© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Martin Frobisher, Francis Drake

en John Davis

Martin Frobisher, Francis Drake en John Davis waren Engelse zeevaarders (kapers) en ontdekkingsreizigers, eind zestiende eeuw. Sir Martin Frobisher (1535-1594) was een Engelse ontdekkingsreiziger die drie reizen naar noord- Canada maakte. Frobisher was al vanaf zijn jeugd zeevaarder, actief in de handel, en daarna als zeerover (vooral op Franse schepen). In 1569 was hij voor piraterij opgepakt en veroordeeld voor een jaar cel. Frobisher liep al langer met plannen rond om de Noordwestelijke Doorvaart te gaan zoeken In 1576 wist scheepsmagnaat Michael Lok het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Frobisher kreeg de beschikking over twee schepen, de Gabriel en de Michael. Hij zette op 8 juni koers naar de Shetland-eilanden (ten noordoosten van Schotland), en voer vervolgens noordwestwaarts, tot hij bij een land kwam waarvan hij dacht dat het Frisland was, maar in werkelijkheid Groenland (eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan, ten noordoosten van Canada). Hij rondde Kaap Vaarwel (zuidelijkste punt van Groenland) met één schip de Gabriel (de Michael verloor contact en keerde terug naar Engeland). Onderweg verzamelde hij wat zwarte stenen, waarvan hij dacht dat het gouderts zou kunnen zijn. Een expert verklaarde dat de zwarte stenen veel goud bevatten. De ontdekking van het 'goud' leidde tot een snelle tweede expeditie. Er werd op deze expeditie 200 ton erts gewonnen. In Engeland was, terwijl Frobisher weg was voor zijn derde reis, inmiddels vastgesteld dat het gewonnen erts in het geheel geen goud bevatte. Sir Francis Drake (1540 - 1596) was een Engelse piraat, kaper, viceadmiraal, ontdekkingsreiziger, zeeheld, politicus en de eerste Engelsman die de wereld rondvoer, in de jaren 1577 tot 1580. Francis Drake werd geboren te Tavistock, in Devon (graafschap in zuidwest Engeland), als zoon uit een protestants boerengezin. Vanwege godsdienstspanningen moest Drake op jonge leeftijd vluchten naar Kent (graafschap in zuidoost Engeland). Rond zijn dertiende levensjaar begon hij aan een lange carrière als zeeman. Op 23-jarige leeftijd zeilde Francis Drake voor de eerste maal naar de Nieuwe Wereld, samen met zijn neef Sir John Hawkins, een van de meest succesvolle piraten van zijn tijd. In 1573 deed hij als piraat een gedeeltelijk gelukte poging het zilvertransport over de bergen van Panama naar de zilvervloot (jaarlijks konvooi van schepen, waarin kostbaarheden van de Spaanse koloniën in Amerika werden verscheept naar Spanje, met zilver uit Bolivia) naar de oostkust te onderscheppen. Hij ging bondgenootschappen aan met Marrons (gevluchte slaven) tegen hun voormalige 'eigenaren'. In 1577 verzocht koningin Elizabeth I hem, om zich in een geheime missie te richten op de Spanjaarden aan de Pacifische kust van Amerika. Hij viel, na als tweede Europeaan door de Straat Magellaan te zijn gevaren, Spaanse schepen aan en veroverde een zilverschip, de Nuestra Señora de la Concepción, met een waarde van 300.000 pond. In 1579 zette Drake voet aan wal in het noorden van Californië. Dit gebied claimde hij voor de Engelse kroon, en hij noemde het Nova Albion (Nieuw Brittannië). Weliswaar werd menig Spaans schip buitgemaakt (en daarmee ook belangrijke strategische informatie), maar onderwijl verloor hij een groot deel van zijn vloot en bemanning. Het lukte hem niet om via het noorden van Amerika weer oostwaarts terug naar Europa te varen. Daarop zeilde Drake westwaarts, om de wereld, via de Molukken en Kaap de Goede Hoop. In september 1580 kwam hij in Engeland terug, zijn schepen volgeladen met specerijen. Op 4 april 1581 werd Drake door koningin Elisabeth op zijn schip 'Golden Hinde' geridderd. In 1583 deed hij een poging de zilvervloot bij Sevilla (Spanje) te onderscheppen. Bij al deze acties was Engeland niet in oorlog met Spanje en juridisch gezien was Drake een piraat en geen kaper (piraat, maar dan gevolmachtigd door een land), een begrip dat zich overigens ook pas wat later zou ontwikkelen. Desalniettemin werd hij als een held vereerd; piraterij was in Engeland altijd door de vingers gezien en zelfs de hoogste adel hield er zich direct of indirect mee bezig. Elisabeth was medefinancier van zijn expedities en profiteerde er sterk van (zij kon daardoor de hele buitenlandse schuld afbetalen), wat de relatie met Spanje op het spel zette. Al deze piraterij/kaperij zou ook bijdragen aan het uitbreken van de Spaans-Engelse Oorlog (1585-1604). Enkele jaren later, in 1588, leidde Drake als viceadmiraal de Engelse vloot naar de overwinning tegen de Spaanse Armada voor de kust van Grevelingen. Drake stierf in januari 1596 aan dysenterie (buikloop), na een onsuccesvolle aanval op San Juan, Puerto Rico. Naar Francis Drake is Drake's Island genoemd, het eiland dat het vertrek- en eindpunt was van zijn reis rond de wereld. Het ligt in de Plymouth Sound, de natuurlijke haven van de Engelse stad Plymouth. John Davis (1550 - 1605) was een Engelse zeevaarder en ontdekkingsreiziger. Hij vertrok, op zoek naar de Noordwestelijke Doorvaart, uit Engeland op 7 juni 1585, met twee schepen (Sunshine en Moonshine,onder William Bruton). Hij bereikte Groenland, rondde Kaap Vaarwel en volgde de westkust tot Gilbert Sound (bij het huidige Nuuk, hoofdstad van Groenland), waar hij Inuit ontmoette. Hij stak over naar Baffineiland (grootste eiland van Canada), waarvan hij de kust zuidwaarts volgde tot Cumberland Sound. Via Groenland keerde hij naar Engeland terug, waar hij op 30 september aankwam. In 1586 ondernam Davis een tweede reis met gelijke bestemming en doel. Hij vertrok met 4 schepen (de Mermaid, de Sunshine onder Richard Pope, de Moonshine en de North Star). Onderweg werd de vloot in twee delen verdeeld. De Sunshine en de North Star voeren noordwaarts door Straat Denemarken, totdat ze door het pakijs werden tegengehouden. De Sunshine voer naar Engeland terug. Davis zelf, in de Mermaid en met de Moonshine, voer noordwaarts langs de oostkust van Groenland, waar het ijs hen tegenhield. De Mermaid ging hierna terug naar Engeland, Davis ging met de Moonshine westwaarts naar Baffineiland (oostelijk Canada) en daarna terug naar Engeland. In 1587 maakte Davis zijn derde reis (hij zou geen verdere onderzoekingen naar de Noordwestelijke Doorvaart meer ondernemen) en probeerde via meer gangbare routes de Oost te bereiken. In 1588 hielp hij mee in de strijd tegen de Spaanse armada, en in 1590- 1591 trachtte hij (als eerste Engelsman) met John Sanderson, via de route rond Kaap de Goede Hoop Indië te bereiken, maar dit mislukte. In 1591-1593 voer Davis met de Desire mee, met de poging van Thomas Cavendish om voor de tweede keer rond de wereld te varen. Bij de kust van Patagonië (gebied in Zuid-Amerika) raakte hij afgescheiden van de rest van de vloot, en toen het hem niet lukte hen terug te vinden, voer hij de Atlantische Oceaan op, waarbij hij als eerste met zekerheid de Falklandeilanden (eilandengroep ten oosten van zuidelijk Argentinië) zag, en daarom als hun ontdekker geldt. In 1598 voer Davis mee met de expeditie van de Nederlander Cornelis de Houtman naar Indië. In Atjeh werd Houtman vermoord en zijn broer Frederik de Houtman gevangen genomen. Davis wist met 2 anderen, een Engelsman en een Fransman, het schip te pakken te krijgen en te ontsnappen. Ze voeren naar de Nicobaren, en van daar terug naar Kaap de Goede Hoop en uiteindelijk naar Middelburg (aankomst juli 1600). In 1601-1603 voer Davis opnieuw naar de Oost, evenals in 1604. Tijdens deze laatste reis werd hij nabij Bintang (op Sumatra,Indië) gedood in een conflict met Japanse piraten. Vuurland (Tierra del Fuego in het Spaans en Engels) is een archipel (eilandengroep) aan het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Het bestaat uit het hoofdeiland en verschillende kleine eilandjes. Het gebied werd in 1881 verdeeld tussen Argentinië en Chili. De naam komt van de vele vuren die de inboorlingen op de eilanden stookten en die te zien waren vanaf de zee. De naam is bedacht door Ferdinand Magellaan (1480-1521), de eerste Europeaan die door de zeestraat voer tussen het vaste land en het hoofdeiland, en die er zijn naam aan gaf: de Straat Magellaan. De zuidelijke punt van de archipel vormt Kaap Hoorn, waar de Nederlandse ontdekkingsreizigers Willem Cornelisz Schouten en Jacob le Maire op 26 januari 1616 voor het eerst omheen voeren. Zij noemden deze kaap naar de stad Hoorn, de geboorteplaats van Schouten. In het Spaans is dat verbasterd tot Cabo de Hornos (kaap van de ovens), wellicht onder invloed van de naam Vuurland. Vuurland is ook één van de 23 provincies van Argentinië. De hoofdplaats is Ushuaia, de meest zuidelijk gelegen stad ter wereld. Het Guinness Book of Records vermeldt een uitdrukking uit de op de Vuurland gesproken taal: mamihlapinatapai, blijkbaar een van de moeilijkste woorden om te vertalen.
Schilder: Cornelius Ketel. Bron: Bodleian Library University of Oxford Schilder: Henry Bone. Bron: Christie's Auteur: Continentalis. Bron: World Topography.jpg Tekening: Baptista Boazio, 1589. Bron:  Library Of Congress - Jay I. Kislak Collection Reproductie van een 17e eeuws schilderij (geen betere fotokwaliteit beschikbaar). Auteur: Geordie Bosanko Auteur: D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, 1775. Image source: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/1g7457 Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Martin Frobisher, Francis Drake en John Davis
Martin Frobisher, Francis Drake en John Davis waren Engelse zeevaarders (kapers) en ontdekkingsreizigers, eind zestiende eeuw.  Sir Martin Frobisher (1535- 1594) was een Engelse ontdekkingsreiziger die drie reizen naar noord-Canada maakte. Frobisher was al vanaf zijn jeugd zeevaarder, actief in de handel, en daarna als zeerover (vooral op Franse schepen). In 1569 was hij voor piraterij opgepakt en veroordeeld voor een jaar cel. Frobisher liep al langer met plannen rond om de Noordwestelijke Doorvaart te gaan zoeken In 1576 wist scheepsmagnaat Michael Lok het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Frobisher kreeg de beschikking over twee schepen, de Gabriel en de Michael. Hij zette op 8 juni koers naar de Shetland-eilanden (ten noordoosten van Schotland), en voer vervolgens noordwestwaarts, tot hij bij een land kwam waarvan hij dacht dat het Frisland was, maar in werkelijkheid Groenland (eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan, ten noordoosten van Canada). Hij rondde Kaap Vaarwel (zuidelijkste punt van Groenland) met één schip de Gabriel (de Michael verloor contact en keerde terug naar Engeland). Onderweg verzamelde hij wat zwarte stenen, waarvan hij dacht dat het gouderts zou kunnen zijn. Een expert verklaarde dat de zwarte stenen veel goud bevatten. De ontdekking van het 'goud' leidde tot een snelle tweede expeditie. Er werd op deze expeditie 200 ton erts gewonnen. In Engeland was, terwijl Frobisher weg was voor zijn derde reis, inmiddels vastgesteld dat het gewonnen erts in het geheel geen goud bevatte. Sir Francis Drake (1540 - 1596) was een Engelse piraat, kaper, viceadmiraal, ontdekkingsreiziger, zeeheld, politicus en de eerste Engelsman die de wereld rondvoer, in de jaren 1577 tot 1580. Francis Drake werd geboren te Tavistock, in Devon (graafschap in zuidwest Engeland), als zoon uit een protestants boerengezin. Vanwege godsdienstspanningen moest Drake op jonge leeftijd vluchten naar Kent (graafschap in zuidoost Engeland). Rond zijn dertiende levensjaar begon hij aan een lange carrière als zeeman. Op 23-jarige leeftijd zeilde Francis Drake voor de eerste maal naar de Nieuwe Wereld, samen met zijn neef Sir John Hawkins, een van de meest succesvolle piraten van zijn tijd. In 1573 deed hij als piraat een gedeeltelijk gelukte poging het zilvertransport over de bergen van Panama naar de zilvervloot (jaarlijks konvooi van schepen, waarin kostbaarheden van de Spaanse koloniën in Amerika werden verscheept naar Spanje, met zilver uit Bolivia) naar de oostkust te onderscheppen. Hij ging bondgenootschappen aan met Marrons (gevluchte slaven) tegen hun voormalige 'eigenaren'. In 1577 verzocht koningin Elizabeth I hem, om zich in een geheime missie te richten op de Spanjaarden aan de Pacifische kust van Amerika. Hij viel, na als tweede Europeaan door de Straat Magellaan te zijn gevaren, Spaanse schepen aan en veroverde een zilverschip, de Nuestra Señora de la Concepción, met een waarde van 300.000 pond. In 1579 zette Drake voet aan wal in het noorden van Californië. Dit gebied claimde hij voor de Engelse kroon, en hij noemde het Nova Albion (Nieuw Brittannië). Weliswaar werd menig Spaans schip buitgemaakt (en daarmee ook belangrijke strategische informatie), maar onderwijl verloor hij een groot deel van zijn vloot en bemanning. Het lukte hem niet om via het noorden van Amerika weer oostwaarts terug naar Europa te varen. Daarop zeilde Drake westwaarts, om de wereld, via de Molukken en Kaap de Goede Hoop. In september 1580 kwam hij in Engeland terug, zijn schepen volgeladen met specerijen. Op 4 april 1581 werd Drake door koningin Elisabeth op zijn schip 'Golden Hinde' geridderd. In 1583 deed hij een poging de zilvervloot bij Sevilla (Spanje) te onderscheppen. Bij al deze acties was Engeland niet in oorlog met Spanje en juridisch gezien was Drake een piraat en geen kaper (piraat, maar dan gevolmachtigd door een land), een begrip dat zich overigens ook pas wat later zou ontwikkelen. Desalniettemin werd hij als een held vereerd; piraterij was in Engeland altijd door de vingers gezien en zelfs de hoogste adel hield er zich direct of indirect mee bezig. Elisabeth was medefinancier van zijn expedities en profiteerde er sterk van (zij kon daardoor de hele buitenlandse schuld afbetalen), wat de relatie met Spanje op het spel zette. Al deze piraterij/kaperij zou ook bijdragen aan het uitbreken van de Spaans-Engelse Oorlog (1585- 1604). Enkele jaren later, in 1588, leidde Drake als viceadmiraal de Engelse vloot naar de overwinning tegen de Spaanse Armada voor de kust van Grevelingen. Drake stierf in januari 1596 aan dysenterie (buikloop), na een onsuccesvolle aanval op San Juan, Puerto Rico. Naar Francis Drake is Drake's Island genoemd, het eiland dat het vertrek- en eindpunt was van zijn reis rond de wereld. Het ligt in de Plymouth Sound, de natuurlijke haven van de Engelse stad Plymouth. John Davis (1550 - 1605) was een Engelse zeevaarder en ontdekkingsreiziger. Hij vertrok, op zoek naar de Noordwestelijke Doorvaart, uit Engeland op 7 juni 1585, met twee schepen (Sunshine en Moonshine,onder William Bruton). Hij bereikte Groenland, rondde Kaap Vaarwel en volgde de westkust tot Gilbert Sound (bij het huidige Nuuk, hoofdstad van Groenland), waar hij Inuit ontmoette. Hij stak over naar Baffineiland (grootste eiland van Canada), waarvan hij de kust zuidwaarts volgde tot Cumberland Sound. Via Groenland keerde hij naar Engeland terug, waar hij op 30 september aankwam. In 1586 ondernam Davis een tweede reis met gelijke bestemming en doel. Hij vertrok met 4 schepen (de Mermaid, de Sunshine onder Richard Pope, de Moonshine en de North Star). Onderweg werd de vloot in twee delen verdeeld. De Sunshine en de North Star voeren noordwaarts door Straat Denemarken, totdat ze door het pakijs werden tegengehouden. De Sunshine voer naar Engeland terug. Davis zelf, in de Mermaid en met de Moonshine, voer noordwaarts langs de oostkust van Groenland, waar het ijs hen tegenhield. De Mermaid ging hierna terug naar Engeland, Davis ging met de Moonshine westwaarts naar Baffineiland (oostelijk Canada) en daarna terug naar Engeland. In 1587 maakte Davis zijn derde reis (hij zou geen verdere onderzoekingen naar de Noordwestelijke Doorvaart meer ondernemen) en probeerde via meer gangbare routes de Oost te bereiken. In 1588 hielp hij mee in de strijd tegen de Spaanse armada, en in 1590-1591 trachtte hij (als eerste Engelsman) met John Sanderson, via de route rond Kaap de Goede Hoop Indië te bereiken, maar dit mislukte. In 1591-1593 voer Davis met de Desire mee, met de poging van Thomas Cavendish om voor de tweede keer rond de wereld te varen. Bij de kust van Patagonië (gebied in Zuid-Amerika) raakte hij afgescheiden van de rest van de vloot, en toen het hem niet lukte hen terug te vinden, voer hij de Atlantische Oceaan op, waarbij hij als eerste met zekerheid de Falklandeilanden (eilandengroep ten oosten van zuidelijk Argentinië) zag, en daarom als hun ontdekker geldt. In 1598 voer Davis mee met de expeditie van de Nederlander Cornelis de Houtman naar Indië. In Atjeh werd Houtman vermoord en zijn broer Frederik de Houtman gevangen genomen. Davis wist met 2 anderen, een Engelsman en een Fransman, het schip te pakken te krijgen en te ontsnappen. Ze voeren naar de Nicobaren, en van daar terug naar Kaap de Goede Hoop en uiteindelijk naar Middelburg (aankomst juli 1600). In 1601-1603 voer Davis opnieuw naar de Oost, evenals in 1604. Tijdens deze laatste reis werd hij nabij Bintang (op Sumatra,Indië) gedood in een conflict met Japanse piraten. Vuurland (Tierra del Fuego in het Spaans en Engels) is een archipel (eilandengroep) aan het meest zuidelijke puntje van Zuid- Amerika. Het bestaat uit het hoofdeiland en verschillende kleine eilandjes. Het gebied werd in 1881 verdeeld tussen Argentinië en Chili. De naam komt van de vele vuren die de inboorlingen op de eilanden stookten en die te zien waren vanaf de zee. De naam is bedacht door Ferdinand Magellaan (1480-1521), de eerste Europeaan die door de zeestraat voer tussen het vaste land en het hoofdeiland, en die er zijn naam aan gaf: de Straat Magellaan. De zuidelijke punt van de archipel vormt Kaap Hoorn, waar de Nederlandse ontdekkingsreizigers Willem Cornelisz Schouten en Jacob le Maire op 26 januari 1616 voor het eerst omheen voeren. Zij noemden deze kaap naar de stad Hoorn, de geboorteplaats van Schouten. In het Spaans is dat verbasterd tot Cabo de Hornos (kaap van de ovens), wellicht onder invloed van de naam Vuurland. Vuurland is ook één van de 23 provincies van Argentinië. De hoofdplaats is Ushuaia, de meest zuidelijk gelegen stad ter wereld. Het Guinness Book of Records vermeldt een uitdrukking uit de op de Vuurland gesproken taal: mamihlapinatapai, blijkbaar een van de moeilijkste woorden om te vertalen.
Schilder: Cornelius Ketel. Bron: Bodleian Library University of Oxford Schilder: Henry Bone. Bron: Christie's Auteur: Continentalis. Bron: World Topography.jpg Tekening: Baptista Boazio, 1589. Bron:  Library Of Congress - Jay I. Kislak Collection Reproductie van een 17e eeuws schilderij (geen betere fotokwaliteit beschikbaar). Auteur: Geordie Bosanko Auteur: D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, 1775. Image source: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/1g7457