een farao van de 18e Dynastie (regerende familie) van het Oude Egypte. Hij heette oorspronkelijk Toetanchaton (-..aton naar de Egyptische god Aton, een enige god zonder andere goden, die werd aanbeden door zijn vader Achanaton). Onder de regering van Toetanchamon keerde Egypte terug naar de traditionele religie van Egypte; de verering van alle oude goden, vooral die van de oppergod Amon. Toetanchamon was geen opvallende farao. Hij was gehuwd met Anchesenamon. Hij was slechts negen jaar oud toen hij farao werd en ook nog erg jong toen hij stierf, op 19-jarige leeftijd. Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn. Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3500 kunstvoorwerpen. Hiërogliefen: Egyptische hiërogliefen vormen het schrift van het Oude Egypte. Door de Egyptenaren werden ze ook Medu Netjer of "Goddelijke Woorden" genoemd, hetgeen verwijst naar de overlevering dat de god Thoth(afgebeeld met de kop van een vogel: de - zwart-witte- Ibis) ooit het schrift aan de Egyptenaren gaf. Het schrift is rond 3100 v. Chr. ontstaan en werd tot aan het eind van de Oud- Egyptische beschaving gebruikt, waarna het langzaam aan vervangen werd door het Grieks en later het Arabisch. De Egyptische hiërogliefen zijn pictogrammen (beeldschrift) die klanken uitdrukken. Ze werden alleen geschreven door ambtenaren (schrijvers) die een langdurige en zware opleiding kregen. Om te weten of een pictogram letterlijk genomen moet worden, kijkt men of er een klein verticaal streepje (ideogramstreep) onder staat. Een voorbeeld is de letter r, die wordt voorgesteld door een mondje. Ditzelfde teken kan echter ook als letterlijk beeldteken gebruikt worden en 'mond' (ro) betekenen, maar dan wordt het dus meestal vergezeld door een verticale streep: | . Sfinx: een sfinx is een mythisch (uit de godenwereld) wezen en komt voor in verschillende culturen. Niet in iedere cultuur wordt de sfinx gelijk afgebeeld. Zo is de Egyptische sfinx, half man (hoofd), half leeuw (lichaam), maar is de Griekse sfinx half vrouw (hoofd) half adelaar (lichaam). Een sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De afbeelding van de sfinx werd gebruikt om vijanden angst aan te jagen. Als tweede was de sfinx symbool voor 'de wachter van de zon'. Hij werd ook gelijk gesteld met Horus (zoon van Osiris), de farao, en de zon zelf ! De sfinx van Gizeh is het grootste en meest bekende beeld van een sfinx ter wereld. De meeste egyptologen kiezen voor de klassieke theorie dat farao Chefren de sfinx heeft laten uithouwen. Hun grootste argument is o.a. de nabijheid van de daltempel van de piramide van Chefren. Nefertiti: was de vrouw van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde tijdens de 18e dynastie. De naam 'Nefertiti' betekent iets als: De mooie vrouw is gekomen. Nefertiti regeerde mee met Achnaton. Dit wordt aangenomen omdat haar naam is aangetroffen met de volle koninklijke cartouche eromheen, en niet die van een koningin. Kiya was de tweede vrouw van farao Achnaton en vermoedelijk de moeder van Toetanchamon. Mummies: een vroege mummificatietechniek werd al ca. 3000 voor Christus in Egypte ontwikkeld, als gevolg van de religieuze overtuiging dat men zijn lichaam, en ook zijn persoonlijke bezittingen, naar het hiernamaals kon meenemen. De ingewanden en hersenen werden verwijderd, waarna men indroging bewerkstelligde door het lichaam gedurende 70 dagen in vaste natron te leggen. Natron is een mengsel van zout, dat wordt gevonden aan de randen van zoutmeren in de Egyptische woestijn. Vervolgens gaf men het lichaam een bad in bewarende stoffen, en werd het lichaam omzwachteld met linnen doeken, om het daarna in een kist van hout en/of een sarcofaag van steen aan het graf toe te vertrouwen, meestal samen met grafgiften. De verwijderde inwendige organen werden in speciale urnen gedaan, de canopen, en afzonderlijk meegegeven in het graf. Osiris: is een godheid uit de Egyptische mythologie (verhalen uit de godenwereld). Hij was de zoon van Geb, de god-aarde, en diens zuster Noet, godin van de hemel. Hij werd de eerste koning van het Oude Egypte. Zijn vrouw, tevens zijn zuster, was Isis. Hun 'zoon' is Horus (met de kop van een valk) en zijn dochter Bastet, afgebeeld als kat. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd hij de eerste koning (farao) van Egypte. In het oude Egypte was hij een zeer populaire god, die trekken van allerlei goden in zich verenigde. Hij werd toenemend belangrijk, tot hij uitgegroeid was tot één van de grootste en belangrijkste goden in Egypte. Piramiden: de beroemdste piramiden zijn die uit het oude Egypte. Hoewel er nog nooit een mummie in een piramide is gevonden, nemen onderzoekers aan dat ze werden gebruikt als graven voor farao's gezien de aangetroffen sarcofagen. De vroegste vorm van een piramide is de mastaba, een doosvormige constructie waarin belangrijke personen begraven werden. De trappenpiramide van farao Djoser in Sakkara is de eerste stap naar de bouw van echte piramiden. De oude Egyptenaren maakten de buitenkant van de piramiden glad met de beste kwaliteit witte kalksteen en goud. De bekendste piramide in Egypte is de Grote Piramide van Gizeh van farao Cheops. Deze is één van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige van die wereldwonderen die tot op heden bewaard is gebleven. Tegenwoordig gaat men ervan uit, dat de bouw van een piramide grotendeels het werk van bouwarbeiders was en niet van slaven. Volgens moderne reconstructieswaren voor de bouw van een enkele piramide tienduizenden mensen nodig. Enige jaren geleden zijn de resten van een complete stad voor de bouwlieden gevonden nabij het plateau van Gizeh. Meer over het Oude Egypte in ons museum vind je hier
Auteur: Jon Bodsworth. Bron: http://www.egyptarchive.co.uk/html/cairo_museum_54.html Bron: fr:Image:Egypt Hieroglyphe4.jpg Afbeelding van hiërogliefen, afkomstig van gebruiker w:fr:Utilisateur:Aoineko Bron: uit het Neues Museum in Berlijn. Auteur: Arkadiy Etumyan. Foto: Hajor. Bron: originally uploaded to en.wikipedia Auteur: Marek Kocjan Auteur: Smallbones Tempel van farao Horemheb. Auteur: A. Parrot