© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 
Verantwoording en bronnen Naast eigen kennis en creatie, is dankbaar gebruik gemaakt van de Nederlandse Wikipedia en Google (zoeken).  © Voor niet-commerciële doeleinden kunnen de teksten dan ook worden gebruikt onder doorgifte van: Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA-3.0) voor artikelen na 15 juni 2009 en de GNU/GFDL regel voor daarvoor. Het is wellicht het handigste om beide licenties te vermelden. Foto’s enz.: de afbeeldingen op onze site zijn grotendeels afkomstig van Wikimedia Commons, ook hiervoor geldt bij hergebruik: doorgifte van Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA-3.0) en de GNU/GFDL licentie, tenzij bij het onderschrift anders staat vermeld, commercieel gebruik valt hier meestal buiten. Afbeeldingen/geluiden die door ons te goeder trouw zijn gebruikt (wij hebben onze uiterste best gedaan de rechthebbende te achterhalen) en onverhoopt toch onder het auteursrecht vallen en een dergelijk gebruik niet toestaan, zullen wij, wanneer daar door bewezen rechthebbende om wordt gevraagd, van onze site verwijderen. Het auteursrecht op het domein, idee, logo -, de naam Museum JoCas (zoals hier geschreven) en het format berust bij Cor Bastinck (stichter). JoCas is de afkorting van het oorspronkelijke ‘Jongerengilde Castellum’ (anno 2002). Voor al het andere en algemeen geldt: © 2008-2020 CC: Creative Commons-Naamsvermelding-Niet- commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie Cor Bastinck. JoCas is een vml ongebonden, non-profit organisatie, evenals het door haar ondersteunde project virtueel Museum JoCas (anno 2008).   © Format: Cor Bastinck. Redactie Vele redacteuren hebben op vrijwillige basis meegeschreven aan de teksten bij de thema’s via hun inbreng bij de Nederlandse Wikipedia. Deze zijn door onze eindredacteur Cor Bastinck (deels) toegepast, bewerkt, samengesteld, waar nodig aangevuld, gecorrigeerd en van nadere omschrijvingen voorzien. Wanneer andere sites moesten worden geraadpleegd ter controle, is de eventuele te gebruiken aanvullende tekst eerst vanuit het Engels vertaald. Alle gegevens zijn zorgvuldig nagelezen en, waar nodig geacht, bij eigen en/of externe bronnen gecontroleerd op juistheid en vervolgens zonodig ook gecorrigeerd. Ook de (meeste) afbeeldingen (door de schrijvers aan Wikipedia geplaatst) komen van Wikimedia Commons onder de CC- en/of  GNU/GFDL regels: Creative Commons Naamsvermelding {(zie de scherminfo (mouse-over) bij een afbeelding)}, gelijk delen 3.0. Commercieel gebruik valt hier meestal buiten.  Geef beide licenties door bij een foto, opdat aan de wensen van de fotograaf en Wikimedia Commons tegemoet wordt gekomen.   Privacy Waar bepaalde noodzakelijke gegevens worden gevraagd (contact) worden die vertrouwelijk behandeld en nimmer doorgegeven aan anderen. Achtergrond / Doel /Ondersteuning Het doorgeven en breed bereikbaar maken van kennis over de geschiedenis, in de ruimste zin, met in achtneming van kindvriendelijkheid, het respecteren van mens, religie, dier, de natuur en het leven als geheel. We komen op voor mensenrechten, kinderrechten en dierenrechten. Dat doen we o.a. door daarin actief te zijn op Twitter, Facebook en met diverse donateurschappen. Om haar doelstelling kracht bij te zetten steunt Museum JoCas met structurele donaties:

Nationaal Fonds Kinderhulp;   Liliana Fonds;   Stichting AAP;   Brooke Hospital; 

Info+Contact en Uitleg Cookies

Uitleg Cookies Deze website maakt alleen gebruik van cookies door derden zoals Twitter, Facebook en Google, door gebruik te maken van deze site ga je daarmee akkoord. De gebruiker merkt van de cookiebepaling dat hij geïnformeerd wordt en toestemming moet geven alvorens een website cookies mag plaatsen op zijn randapparatuur. Artikel 11.7a Tw is op 11 maart 2015 gewijzigd. De wijziging gaat onder meer over cookies die tot doel hebben de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij (zoals een website) te meten en daarbij geen of slechts geringe gevolgen voor de gebruiker opleveren. Voor de gebruiker betekent dit dat voor het plaatsen van deze analytische cookies op de randapparatuur de eigenaar van de website hem niet langer hoeft te informeren en geen toestemming meer hoeft te vragen. Voor een gebruiker betekenen de wijzigingen ook dat hij naar verwachting minder vaak toestemming zal hoeven te geven. Tijdens de parlementaire behandeling van de wijziging is ook gesproken over het toestemmingsvereiste. Toestemming van de gebruiker kan ook worden afgeleid uit een handeling, te weten de zogenaamde impliciete toestemming. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de internetgebruiker doorsurft op de website, nadat hij duidelijk en volledig is geïnformeerd over welke cookies er op de website gebruikt worden en dat hij bij doorsurfen toestemming voor het plaatsen en/of uitlezen daarvan geeft.
 Foto: Cor Bastinck Naar ons Contactformulier Naar ons Contactformulier Museum JoCas
Foto: Cor Bastinck
Verantwoording en bronnen Naast eigen kennis en creatie, is dankbaar gebruik gemaakt van de Nederlandse Wikipedia en Google (zoeken).   © Voor niet-commerciële doeleinden kunnen de teksten dan ook worden gebruikt onder doorgifte van: Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA-3.0) voor artikelen na 15 juni 2009 en de GNU/GFDL regel voor daarvoor. Het is wellicht het handigst om beide licenties te vermelden. Foto’s enz.: de afbeeldingen op onze site zijn grotendeels afkomstig van Wikimedia Commons, ook hiervoor geldt bij hergebruik: doorgifte van Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA- 3.0) en de GNU/GFDL licentie, tenzij bij het onderschrift anders staat vermeld, commercieel gebruik valt hier meestal buiten. Afbeeldingen/geluiden die door ons te goeder trouw zijn gebruikt (wij hebben onze uiterste best gedaan de rechthebbende te achterhalen) en onverhoopt toch onder het auteursrecht vallen en een dergelijk gebruik niet toestaan, zullen wij, wanneer daar door bewezen rechthebbende om wordt gevraagd, van onze site verwijderen. Het auteursrecht op het domein, idee, logo -, de naam Museum JoCas (zoals hier geschreven) en het format berust bij Cor Bastinck (stichter). JoCas is de afkorting van het oorspronkelijke ‘Jongerengilde Castellum’ (anno 2002). Voor al het andere en algemeen geldt: © 2008-2020 CC: Creative Commons-Naamsvermelding-Niet- commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging: Adres: Crassus 25, 3962 LL Wijk bij Duurstede. JoCas is een vml ongebonden, non-profit organisatie, evenals het door haar ondersteunde project virtueel Museum JoCas (anno 2008). © Format: Cor Bastinck. Redactie Vele redacteuren hebben op vrijwillige basis meegeschreven aan de teksten bij de thema’s via hun inbreng bij de Nederlandse Wikipedia. Deze zijn door onze eindredacteur Cor Bastinck (deels) toegepast, bewerkt, samengesteld, waar nodig aangevuld, gecorrigeerd en van nadere omschrijvingen voorzien. Wanneer andere sites moesten worden geraadpleegd ter controle, is de eventuele te gebruiken aanvullende tekst eerst vanuit het Engels vertaald. Alle gegevens zijn zorgvuldig nagelezen en, waar nodig geacht, bij eigen en/of externe bronnen gecontroleerd op juistheid en vervolgens zonodig ook gecorrigeerd. Ook de (meeste) afbeeldingen (door de schrijvers aan Wikipedia geplaatst) komen van Wikimedia Commons onder de CC- en/of  GNU/GFDL regels: Creative Commons Naamsvermelding {(zie de scherminfo (mouse- over) bij een afbeelding)}, gelijk delen 3.0. Commercieel gebruik valt hier meestal buiten.  Geef beide licenties door bij een foto, opdat aan de wensen van de fotograaf en Wikimedia Commons tegemoet wordt gekomen.
Privacy Waar bepaalde noodzakelijke gegevens worden gevraagd (contact) worden die vertrouwelijk behandeld en nimmer doorgegeven aan anderen. Achtergrond / Doel Het doorgeven en breed bereikbaar maken van kennis over de geschiedenis, in de ruimste zin, met in achtneming van kindvriendelijkheid, het respecteren van mens, religie, dier, de natuur en het leven als geheel. We komen op voor mensenrechten, kinderrechten en dierenrechten. Dat doen we o.a. door daarin actief te zijn op Twitter, Facebook en met diverse donateurschappen: Nationaal Fonds Kinderhulp;   Liliana Fonds;   Stichting AAP;   Brooke Hospital; 

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Info + Contact en

Uitleg Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van cookies door derden zoals Twitter, Facebook en Google, door gebruik te maken van deze site ga je daarmee akkoord. De gebruiker merkt van de cookiebepaling dat hij geïnformeerd wordt en toestemming moet geven alvorens een website cookies mag plaatsen op zijn randapparatuur. Artikel 11.7a Tw is op 11 maart 2015 gewijzigd. De wijziging gaat onder meer over cookies die tot doel hebben de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij (zoals een website) te meten en daarbij geen of slechts geringe gevolgen voor de gebruiker opleveren. Voor de gebruiker betekent dit dat voor het plaatsen van deze analytische cookies op de randapparatuur de eigenaar van de website hem niet langer hoeft te informeren en geen toestemming meer hoeft te vragen. Voor een gebruiker betekenen de wijzigingen ook dat hij naar verwachting minder vaak toestemming zal hoeven te geven. Tijdens de parlementaire behandeling van de wijziging is ook gesproken over het toestemmingsvereiste. Toestemming van de gebruiker kan ook worden afgeleid uit een handeling, te weten de zogenaamde impliciete toestemming. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de internetgebruiker doorsurft op de website, nadat hij duidelijk en volledig is geïnformeerd over welke cookies er op de website gebruikt worden en dat hij bij doorsurfen toestemming voor het plaatsen en/of uitlezen daarvan geeft.
Uitleg Cookies
CONTACT Naar ons Contactformulier Naar ons Contactformulier