Oosterscheldekering – Stormvloedkering van de Deltawerken

Oosterscheldekering – Stormvloedkering van de Deltawerken

De Oosterscheldekering is een wonder van de moderne techniek en een essentieel onderdeel van de Deltawerken. Deze stormvloedkering beschermt Nederland tegen overstromingen en houdt de zee buiten bij stormachtig weer. In dit artikel gaan we dieper in op de geschiedenis van de Oosterscheldekering, de technische aspecten en het belang van deze constructie voor Nederland.

Geschiedenis van de Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is gebouwd als onderdeel van de Deltawerken, een reeks van waterbouwkundige constructies die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen. De bouw van de Oosterscheldekering begon in 1976 en duurde vier jaar. Het was een enorme uitdaging om deze stormvloedkering te bouwen, omdat de Oosterschelde een belangrijk natuurgebied is. Om de unieke flora en fauna te beschermen, werd besloten om de Oosterscheldekering te bouwen als een open kering met openingen die bij normale tijden open staan.

Technische aspecten van de Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is een complexe constructie die uit verschillende onderdelen bestaat. De kering is 9 kilometer lang en bestaat uit 65 pijlers die in de bodem van de Oosterschelde zijn verankerd. Tussen de pijlers hangen 62 schuiven die bij stormachtig weer naar beneden kunnen worden gelaten om de Oosterschelde af te sluiten. Het open gedeelte van de kering is 3 kilometer breed en bestaat uit een aantal openingen waar het water doorheen kan stromen. Als er een storm op komst is, worden de schuiven gesloten zodat de kering de Oosterschelde kan afsluiten.

Het belang van de Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is van groot belang voor Nederland. Het beschermt niet alleen de kustlijn tegen overstromingen, maar het is ook een belangrijke bron van energie. De kering heeft namelijk een aantal turbines die energie opwekken uit het verschil in waterhoogte tussen de Oosterschelde en de Noordzee. Daarnaast heeft de Oosterscheldekering ook een belangrijke functie als toeristische attractie. Jaarlijks trekken duizenden mensen naar de kering om te genieten van het uitzicht en om meer te leren over de Deltawerken.

Lees ook:   Nieuw grafregister voor Sovjet Ereveld

FAQs

1. Hoeveel kostte de bouw van de Oosterscheldekering?
2. Hoe lang duurde de bouw van de Oosterscheldekering?
3. Hoeveel energie wekt de Oosterscheldekering op?
4. Is de Oosterscheldekering ook open voor schepen?
5. Zijn er plannen om de Oosterscheldekering te vervangen?

Conclusie

De Oosterscheldekering is een indrukwekkende constructie die ons land beschermt tegen de kracht van de zee. Het is een belangrijk onderdeel van de Deltawerken en een bron van energie en toerisme. De bouw van de Oosterscheldekering was een uitdaging, maar het resultaat is een kering die ons land veilig houdt en tegelijkertijd de natuur respecteert.

HTML Tags

Oosterscheldekering – Stormvloedkering van de Deltawerken

Geschiedenis van de Oosterscheldekering

Technische aspecten van de Oosterscheldekering

Het belang van de Oosterscheldekering

FAQs

1. Hoeveel kostte de bouw van de Oosterscheldekering?

2. Hoe lang duurde de bouw van de Oosterscheldekering?

3. Hoeveel energie wekt de Oosterscheldekering op?

4. Is de Oosterscheldekering ook open voor schepen?

5. Zijn er plannen om de Oosterscheldekering te vervangen?

Oosterscheldekering

Deltawerken

Oosterschelde

Stormvloedkering