Mohammed en het ontstaan van de islam

Mohammed en het ontstaan van de islam

De islam is een van de grootste religies ter wereld, met meer dan 1,8 miljard volgers over de hele wereld. Het ontstaan van de islam is nauw verbonden met de profeet Mohammed, een historisch figuur die een cruciale rol speelde bij het verspreiden van de islamitische leer. In dit artikel zullen we de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Mohammed en het ontstaan van de islam bespreken.

Het vroege leven van Mohammed

Mohammed werd geboren in Mekka, een stad in het hedendaagse Saoedi-Arabië, in het jaar 570. Hij groeide op in een tijd waarin de Arabische samenleving werd gekenmerkt door tribale conflicten en polytheïsme. Als jonge man werkte Mohammed als handelaar en werd hij bekend om zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid.

De openbaring van de islamitische leer

In het jaar 610, toen Mohammed veertig jaar oud was, ontving hij zijn eerste openbaring van God via de engel Gabriël. Deze openbaring markeerde het begin van zijn profetische missie en de verspreiding van de islamitische leer. Mohammed verkondigde de boodschap van een enkele God, Allah genaamd, en riep mensen op om zich tot de islam te bekeren.

De migratie naar Medina

Nadat Mohammed openlijk was begonnen met het verspreiden van de islam, kwam hij steeds meer onder druk te staan van de heersende macht in Mekka. In het jaar 622 besloot Mohammed, samen met zijn volgelingen, te migreren naar de stad Medina. Deze migratie, bekend als de Hidjra, markeert het begin van de islamitische jaartelling en wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van de islam.

Lees ook:   Hugo de Groot (1583-1645) – Rechtsgeleerde en schrijver

De vestiging van de islamitische staat

In Medina begon Mohammed een gemeenschap te vormen op basis van de principes van de islam. Hij werd niet alleen een religieus leider, maar ook een politiek en militair leider. Onder zijn leiding groeide de islamitische gemeenschap gestaag en werden er verdragen gesloten met andere stammen en steden in de regio.

De verovering van Mekka

Na jaren van strijd en conflicten keerde Mohammed in het jaar 630 terug naar Mekka met een leger van duizenden volgelingen. De stad Mekka accepteerde de islam en de Ka’aba, een heilige plaats, werd gereinigd van afgodsbeelden. Dit moment wordt gezien als de triomfantelijke terugkeer van Mohammed naar zijn geboortestad.

De dood van Mohammed

Mohammed stierf in het jaar 632 in Medina, op 62-jarige leeftijd. Zijn dood leidde tot onenigheid over wie zijn opvolger zou worden. Uiteindelijk werd Abu Bakr, een van de naaste metgezellen van Mohammed, gekozen als de eerste kalief, of leider van de moslimgemeenschap.

Conclusie

Het leven van Mohammed en het ontstaan van de islam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mohammed speelde een cruciale rol bij het verspreiden van de islamitische leer en het vormen van een gemeenschap gebaseerd op de principes van de islam. Zijn leven en leringen hebben de basis gelegd voor de islam als een wereldwijde religie met miljoenen volgers over de hele wereld.

FAQs

1. Wat betekent hidjra?

Hidjra verwijst naar de migratie van Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina. Het markeert het begin van de islamitische jaartelling.

2. Wie werd de eerste kalief na de dood van Mohammed?

Na de dood van Mohammed werd Abu Bakr gekozen als de eerste kalief, of leider van de moslimgemeenschap.

Lees ook:   Waarom worden Fransen vaak ‘haantjes’ genoemd?

3. Wat is de betekenis van de Ka’aba?

De Ka’aba is een heilige plaats in Mekka en wordt beschouwd als het huis van God. Moslims van over de hele wereld richten zich tijdens het gebed naar de Ka’aba.

4. Wat was de belangrijkste boodschap van Mohammed?

De belangrijkste boodschap van Mohammed was de aanbidding van een enkele God, Allah genaamd, en het volgen van de principes van de islamitische leer.

5. Hoeveel volgers heeft de islam tegenwoordig?

De islam heeft tegenwoordig meer dan 1,8 miljard volgers over de hele wereld, waardoor het een van de grootste religies ter wereld is.