© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Multiculturalisme - Inburgering

Multicultureel Nederland is een multiculturele samenleving; een samenleving waar mensen met verschillende culturele achtergrond in vrede samen leven. Dat kan leuk en leerzaam zijn voor alle culturen mits die zich daartoe wederzijds open stellen. Echter de wetten van ons land, welke democratisch tot stand zijn gekomen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. In een democratisch land beslist de parlementaire meerderheid, maar met respect voor de minderheid. Daarom hebben we een grondwet die de basisrechten van alle inwoners regeld. Dat betekent dat men niet alle aspecten van zijn/ haar oorspronkelijke cultuur altijd kan manifesteren: bijvoorbeeld, in Nederland geldt de leerplchtwet voor alle kinderen, dus jongens en meisjes. Als de oorspronkelijke cultuur daar anders over denkt, dan geldt toch de Nederlandse wet en zal men zich daarin moeten aanpassen, Dat heet integreren (inburgeren). Het woord multiculturalisme werd rond het midden van de 19e eeuw voor het eerst gebruikt door Duitse filosofen in Oostenrijk-Hongarije. Dit multi-etnische (maar door de Duitse cultuur en taal gedomineerde) rijk had sterk te kampen met het opkomend nationalisme in de 19e eeuw; en werd geplaagd door opstanden onder de niet-Duitse en niet-Hongaarse inwoners. Om deze conflicten te doen verdwijnen verleende de Oostenrijks-Hongaarse overheid een grote hoeveelheid culturele rechten aan inheemse minderheden in de hoop zo het streven naar zelfbeschikking onder deze groepen te beperken; deze politiek werd 'multiculturalisme' gedoopt. Na de Tweede Wereldoorlog komt de theorie van het cultuurrelativisme sterk op; deze stelt dat culturen niet vergeleken kunnen worden omdat iemand nooit onpartijdig (ieder mens wordt immers gevormd door de eigen cultuur) een vreemde cultuur kan beoordelen aangezien er altijd sprake is van standplaatsgebondenheid. Cultuurrelativisme in ideologische zin gaat uit van de gelijkwaardigheid van culturen. Positief aan deze zienswijze is dat men uitgaat van een respectvolle houding tegenover vreemde culturen, waarbij men de eigen cultuur niet als superieur beschouwt. De vraag laat zich echter stellen of door deze visie sommige, door Westerlingen universeel geachte waarden, niet ondergraven worden. Moet men bijvoorbeeld, gebruiken, tradities, wetten en religieuze voorschriften, die strijdig zijn met de rechten van de mens en de Westers democratische gebruiken, als gelijkwaardig en respectabel beschouwen? Multiculturalisme gaat ervan uit dat: Alle culturen gelijk zijn en gelijk behandeld moeten worden. De culturele normen en waarden van de ene cultuur niet (moreel) hoger ingeschat worden dan die van een andere. Dat dit allemaal mogelijkheden tot botsingen in zich heeft moge duidelijk zijn. De wet (grondwet) is dan leidend. Inburgering Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en 'gezinsherenigers' waarbij ernaar gestreefd wordt dat en de nieuwkomers, en de ontvangende maatschappij elk de nodige stappen zet om ertoe te komen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven. Een interactief proces waarbij de overheid aan vreemdelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de mogelijkheid biedt om ze eigen te maken met hun nieuwe sociale omgeving en er anderzijds toe bijdraagt dat de samenleving de personen van de doelgroep als volwaardige burgers gaat erkennen, met als doel een volwaardige participatie van die personen in de samenleving. Zo dient men een inburgeringscursus te volgen.
Uploader Hu Gadarn Released into the public domain (by the author) Picture taken by Martin Mullan Auteur:  E. Başak from ankara/nicosia, turkey/kktc  (CC BY-SA 2.0) Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Multiculturalisme - Inburgering
Multicultureel Nederland is een multiculturele samenleving; een samenleving waar mensen met verschillende culturele achtergrond in vrede samen leven. Dat kan leuk en leerzaam zijn voor alle culturen mits die zich daartoe wederzijds open stellen. Echter de wetten van ons land, welke democratisch tot stand zijn gekomen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. In een democratisch land beslist de parlementaire meerderheid, maar met respect voor de minderheid. Daarom hebben we een grondwet die de basisrechten van alle inwoners regeld. Dat betekent dat men niet alle aspecten van zijn/ haar oorspronkelijke cultuur altijd kan manifesteren: bijvoorbeeld, in Nederland geldt de leerplchtwet voor alle kinderen, dus jongens en meisjes. Als de oorspronkelijke cultuur daar anders over denkt, dan geldt toch de Nederlandse wet en zal men zich daarin moeten aanpassen, Dat heet integreren (inburgeren). Het woord multiculturalisme werd rond het midden van de 19e eeuw voor het eerst gebruikt door Duitse filosofen in Oostenrijk-Hongarije. Dit multi-etnische (maar door de Duitse cultuur en taal gedomineerde) rijk had sterk te kampen met het opkomend nationalisme in de 19e eeuw; en werd geplaagd door opstanden onder de niet-Duitse en niet-Hongaarse inwoners. Om deze conflicten te doen verdwijnen verleende de Oostenrijks-Hongaarse overheid een grote hoeveelheid culturele rechten aan inheemse minderheden in de hoop zo het streven naar zelfbeschikking onder deze groepen te beperken; deze politiek werd 'multiculturalisme' gedoopt. Na de Tweede Wereldoorlog komt de theorie van het cultuurrelativisme sterk op; deze stelt dat culturen niet vergeleken kunnen worden omdat iemand nooit onpartijdig (ieder mens wordt immers gevormd door de eigen cultuur) een vreemde cultuur kan beoordelen aangezien er altijd sprake is van standplaatsgebondenheid. Cultuurrelativisme in ideologische zin gaat uit van de gelijkwaardigheid van culturen. Positief aan deze zienswijze is dat men uitgaat van een respectvolle houding tegenover vreemde culturen, waarbij men de eigen cultuur niet als superieur beschouwt. De vraag laat zich echter stellen of door deze visie sommige, door Westerlingen universeel geachte waarden, niet ondergraven worden. Moet men bijvoorbeeld, gebruiken, tradities, wetten en religieuze voorschriften, die strijdig zijn met de rechten van de mens en de Westers democratische gebruiken, als gelijkwaardig en respectabel beschouwen? Multiculturalisme gaat ervan uit dat: Alle culturen gelijk zijn en gelijk behandeld moeten worden. De culturele normen en waarden van de ene cultuur niet (moreel) hoger ingeschat worden dan die van een andere. Dat dit allemaal mogelijkheden tot botsingen in zich heeft moge duidelijk zijn. De wet (grondwet) is dan leidend. Inburgering Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en 'gezinsherenigers' waarbij ernaar gestreefd wordt dat en de nieuwkomers, en de ontvangende maatschappij elk de nodige stappen zet om ertoe te komen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven. Een interactief proces waarbij de overheid aan vreemdelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de mogelijkheid biedt om ze eigen te maken met hun nieuwe sociale omgeving en er anderzijds toe bijdraagt dat de samenleving de personen van de doelgroep als volwaardige burgers gaat erkennen, met als doel een volwaardige participatie van die personen in de samenleving. Zo dient men een inburgeringscursus te volgen.
Uploader Hu Gadarn Released into the public domain (by the author) Picture taken by Martin Mullan Auteur:  E. Başak from ankara/nicosia, turkey/kktc  (CC BY-SA 2.0)