© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 
Het huidige Nederland bestaat pas sinds 1830, na de afscheiding van België. Hiervoor sprak men achtereenvolgend van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland in de Franse tijd. Daarvoor en in het buitenland sprak men van de “Lage Landen” (laag = neder). Een benaming met een lange geschiedenis, waarmee wordt bedoeld dat o.a. Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en zonder dijken zou dat deel onder water staan. Toen de eerste mensen hier kwamen wonen was er nog geen staat (land), langzamerhand ontstonden er dorpen, later kwamen de steden met een muur er omheen ter verdediging, nog later provincies en uiteindelijk werd er samengewerkt en ontstond een staat (land) met een centrale regering. Dieren woonden hier al lang voor de eerste mensen hier kwamen wonen. De eerste mensen hadden nog geen vaste woonplaats maar trokken (nomaden) van plek naar plek, net waar de omstandigheden voor hen het beste waren, dat kon verschillen per seizoen. De eerste mensen hadden het schrift nog niet uitgevonden, uit deze tijd weten we dus niets uit boeken, omdat die er gewoonweg nog niet waren. Toch weten we een heleboel over de mensen uit die tijd, die we de prehistorie noemen (pre=voor, historie= geschiedenis). Prehistorie is de tijd toen er nog niets werd vastgelegd door het geschreven woord. Mensen lieten wel tekeningen achter die ze in de wanden van mergelgrotten krasten of verfden, zoals in Limburg. Mensen lieten ook sporen achter in de grond, zoals resten van houten palen (van hutten/huizen) en afvalputten met daarin spullen die stuk waren gegaan, ook werden er wel spullen verloren. Ook werden mensen begraven samen met gebruiksvoorwerpen en/of sieraden. We kunnen die spullen en sporen weer tevoorschijn brengen door ze op te graven, dat noemen we de wetenschap van de archeologie. Daar zijn we al zo ver in, dat we een aardig compleet beeld hebben van welke mensen hier woonden en hoe zij leefden. De “Vuursteenmijnen van Valkenburg” is een complex van prehistorische mijnen in Valkenburg in de Nederlandse provincie Limburg, waar in de prehistorie vuursteen werd gewonnen. Ze zijn gelegen aan de Plenkertstraat waar ooit de hellingvoet is afgegraven waardoor een deel van de vuursteenmijnen is vernietigd en een ander bloot is komen te liggen en zichtbaar in de wand. Ze liggen dichtbij de ingang naar de Romeinse Katakomben en De Leeuw bierbrouwerij. In het neolithicum rond 3300 voor Chr. werden er in deze mijnen vuursteen gedolven voor het maken van werktuigen. Door de grofkorreligheid van het materiaal is het redelijk schokbestendig en daarmee zeer geschikt voor het vervaardigen van onder andere vuursteenbijlen.Het heeft een grijze tot blauw-grijze kleur, en ook komt er een fijnkorrelige bruine variëteit voor. Alleen van deze mijn kon de plattegrond worden vastgesteld hoe het er moet hebben uitgezien. Op de voorzijde ligt een plateautje dat de vloer van de mijn was en deze markeert de plek waarboven zich de verticale schacht bevond. Bij opgravingen heeft men aan weerszijden van het plateau de vloeren van andere galerijen gevonden. Van bovenaf gezien had deze mijn de vorm van een klaverblad: een centrale schacht met vier gangen. Jagers en Verzamelaars Bij riviertjes zijn resten houtskool gevonden en ook voorwerpen van steen en botten. We weten daarom dat op zulke plaatsen mensen hebben gewoond. Waarschijnlijk in tenten of hutten. Het waren jagers. Deze jagers leefden in familiegroepen van soms 10, 20 of 30 volwassenen en kinderen. Eenmaal in het jaar kwamen deze kleine groepen bij elkaar. Als er eten nodig was gingen de mannen op jacht en/of visvangst, de vrouwen en kinderen gingen op zoek naar voedsel in de bossen. In de herfst naar wilde vruchten en in het voorjaar bladgroenten en knollen. De voornaamste onderzoekers van de prehistorie zijn archeologen (oudheidkundigen) en antropologen (bestuderen het gedrag van mensen) die opgravingen, geografische (aardrijkskundige) overzichten en wetenschappelijke bevindingen gebruiken om de aard en het gedrag van mensen, die het schrift nog niet hadden uitgevonden, te ontsluieren en te verklaren.

Lage Landen - Prehistorie 

Nederland zonder dijken. Ongeveer  27% van de oppervlakte van Nederland, vooral het westen en  noordwesten, zou dan beneden de  zeespiegel liggen. Auteur (bewerking): Jan Arkesteijn Galerij (3) in rotswand met sporen vuursteenmijnbouw Plenkertstraat, Valkenburg in Limburg, Nederland. Foto: Romaine Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

Het huidige Nederland bestaat pas sinds 1830, na de afscheiding van België. Hiervoor sprak men achtereenvolgend van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland in de Franse tijd. Daarvoor en in het buitenland sprak men van de “Lage Landen” (laag = neder). Een benaming met een lange geschiedenis, waarmee wordt bedoeld dat o.a. Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en zonder dijken zou dat deel onder water staan. Toen de eerste mensen hier kwamen wonen was er nog geen staat (land), langzamerhand ontstonden er dorpen, later kwamen de steden met een muur er omheen ter verdediging, nog later provincies en uiteindelijk werd er samengewerkt en ontstond een staat (land) met een centrale regering. Dieren woonden hier al lang voor de eerste mensen hier kwamen wonen. De eerste mensen hadden nog geen vaste woonplaats maar trokken (nomaden) van plek naar plek, net waar de omstandigheden voor hen het beste waren, dat kon verschillen per seizoen. De eerste mensen hadden het schrift nog niet uitgevonden, uit deze tijd weten we dus niets uit boeken, omdat die er gewoonweg nog niet waren. Toch weten we een heleboel over de mensen uit die tijd, die we de prehistorie noemen (pre=voor, historie= geschiedenis). Prehistorie is de tijd toen er nog niets werd vastgelegd door het geschreven woord. Mensen lieten wel tekeningen achter die ze in de wanden van mergelgrotten krasten of verfden, zoals in Limburg. Mensen lieten ook sporen achter in de grond, zoals resten van houten palen (van hutten/huizen) en afvalputten met daarin spullen die stuk waren gegaan, ook werden er wel spullen verloren. Ook werden mensen begraven samen met gebruiksvoorwerpen en/of sieraden. We kunnen die spullen en sporen weer tevoorschijn brengen door ze op te graven, dat noemen we de wetenschap van de archeologie. Daar zijn we al zo ver in, dat we een aardig compleet beeld hebben van welke mensen hier woonden en hoe zij leefden. De “Vuursteenmijnen van Valkenburg” is een complex van prehistorische mijnen in Valkenburg in de Nederlandse provincie Limburg, waar in de prehistorie vuursteen werd gewonnen. Ze zijn gelegen aan de Plenkertstraat waar ooit de hellingvoet is afgegraven waardoor een deel van de vuursteenmijnen is vernietigd en een ander bloot is komen te liggen en zichtbaar in de wand. Ze liggen dichtbij de ingang naar de Romeinse Katakomben en De Leeuw bierbrouwerij. In het neolithicum rond 3300 voor Chr. werden er in deze mijnen vuursteen gedolven voor het maken van werktuigen. Door de grofkorreligheid van het materiaal is het redelijk schokbestendig en daarmee zeer geschikt voor het vervaardigen van onder andere vuursteenbijlen.Het heeft een grijze tot blauw-grijze kleur, en ook komt er een fijnkorrelige bruine variëteit voor. Alleen van deze mijn kon de plattegrond worden vastgesteld hoe het er moet hebben uitgezien. Op de voorzijde ligt een plateautje dat de vloer van de mijn was en deze markeert de plek waarboven zich de verticale schacht bevond. Bij opgravingen heeft men aan weerszijden van het plateau de vloeren van andere galerijen gevonden. Van bovenaf gezien had deze mijn de vorm van een klaverblad: een centrale schacht met vier gangen. Jagers en Verzamelaars Bij riviertjes zijn resten houtskool gevonden en ook voorwerpen van steen en botten. We weten daarom dat op zulke plaatsen mensen hebben gewoond. Waarschijnlijk in tenten of hutten. Het waren jagers. Deze jagers leefden in familiegroepen van soms 10, 20 of 30 volwassenen en kinderen. Eenmaal in het jaar kwamen deze kleine groepen bij elkaar. Als er eten nodig was gingen de mannen op jacht en/of visvangst, de vrouwen en kinderen gingen op zoek naar voedsel in de bossen. In de herfst naar wilde vruchten en in het voorjaar bladgroenten en knollen. De voornaamste onderzoekers van de prehistorie zijn archeologen (oudheidkundigen) en antropologen (bestuderen het gedrag van mensen) die opgravingen, geografische (aardrijkskundige) overzichten en wetenschappelijke bevindingen gebruiken om de aard en het gedrag van mensen, die het schrift nog niet hadden uitgevonden, te ontsluieren en te verklaren.
Lage Landen - Prehistorie
Nederland zonder dijken. Ongeveer  27% van de oppervlakte van Nederland, vooral het westen en  noordwesten, zou dan beneden de  zeespiegel liggen. Auteur (bewerking): Jan Arkesteijn Galerij (3) in rotswand met sporen vuursteenmijnbouw Plenkertstraat, Valkenburg in Limburg, Nederland. Foto: Romaine

 Museum JoCas