‘IS vernietigt historische muren Nineve’

IS vernietigt historische muren Nineve

De afgelopen jaren zijn er talloze vernielingen aangericht in de historische stad Nineve in Irak. Onder andere door IS, die er niet voor terugdeinsde om eeuwenoude muren en beelden te vernietigen. Dit zorgde voor veel ophef in de wereld, omdat het erfgoed van de mensheid op deze manier verloren dreigt te gaan. In dit artikel gaan we dieper in op de vernieling van de historische muren van Nineve en wat dit betekent voor de geschiedenis van de mensheid.

De geschiedenis van de muren van Nineve

Nineve is een van de oudste steden ter wereld en was in de oudheid de hoofdstad van het Assyrische rijk. De stad was bekleed met prachtige muren van baksteen en stenen beelden die de macht en rijkdom van de Assyrische koningen weergaven. Deze muren waren zo dik en hoog dat er zelfs strijdwagens overheen konden rijden. De stad was een symbool van de beschaving en technologische vooruitgang van die tijd.

Helaas ging de stad uiteindelijk ten onder aan interne conflicten en oorlogen met andere rijken. In de 7e eeuw voor Christus werd de stad ingenomen door de Babyloniërs en vervolgens verwoest. De stenen beelden werden vernietigd en de muren werden afgebroken om als bouwmateriaal te dienen voor andere projecten.

IS en de vernietiging van de muren van Nineve

In 2014 veroverde IS grote delen van Irak en Syrië. Een van de eerste dingen die ze deden was het vernietigen van historische monumenten en beelden, waaronder de muren van Nineve. Volgens hen waren deze beelden en monumenten afgoden en moesten ze worden vernietigd om het islamitische geloof te zuiveren. De vernietiging van de muren van Nineve was dan ook een van de vele wreedheden die IS beging tegenover de lokale bevolking en de geschiedenis van de mensheid.

Lees ook:   Een geschiedenis van het zwarte schilderij

De impact van de vernietiging van de muren van Nineve

De vernietiging van de muren van Nineve is een verlies voor de hele mensheid. Het is een van de weinige overgebleven getuigenissen van de beschaving en technologische vooruitgang van onze voorouders. Het is ook een symbool van de vele conflicten en oorlogen die de mensheid heeft doorgemaakt en de vernietiging die ze hebben aangericht.

Door de vernietiging van de muren van Nineve gaat er niet alleen een stukje geschiedenis verloren, maar ook een stukje identiteit van de lokale bevolking. Deze muren waren namelijk niet alleen een toeristische attractie, maar ook een belangrijk onderdeel van hun cultuur en geschiedenis. De vernielingen hebben dan ook een grote impact gehad op de lokale gemeenschap.

Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

De vernietiging van de muren van Nineve heeft aangetoond hoe belangrijk het is om ons cultureel erfgoed te beschermen. Er zijn verschillende maatregelen die we kunnen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Zo kunnen we erfgoed beschermen door het op te nemen op de UNESCO Werelderfgoedlijst en door het te beschermen met internationale wetten en verdragen.

Ook kunnen we lokale gemeenschappen betrekken bij het beschermen van hun erfgoed. Door hen bewust te maken van de waarde van hun cultureel erfgoed en hen te betrekken bij het beheer en de bescherming ervan, kunnen we ervoor zorgen dat dit erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties.

Conclusie

De vernietiging van de muren van Nineve is een tragedie voor de mensheid en een verlies voor de geschiedenis. Het is belangrijk dat we ons cultureel erfgoed beschermen en bewaren voor toekomstige generaties. Door erfgoed op te nemen op de UNESCO Werelderfgoedlijst en lokale gemeenschappen te betrekken bij het beheer en de bescherming ervan, kunnen we ervoor zorgen dat deze monumenten en beelden behouden blijven voor de toekomst.

Lees ook:   Eerherstel voor atleten die ‘Black Power-groet’ brachten

FAQs

1. Wat was Nineve?

Nineve was in de oudheid de hoofdstad van het Assyrische rijk en een van de oudste steden ter wereld.

2. Waarom werden de muren van Nineve vernietigd?

De muren van Nineve werden vernietigd door IS, die vond dat deze beelden en monumenten afgoden waren en moesten worden vernietigd om het islamitische geloof te zuiveren.

3. Wat is de impact van de vernietiging van de muren van Nineve?

De vernietiging van de muren van Nineve is een verlies voor de hele mensheid. Het is een van de weinige overgebleven getuigenissen van de beschaving en technologische vooruitgang van onze voorouders.

4. Hoe kunnen we ons cultureel erfgoed beschermen?

We kunnen ons cultureel erfgoed beschermen door het op te nemen op de UNESCO Werelderfgoedlijst en door het te beschermen met internationale wetten en verdragen. Daarnaast kunnen we lokale gemeenschappen betrekken bij het beheer en de bescherming ervan.

5. Wat is de rol van lokale gemeenschappen bij het behouden van cultureel erfgoed?

Lokale gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behouden van cultureel erfgoed door hen bewust te maken van de waarde ervan en hen te betrekken bij het beheer en de bescherming ervan.