© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Elizabeth Cady Stanton

Elizabeth Cady Stanton (1815 – 1902) was een Amerikaanse suffragette en burgerrechtenactiviste en abolitioniste (abolitionisme in de Verenigde Staten en West- Europa was de beweging voor en tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog tot beëindiging van de slavernij in de Verenigde Staten en vervolgens Europa). Ze was een voorvechtster in de strijd voor het vrouwenkiesrecht in de Verenigde Staten. Elizabeth Cady Stanton was de achtste van elf kinderen. Haar vader, Daniel Cady, was een prominent advocaat die zijn dochter reeds op jonge leeftijd in zijn advocatenkantoor liet kennismaken met het recht en de juridische wereld. Dankzij deze vroege blootstelling aan het recht kwam zij al snel tot de vaststelling dat vrouwen, en zeker gehuwde vrouwen, weinig rechten hadden in de negentiende eeuwse samenleving: zij konden geen goederen in eigendom hebben, zij konden hun inkomsten niet zelf beheren en zij hadden geen (juridisch) zeggenschap over hun kinderen. Elizabeth ging naar school aan de gemengde academie van Johnstown. Ze studeerde er klassieke talen en wiskunde en was een briljant leerling. Tot haar grote teleurstelling kon zij, toen ze op 16-jarige leeftijd afstudeerde aan deze school, niet doorstromen naar universitair onderwijs, zoals de jongens van haar klas. Na haar schooltijd geraakte Elizabeth betrokken bij de beweging voor de afschaffing van de slavernij. In deze beweging maakte ze kennis met haar echtgenoot, Henry Brewster Stanton, een journalist en later advocaat. Ze huwden in 1840 en kregen zes kinderen. In 1848, haar leven als huisvrouw beu, organiseerde Cady Stanton een eerste conventie over vrouwenrechten: de Seneca Falls Convention. Op deze conventie stelde zij haar Declaration of Sentiments voor, een document waarin zij de gelijkheid van man en vrouw verdedigd. Deze conventie en de Declaration vormden het startsignaal van de empancipatiebeweging in Amerika. In 1851 ontmoet zij Susan B. Anthony, een andere prominente suffraggete. De twee zouden levenslang vrienden blijven en samen ijveren voor het vrouwenkiesrecht. In 1881 schrijft Cady Stanton mee aan “The history of woman suffrage”, een vierdelig werk over de geschiedenis van de emanicpatiestrijd. In 1888 staat zij mee aan de wieg van de Internationale Vrouwenraad, een organisatie die nog steeds bestaat. Elizabeth Cady Stanton overlijdt op 26 oktober 1902 in haar huis in New York. De eerste decennia na haar dood geraakt Cady Stanton enigszins in de vergetelheid, ten voordele van Susan Anthony. Het is pas vanaf de jaren 1990 dat Cady Stanton erkenning krijgt voor haar stichtende rol in de emancipatiebeweging. Ook Elizabeths dochter Harriot Eaton Stanton Blatch en kleindochter Nora Stanton Blatch Barney waren zeer actief in de emancipatiebeweging. Voorafgaand aan het leven in Seneca Falls, was Stanton een bewonderaarster en vriendin geworden van Lucretia Mott, de Quaker minister, feministe, en voorstander voor afschaffing van de doodstraf, die ze had ontmoet op het “World Convention Anti-Slavery” in Londen, Engeland in de lente van 1840, tijdens haar huwelijksreis. De twee vrouwen werden bondgenoten toen de mannelijke afgevaardigden voor het bijwonen van de conventie stemden dat vrouwen moeten worden geweigerd voor deelname aan de procedure. Mott's voorbeeld en de beslissing om vrouwen te verbieden deel te nemen aan het congres sterkte het streven van Stanton zich in te spannen voor de rechten van vrouwen. Al haar vroegere levenservaringen bij elkaar, plus de ervaring in Londen en haar aanvankelijk slopende ervaring als huisvrouw in Seneca Falls, sterkte Stanton in 1848. Ze schreef later: "De algemene ontevredenheid die ik voelde over het aandeel als de vrouw van.., huishoudster, huisdokter, en spirituele gids, de chaotische omstandigheden waarin alles verviel zonder haar voortdurende toezicht, en de vermoeide, angstige blik van de meerderheid van de vrouwen, maakte indruk op mij met een sterk gevoel, dat sommige actieve maatregelen moeten worden genomen om het onrecht van de samenleving in het algemeen, en van vrouwen in het bijzonder, te herstellen. Mijn ervaring in de “World Convention Anti-Slavery”, alles wat ik had gelezen over de rechtspositie van vrouwen, en de onderdrukking die ik overal zag, dat alles bij elkaar overspoelde mijn ziel, nu versterkt door de vele persoonlijke ervaringen. Het leek alsof alle elementen hadden samengespannen om me aan te sporen tot een volgende stap. Ik kon niet bezien wat te doen of waar te beginnen - mijn enige gedachte was een openbare bijeenkomst voor protest en discussie.” Seneca Falls Convention 1848 Stanton, Mott, Mott's zus Martha Coffin Wright, en een handvol andere vrouwen in Seneca Falls organiseerden samen the Seneca Falls Convention in Seneca Falls op 19 en 20 juli 1848. Meer dan 300 mensen waren aanwezig. Stanton stelde een verklaring van “Sentiments” op, die ze voorlas op de conventie. Stanton verkondigde dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn geschapen. Ze stelde o.a. een, toen controversiële, resolutie voor die stemrecht eist voor vrouwen. De laatste resoluties, waaronder die van vrouwenkiesrecht, werden in niet geringe mate ondersteund en gepubliceerd, als gevolg van de steun van Frederick Douglass (een Amerikaans abolitionist, redacteur, publicist, politicus en hervormer. Hij was een van de belangrijkste voorvechters van de afschaffing van slavernij) die de conventie had bijgewoond en er informeel gesproken had.
 Elizabeth Cady Stanton, 1889 Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Elizabeth Cady Stanton
Elizabeth Cady Stanton (1815 – 1902) was een Amerikaanse suffragette en burgerrechtenactiviste en abolitioniste (abolitionisme in de Verenigde Staten en West- Europa was de beweging voor en tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog tot beëindiging van de slavernij in de Verenigde Staten en vervolgens Europa). Ze was een voorvechtster in de strijd voor het vrouwenkiesrecht in de Verenigde Staten. Elizabeth Cady Stanton was de achtste van elf kinderen. Haar vader, Daniel Cady, was een prominent advocaat die zijn dochter reeds op jonge leeftijd in zijn advocatenkantoor liet kennismaken met het recht en de juridische wereld. Dankzij deze vroege blootstelling aan het recht kwam zij al snel tot de vaststelling dat vrouwen, en zeker gehuwde vrouwen, weinig rechten hadden in de negentiende eeuwse samenleving: zij konden geen goederen in eigendom hebben, zij konden hun inkomsten niet zelf beheren en zij hadden geen (juridisch) zeggenschap over hun kinderen. Elizabeth ging naar school aan de gemengde academie van Johnstown. Ze studeerde er klassieke talen en wiskunde en was een briljant leerling. Tot haar grote teleurstelling kon zij, toen ze op 16-jarige leeftijd afstudeerde aan deze school, niet doorstromen naar universitair onderwijs, zoals de jongens van haar klas. Na haar schooltijd geraakte Elizabeth betrokken bij de beweging voor de afschaffing van de slavernij. In deze beweging maakte ze kennis met haar echtgenoot, Henry Brewster Stanton, een journalist en later advocaat. Ze huwden in 1840 en kregen zes kinderen. In 1848, haar leven als huisvrouw beu, organiseerde Cady Stanton een eerste conventie over vrouwenrechten: de Seneca Falls Convention. Op deze conventie stelde zij haar Declaration of Sentiments voor, een document waarin zij de gelijkheid van man en vrouw verdedigd. Deze conventie en de Declaration vormden het startsignaal van de empancipatiebeweging in Amerika. In 1851 ontmoet zij Susan B. Anthony, een andere prominente suffraggete. De twee zouden levenslang vrienden blijven en samen ijveren voor het vrouwenkiesrecht. In 1881 schrijft Cady Stanton mee aan “The history of woman suffrage”, een vierdelig werk over de geschiedenis van de emanicpatiestrijd. In 1888 staat zij mee aan de wieg van de Internationale Vrouwenraad, een organisatie die nog steeds bestaat. Elizabeth Cady Stanton overlijdt op 26 oktober 1902 in haar huis in New York. De eerste decennia na haar dood geraakt Cady Stanton enigszins in de vergetelheid, ten voordele van Susan Anthony. Het is pas vanaf de jaren 1990 dat Cady Stanton erkenning krijgt voor haar stichtende rol in de emancipatiebeweging. Ook Elizabeths dochter Harriot Eaton Stanton Blatch en kleindochter Nora Stanton Blatch Barney waren zeer actief in de emancipatiebeweging. Voorafgaand aan het leven in Seneca Falls, was Stanton een bewonderaarster en vriendin geworden van Lucretia Mott, de Quaker minister, feministe, en voorstander voor afschaffing van de doodstraf, die ze had ontmoet op het “World Convention Anti-Slavery” in Londen, Engeland in de lente van 1840, tijdens haar huwelijksreis. De twee vrouwen werden bondgenoten toen de mannelijke afgevaardigden voor het bijwonen van de conventie stemden dat vrouwen moeten worden geweigerd voor deelname aan de procedure. Mott's voorbeeld en de beslissing om vrouwen te verbieden deel te nemen aan het congres sterkte het streven van Stanton zich in te spannen voor de rechten van vrouwen. Al haar vroegere levenservaringen bij elkaar, plus de ervaring in Londen en haar aanvankelijk slopende ervaring als huisvrouw in Seneca Falls, sterkte Stanton in 1848. Ze schreef later: "De algemene ontevredenheid die ik voelde over het aandeel als de vrouw van.., huishoudster, huisdokter, en spirituele gids, de chaotische omstandigheden waarin alles verviel zonder haar voortdurende toezicht, en de vermoeide, angstige blik van de meerderheid van de vrouwen, maakte indruk op mij met een sterk gevoel, dat sommige actieve maatregelen moeten worden genomen om het onrecht van de samenleving in het algemeen, en van vrouwen in het bijzonder, te herstellen. Mijn ervaring in de “World Convention Anti- Slavery”, alles wat ik had gelezen over de rechtspositie van vrouwen, en de onderdrukking die ik overal zag, dat alles bij elkaar overspoelde mijn ziel, nu versterkt door de vele persoonlijke ervaringen. Het leek alsof alle elementen hadden samengespannen om me aan te sporen tot een volgende stap. Ik kon niet bezien wat te doen of waar te beginnen - mijn enige gedachte was een openbare bijeenkomst voor protest en discussie.” Seneca Falls Convention 1848 Stanton, Mott, Mott's zus Martha Coffin Wright, en een handvol andere vrouwen in Seneca Falls organiseerden samen the Seneca Falls Convention in Seneca Falls op 19 en 20 juli 1848. Meer dan 300 mensen waren aanwezig. Stanton stelde een verklaring van “Sentiments” op, die ze voorlas op de conventie. Stanton verkondigde dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn geschapen. Ze stelde o.a. een, toen controversiële, resolutie voor die stemrecht eist voor vrouwen. De laatste resoluties, waaronder die van vrouwenkiesrecht, werden in niet geringe mate ondersteund en gepubliceerd, als gevolg van de steun van Frederick Douglass (een Amerikaans abolitionist, redacteur, publicist, politicus en hervormer. Hij was een van de belangrijkste voorvechters van de afschaffing van slavernij) die de conventie had bijgewoond en er informeel gesproken had.
 Elizabeth Cady Stanton, 1889