© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Emmeline Pankhurst

Emmeline Pankhurst (geboren Emmeline Goulden), (1858 - 1928) was een van de oprichters van de Britse suffragettebeweging. Haar naam is meer dan enig andere naam verbonden met de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Groot-Brittannië, met name omdat ze een aantal organisaties oprichtte die zich ten doel stelden om het stemrecht voor vrouwen te bepleiten. Pankhurst was gehuwd met advocaat Richard Marsden Pankhurst (1834-1898). In 1903 richtte ze de Woman's Social and Political Union (WSPU) op. De beweging, waar ook haar dochters Christabel en Sylvia aan deelnamen, werd bekend vanwege haar militante acties. Pankhursts tactieken om de aandacht van het publiek te trekken brachten haar vaak in de gevangenis, maar ze kreeg een betere behandeling dan de meeste andere gevangenen omwille van haar hoge status. Enkele keren werd haar echter onder dwang voedsel toegediend om een hongerstaking te beëindigen. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden de activiteiten voor het vrouwenkiesrecht opgeschort omdat Pankhurst van mening was dat niets de overwinning van haar land mocht tegenhouden. Ze begon te ijveren om vrouwen in de fabrieken de plaats van mannen te laten innemen, zodat deze konden gaan vechten aan het front (waar ze maar al te vaak of zwaar gewond van terugkwamen of sneuvelden). In het hele land hield ze speeches. Medestanders van de beweging deelden witte veren - een symbool van lafheid - uit aan alle mannen die in burgerkledij passeerden. In 1914 richtte ze ook de internationale vredesbeweging voor vrouwen op. In maart 1918 begon de Britse regering vrouwenstemrecht (actief kiesrecht) toe te kennen in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. Hoewel de Representation of the People Act van 1918 enkel stemrecht gaf aan vrouwen boven de 30, en dan nog enkel met een vereiste van eigendom , terwijl alle mannen boven de 21 waren opgenomen, zagen de suffragettes dit niettemin als een grote overwinning. In november 1918 kregen vrouwen boven de 21 het recht om parlementslid te worden (passief kiesrecht), wat inhield dat vrouwen in het Lagerhuis konden zetelen zonder zelf te mogen stemmen. In 1928 verwierven vrouwen in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk dezelfde stemrechten als mannen. Emmeline Pankhurst stierf op 14 juni 1928 op 69-jarige leeftijd, enkele weken voordat op 2 juli 1928 haar vurig bevochten doel was bereikt. Suffragette is een Engelse term die staat voor een vrouw die strijdt voor de vrouwenrechten met name voor het vrouwenkiesrecht. De echte naam van deze organisatie was de Sociale en Politieke Vrouwenunie, deze werd opgezet in 1903. De term suffragette is afgeleid van het Engelse woord suffrage, dat stemrecht betekent. De suffragettes zijn een beweging uit de eerste feministische golf. Emmeline Pankhurst was de stichter van de suffragettebeweging, samen met haar dochter Christabel Pankhurst. Suffragettes werden vaak gezien als zure en lelijke vrouwen die geen man konden krijgen, maar het tegendeel was meestal waar. Het waren vaak juist jonge getrouwde vrouwen uit de welgestelde klasse die actie wilden ondernemen voor hun rechten. Zij zetten grote demonstraties op. Groepen vrouwen ketenden zich bijvoorbeeld vast aan het hek van het parlementsgebouw of stookten brandjes. Belangrijke brieven werden in brand gestoken en in de stembussen werd zuur gedaan zodat de stemmen onleesbaar werden. Om arrestaties uit te lokken gingen de demonstraties verder. Er werden zomaar winkelruiten ingegooid of gemeente-eigendom vernield. Vrouwen kwamen in de gevangenis en gingen uit protest in hongerstaking. Ze wilden dat de regering serieus ging praten over rechten van de vrouw. Ze kregen vaak het omgekeerde; er werd alleen maar opdracht gegeven aan de gevangenisbewaarders om de gevangenen gedwongen te voeren. Een belangrijke suffragette, Emily Davison, stierf toen ze bij een paardenwedren de renbaan op liep en door het paard van de koning werd vertrappeld. Vreedzame navolging Veel vrouwen keurden het militante (strijdend) gedrag af en begonnen hun eigen groepering zoals de Nationale Unie voor het Vrouwenkiesrecht. Duizenden vrouwen namen deel aan vreedzame en georganiseerde demonstraties met spandoeken en liederen. Dit was vooral allemaal zo vreedzaam omdat vrouwen uit de arbeidersklasse zich het niet konden veroorloven om opgepakt te worden en naar de gevangenis te moeten, dan zouden zij hun werk verliezen en daarmee hun gezin op het spel zetten door verlies aan inkomen. Maar zelfs deze demonstraties hadden weleens te maken met protest van tegenstanders of zelfs van de politie.
 Bron: Bibliothèque nationale de France. Auteur: Agence de presse Meurisse. Bron: My Own Story by Emmeline Pankhurst. London: Virago Ltd., 1979. Originally printed 1914 by Hearst's International Library Co. USA. ISBN 0-86068-057-6. In tegenstelling tot haar moeder en zus Christabel lag de focus van Sylvia echter niet uitsluitend bij het vrouwenkiesrecht, maar hield ze nadrukkelijk ook oog voor andere sociale vraagstukken, meer in het bijzonder voor het arbeidersvraagstuk. Auteur: Johnny Cyprus Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Emmeline Pankhurst
Emmeline Pankhurst  (geboren Emmeline Goulden), (1858 - 1928) was een van de oprichters van de Britse suffragettebeweging. Haar naam is meer dan enig andere naam verbonden met de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Groot- Brittannië, met name omdat ze een aantal organisaties oprichtte die zich ten doel stelden om het stemrecht voor vrouwen te bepleiten. Pankhurst was gehuwd met advocaat Richard Marsden Pankhurst (1834-1898). In 1903 richtte ze de Woman's Social and Political Union (WSPU) op. De beweging, waar ook haar dochters Christabel en Sylvia aan deelnamen, werd bekend vanwege haar militante acties. Pankhursts tactieken om de aandacht van het publiek te trekken brachten haar vaak in de gevangenis, maar ze kreeg een betere behandeling dan de meeste andere gevangenen omwille van haar hoge status. Enkele keren werd haar echter onder dwang voedsel toegediend om een hongerstaking te beëindigen. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden de activiteiten voor het vrouwenkiesrecht opgeschort omdat Pankhurst van mening was dat niets de overwinning van haar land mocht tegenhouden. Ze begon te ijveren om vrouwen in de fabrieken de plaats van mannen te laten innemen, zodat deze konden gaan vechten aan het front (waar ze maar al te vaak of zwaar gewond van terugkwamen of sneuvelden). In het hele land hield ze speeches. Medestanders van de beweging deelden witte veren - een symbool van lafheid - uit aan alle mannen die in burgerkledij passeerden. In 1914 richtte ze ook de internationale vredesbeweging voor vrouwen op. In maart 1918 begon de Britse regering vrouwenstemrecht (actief kiesrecht) toe te kennen in het Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Ierland. Hoewel de Representation of the People Act van 1918 enkel stemrecht gaf aan vrouwen boven de 30, en dan nog enkel met een vereiste van eigendom , terwijl alle mannen boven de 21 waren opgenomen, zagen de suffragettes dit niettemin als een grote overwinning. In november 1918 kregen vrouwen boven de 21 het recht om parlementslid te worden (passief kiesrecht), wat inhield dat vrouwen in het Lagerhuis konden zetelen zonder zelf te mogen stemmen. In 1928 verwierven vrouwen in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk dezelfde stemrechten als mannen. Emmeline Pankhurst stierf op 14 juni 1928 op 69-jarige leeftijd, enkele weken voordat op 2 juli 1928 haar vurig bevochten doel was bereikt. Suffragette is een Engelse term die staat voor een vrouw die strijdt voor de vrouwenrechten met name voor het vrouwenkiesrecht. De echte naam van deze organisatie was de Sociale en Politieke Vrouwenunie, deze werd opgezet in 1903. De term suffragette is afgeleid van het Engelse woord suffrage, dat stemrecht betekent. De suffragettes zijn een beweging uit de eerste feministische golf. Emmeline Pankhurst was de stichter van de suffragettebeweging, samen met haar dochter Christabel Pankhurst. Suffragettes werden vaak gezien als zure en lelijke vrouwen die geen man konden krijgen, maar het tegendeel was meestal waar. Het waren vaak juist jonge getrouwde vrouwen uit de welgestelde klasse die actie wilden ondernemen voor hun rechten. Zij zetten grote demonstraties op. Groepen vrouwen ketenden zich bijvoorbeeld vast aan het hek van het parlementsgebouw of stookten brandjes. Belangrijke brieven werden in brand gestoken en in de stembussen werd zuur gedaan zodat de stemmen onleesbaar werden. Om arrestaties uit te lokken gingen de demonstraties verder. Er werden zomaar winkelruiten ingegooid of gemeente-eigendom vernield. Vrouwen kwamen in de gevangenis en gingen uit protest in hongerstaking. Ze wilden dat de regering serieus ging praten over rechten van de vrouw. Ze kregen vaak het omgekeerde; er werd alleen maar opdracht gegeven aan de gevangenisbewaarders om de gevangenen gedwongen te voeren. Een belangrijke suffragette, Emily Davison, stierf toen ze bij een paardenwedren de renbaan op liep en door het paard van de koning werd vertrappeld. Vreedzame navolging Veel vrouwen keurden het militante (strijdend) gedrag af en begonnen hun eigen groepering zoals de Nationale Unie voor het Vrouwenkiesrecht. Duizenden vrouwen namen deel aan vreedzame en georganiseerde demonstraties met spandoeken en liederen. Dit was vooral allemaal zo vreedzaam omdat vrouwen uit de arbeidersklasse zich het niet konden veroorloven om opgepakt te worden en naar de gevangenis te moeten, dan zouden zij hun werk verliezen en daarmee hun gezin op het spel zetten door verlies aan inkomen. Maar zelfs deze demonstraties hadden weleens te maken met protest van tegenstanders of zelfs van de politie.
 Bron: Bibliothèque nationale de France. Auteur: Agence de presse Meurisse. Bron: My Own Story by Emmeline Pankhurst. London: Virago Ltd., 1979. Originally printed 1914 by Hearst's International Library Co. USA. ISBN 0-86068-057-6. Auteur: Johnny Cyprus In tegenstelling tot haar moeder en zus Christabel lag de focus van Sylvia echter niet uitsluitend bij het vrouwenkiesrecht, maar hield ze nadrukkelijk ook oog voor andere sociale vraagstukken, meer in het bijzonder voor het arbeidersvraagstuk.