Hamida Djandoubi (1949-1977) – Het “monster” van Marseille

Hamida Djandoubi (1949-1977) – Het “monster” van Marseille

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het leven en de misdaden van Hamida Djandoubi, ook wel bekend als het “monster” van Marseille. Djandoubi was een beruchte crimineel die in 1977 de laatste persoon was die in Frankrijk werd geëxecuteerd door middel van de guillotine. We zullen zijn achtergrond, misdaden en de controversiële discussie rondom de doodstraf in zijn zaak bespreken.

Achtergrond van Hamida Djandoubi

Hamida Djandoubi werd geboren in 1949 in het dorp Ouled Ben Sebaa in Tunesië. Op jonge leeftijd emigreerde hij naar Frankrijk, waar hij zich vestigde in Marseille. Djandoubi had een moeilijke jeugd en groeide op in armoede. Hij had weinig opleiding en kwam al snel in de criminaliteit terecht.

Het criminele leven van Hamida Djandoubi

Djandoubi werd al snel bekend bij de politie van Marseille vanwege zijn betrokkenheid bij verschillende misdaden. Hij werd veroordeeld voor diefstal, geweldpleging en verkrachting. Zijn gewelddadige gedrag en gebrek aan berouw maakten hem berucht in de stad.

De misdaden van Djandoubi

In 1974 pleegde Djandoubi de misdaad die hem uiteindelijk zijn doodstraf zou opleveren. Hij ontvoerde, verkrachtte en martelde een jonge vrouw genaamd Elisabeth Bousquet. Nadat hij haar had mishandeld, vermoordde hij haar door haar keel door te snijden. Deze gruwelijke misdaad schokte de hele stad Marseille en leidde tot een intensieve zoektocht naar de dader.

De arrestatie en rechtszaak

Na een uitgebreid politieonderzoek werd Djandoubi uiteindelijk gearresteerd en voor de rechter gebracht. Tijdens het proces werd hij schuldig bevonden aan ontvoering, verkrachting en moord. De jury veroordeelde hem tot de doodstraf, wat in die tijd nog steeds een geldige straf was in Frankrijk.

Lees ook:   Opgraving Messerschmitt-vliegtuig vertraagd

De discussie over de doodstraf

De zaak van Hamida Djandoubi zorgde voor een hevige discussie over de doodstraf in Frankrijk. Voorstanders van de doodstraf benadrukten de ernst van Djandoubi’s misdaden en pleitten voor zijn executie. Tegenstanders van de doodstraf daarentegen bekritiseerden het gebruik van een barbaarse strafmethode en betoogden dat er andere manieren waren om de samenleving te beschermen tegen criminelen.

De executie van Hamida Djandoubi

Op 10 september 1977 vond de executie van Djandoubi plaats in de gevangenis van Baumettes in Marseille. Hij werd ter dood gebracht door middel van de guillotine, wat destijds nog steeds de gebruikelijke executiemethode was in Frankrijk. Deze gebeurtenis markeerde het einde van een tijdperk, aangezien Djandoubi de laatste persoon was die in Frankrijk werd geëxecuteerd.

FAQs

1. Wat was de achtergrond van Hamida Djandoubi?

Hamida Djandoubi werd geboren in 1949 in Tunesië en emigreerde op jonge leeftijd naar Frankrijk.

2. Wat waren de misdaden van Djandoubi?

Djandoubi werd veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord op een jonge vrouw genaamd Elisabeth Bousquet.

3. Hoe eindigde de rechtszaak tegen Djandoubi?

Djandoubi werd schuldig bevonden en veroordeeld tot de doodstraf.

4. Wat was de discussie rondom de doodstraf in Djandoubi’s zaak?

De zaak leidde tot een intensieve discussie over de rechtvaardigheid en humaniteit van de doodstraf in Frankrijk.

5. Hoe werd Djandoubi geëxecuteerd?

Djandoubi werd geëxecuteerd door middel van de guillotine in de gevangenis van Baumettes.

Conclusie

Hamida Djandoubi zal voor altijd herinnerd worden als het “monster” van Marseille vanwege de gruwelijke misdaden die hij pleegde. Zijn zaak heeft geleid tot een langdurige discussie over de doodstraf in Frankrijk. Hoewel hij de laatste persoon was die werd geëxecuteerd, blijft zijn verhaal een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het Franse strafrechtssysteem.

Lees ook:   Olympe de Gouges (1748-1793) – Schrijfster tijdens de Franse Revolutie

FAQs

1. Wat was de achtergrond van Hamida Djandoubi?

Hamida Djandoubi werd geboren in 1949 in Tunesië en emigreerde op jonge leeftijd naar Frankrijk.

2. Wat waren de misdaden van Djandoubi?

Djandoubi werd veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord op een jonge vrouw genaamd Elisabeth Bousquet.

3. Hoe eindigde de rechtszaak tegen Djandoubi?

Djandoubi werd schuldig bevonden en veroordeeld tot de doodstraf.

4. Wat was de discussie rondom de doodstraf in Djandoubi’s zaak?

De zaak leidde tot een intensieve discussie over de rechtvaardigheid en humaniteit van de doodstraf in Frankrijk.

5. Hoe werd Djandoubi geëxecuteerd?

Djandoubi werd geëxecuteerd door middel van de guillotine in de gevangenis van Baumettes.