© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Diogo Cão, Bartolomeas Diaz

en Vasco da Gama

Diogo Cão, Bartolomeas Diaz en Vasco da Gama, waren Portugese ontdekkingsreizigers. Diogo of Diego Cão (14??- ca.1486) was een Portugese ontdekkingsreiziger die, in opdracht van koning Johan II van Portugal, twee ondekkingsreizen maakte langs de westkust van Afrika, om de zeeweg naar India te vinden. Op zijn eerste reis (1482-1483) meert hij aan in Ghana (westkust Afrika) om voorraden in te slaan. Verder de kust volgend plaatst hij aan land op twee plaatsen een stenen gedenkpilaar gewijd aan achtereenvolgens de heilige St.George en St. Augustine. Hij ontdekt daarbij de monding van de rivier de Kongo. Hij vaart de rivier op en zet op verschillende plaatsen missionarissen (katholieken die het evangelie verkondigen) aan land. Stroomopwaarts de Kongorivier volgend, komt hij in contact met het daar gelegen Bakongo koninkrijk. Teruggaande volgt hij daarna wederom de Afrikaanse kust tot aan Kaap St. Mary in Angola. In april 1484 keert hij terug in Portugal en krijgt een koninklijke benoeming. Op zijn tweede reis (1485-1486) haalt Diogo Cão de bij zijn eerste reis achtergelaten missionarissen op en komt hij zelfs tot aan Kaap Kruis* in Namibië. Hij is niet van zijn laatste tocht teruggekeerd. Bij Kaap Kruis is hij overleden en begraven. *Kaap Kruis (Cape Cross) is een landpunt aan de Namibische kust. Kaap Kruis is tevens een bekend reservaat voor een enorme kolonie Kaapse pelsrobben. In het jaar 1484 vaart de Portugees Diogo Cão langs de Atlantische kust van Afrika naar het zuiden. Hij is de eerste Europeaan die zo langs de Namibische kust vaart. Zijn ontdekkingsreis eindigt — letterlijk — bij Kaap Kruis. Hij gaat er aan land en plaatst een gedenkteken, een kruis met een inscriptie. De inscriptie luidt: "6684 jaar sinds de schepping van de aarde en 1484 jaar sinds de geboorte van Christus, heeft de illustere Don Juan (koning Johan II van Portugal) de opdracht gegeven om hier een teken op te richten aan zijn ridder Diego Cão". Diogo Cão overlijdt bij Kaap Kruis en ligt er begraven. Het door hem opgerichte kruis is voor volgende ontdekkingsreizigers — zoals Bartolomeus Diaz (in 1487-1488) en Vasco da Gama (van 1497- 1499) — een baken op weg naar Kaap de Goede Hoop en verder. Het originele kruis is later overgebracht naar het Museum voor Oceanografie in Berlijn en vervangen door een replica. Een flinke begraafplaats herinnert aan deze periode. Tegenwoordig is de kolonie pelsrobben de belangrijkste trekpleister voor toeristen. Bartolomeus Diaz (ca. 1450 - 1500), was een Portugees zeevaarder en ontdekkingsreiziger. Eind 1487 werd Diaz uitgezonden om de kust van Afrika te verkennen, verder zuidwaarts dan Diego Cão voor hem. Hij bezocht de monding van de Kongo en zeilde verder zuidwaarts naar Namibië. Daar raakte hij in een storm en werd van de kust weggedreven. Toen de storm ging liggen zeilde hij terug in de richting van de kust, maar vond die niet. Zich realiserend, dat hij rond de zuidpunt van Afrika was gevaren, koerste hij noordwaarts en landde bij de Mosselbaai. Hij volgde de kust van Zuid-Afrika tot aan de Grote Visrivier. Op de terugweg zag hij Kaap de Goede Hoop*. Het verhaal gaat, dat hij de kaap de naam Stormkaap gaf, maar dat koning Johan II van Portugal de kaap hernoemde, omdat hij nu 'goede hoop' had dat de zeeroute naar India snel gevonden zou worden. Diaz stichtte later (1497) een handelspost in Elmina (Ghana) en in 1500 nam hij deel aan de reis van Pedro Álvares Cabral naar India. Tijdens deze reis verging Diaz' schip, tijdens een storm, nabij Kaap de Goede Hoop. De vondst van een schipwrak voor de kust van Namibië (in 2008) leidde tot speculaties, dat dit het zeilschip van Diaz was. *Kaap de Goede Hoop (Afrikaans: Kaap die Goeie Hoop, Engels: Cape of Good Hope) is de naam van de zuid- westelijkste punt van Afrika. De kaap is gelegen in Zuid-Afrika nabij Kaapstad. Het zuidelijkste punt van Afrika is Kaap Agulhas, ongeveer 200 km oostelijker. De eerste Europeaan die deze kaap voorbij voer was de Portugees Bartolomeus Diaz in 1488. In die tijd waren diverse Portugese expedities uitgezonden om de kust van Afrika steeds verder naar het zuiden te verkennen, en vervolgens weer thuis te komen. Diaz had op één van deze expedities uiteindelijk de zuidkust van Afrika bereikt. Het verhaal gaat, dat hij aanvankelijk de kaap Cabo Tormentosos (Kaap der Stormen) had genoemd, maar dat Johan II van Portugal de naam veranderde in Cabo de Bõa Esperança (Kaap van de Goede Hoop), omdat deze ontdekking de zeeroute naar India een eind dichterbij bracht. Op 6 april 1652 vestigde Jan van Riebeeck hier een verversingspost voor de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Vanuit deze post ontwikkelde zich in de daaropvolgende jaren een permanente kolonie. Ondermeer door het toekennen van land aan zogenaamde vrijburgers die zich in het gebied wilden vestigen. In 1795 kwamen de Britten in bezit van het gebied. Vasco da Gama (1469 - 1524), was een Portugese ontdekkingsreiziger en de leider van de eerste expeditie van Portugal naar India. Als jongeman leerde hij astronomie en navigatie. In 1492 werd hij zeeofficier. Da Gama werd bekend doordat hij in 1497-1499 als eerste over zee, van Europa naar India, voer. Het grootste deel van deze route was overigens al bekend. Diogo Cão was in 1484 tot Namibië gevaren, en Bartolomeus Diaz in 1488 tot Zuid-Afrika. Diego de Covilhão had de Indische Oceaan bestudeerd, die ook aan de Arabieren bekend was. Da Gama was echter de eerste Europeaan die de route werkelijk bevoer. Tijdens zijn reis maakte Da Gama een grote bocht door de Atlantische Oceaan om zo de windstilte en het slechte weer langs de kust van Afrika te vermijden. Tijdens deze route, die hij voor zover bekend als eerste nam, was hij op zeker moment dichter bij Zuid-Amerika dan bij Afrika. Daarna volgde hij de oostkust van Afrika noordwaarts tot aan Malindi. In Malindi slaagde Da Gama erin een geleerde gids te krijgen, die zijn schip naar Calicut in India loodste. Daar trachtte hij handel te drijven, maar een gebrek aan handelsgoederen en tegenwerking van arabische handelaren, die daar al voet aan de grond hadden, maakten het hem moeilijk. Desondanks slaagde hij erin van de zamorin (lokale heerser) een uitnodiging tot handelsbetrekkingen te krijgen. In 1502 maakte Da Gama een tweede reis naar India. Dit was overigens de derde Portugese reis naar India, want intussen had ook Pedro Álvares Cabral een expeditie geleid. Deze reis van Da Gama is berucht om haar wreedheid. Langs de kust van Afrika brandschatte Da Gama diverse steden. In het bijzonder berucht is Da Gama's verovering van het schip Meri. Nadat hij het schip had veroverd en het van kostbaarheden was ontdaan, liet Da Gama het opzettelijk zinken met 300 personen aan boord, de meesten van hen waren pelgrims op weg naar Mekka. In Calicut ondervond hij opnieuw tegenstand, en werd een aantal van zijn mannen gedood. Da Gama beschoot de stad met scheepskanonnen en vertrok naar het concurrerende Kochi* (Cochin) om handel te drijven. In 1524 werd Da Gama opnieuw naar India gezonden, waar inmiddels een Portugese kolonie was gevestigd. Hij had als opdracht de corruptie te bestrijden, maar stierf enkele maanden na aankomst in Cochin aan een ziekte. Aanvankelijk lag hij er ook begraven, tot in 1539 zijn stoffelijk overschot naar Portugal werd teruggebracht en werd herbegraven in een tombe in Vidigueira. In Lissabon (hoofdstad van Portugal) is in 1998, 500 jaar na de ontdekking van de zeeroute naar India, een brug naar hem vernoemd: de Vasco da Gamabrug. *Kochi, vroeger bekend als Cochin, is de op één na grootste stad in de Indiase deelstaat Kerala. De stad is een belangrijke havenstad en is eeuwenlang het centrum geweest van handel in specerijen. Kochi wordt ook wel "Koningin van de Arabische Zee" genoemd. In de stad bevindt zich de grootste brug van Kerala met een spanwijdte van maar liefst 4,2 kilometer. De naam van de stad Cochin werd reeds vermeld in Chinese geschriften van de 15e eeuw. Van 1503 tot 1663 viel het onder de heerschappij van de Portugezen. In 1663 verdreven de Nederlanders de Portugezen. De Nederlandse begraafplaats werd omstreeks dezelfde periode in gebruik genomen en is daarmee de oudste Europese begraafplaats in India. Eén van de oudste nog leesbare graven is dat van Vera van Heininge uit 1664. Het meest recente Nederlandse graf is dat van Helena Muller, die op driejarige leeftijd stierf in december 1814. De renovatie van de koloniale begraafplaats is in januari 2007 afgerond, waarna deze weer opengesteld is voor het publiek. In 1795 trok de VOC zich terug uit Kochi, waarna in 1814 het gebied in handen van de Britten kwam.
Bron : Genea - Diogo Cão. Auteur: Portuguese National Mint Bron: Museum Complex, Mossel Bay Western Cape South Africa. Foto: PHParsons Schilder: António Manuel da Fonseca, 1838. Bron: National Maritime Museum (NMM) in Greenwich (Londen). Foto: Suid-Afrikaanse Geskiedenis in Beeld (1989). Anthony Preston. Bion Books: Printed in South Africa. Tekeninng: PhiLiP Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Diogo Cão, Bartolomeas Diaz en Vasco da Gama
Diogo Cão, Bartolomeas Diaz en Vasco da Gama, waren Portugese ontdekkingsreizigers. Diogo of Diego Cão (14??- ca.1486) was een Portugese ontdekkingsreiziger die, in opdracht van koning Johan II van Portugal, twee ondekkingsreizen maakte langs de westkust van Afrika, om de zeeweg naar India te vinden. Op zijn eerste reis (1482-1483) meert hij aan in Ghana (westkust Afrika) om voorraden in te slaan. Verder de kust volgend plaatst hij aan land op twee plaatsen een stenen gedenkpilaar gewijd aan achtereenvolgens de heilige St.George en St. Augustine. Hij ontdekt daarbij de monding van de rivier de Kongo. Hij vaart de rivier op en zet op verschillende plaatsen missionarissen (katholieken die het evangelie verkondigen) aan land. Stroomopwaarts de Kongorivier volgend, komt hij in contact met het daar gelegen Bakongo koninkrijk. Teruggaande volgt hij daarna wederom de Afrikaanse kust tot aan Kaap St. Mary in Angola. In april 1484 keert hij terug in Portugal en krijgt een koninklijke benoeming. Op zijn tweede reis (1485-1486) haalt Diogo Cão de bij zijn eerste reis achtergelaten missionarissen op en komt hij zelfs tot aan Kaap Kruis* in Namibië. Hij is niet van zijn laatste tocht teruggekeerd. Bij Kaap Kruis is hij overleden en begraven. *Kaap Kruis (Cape Cross) is een landpunt aan de Namibische kust. Kaap Kruis is tevens een bekend reservaat voor een enorme kolonie Kaapse pelsrobben. In het jaar 1484 vaart de Portugees Diogo Cão langs de Atlantische kust van Afrika naar het zuiden. Hij is de eerste Europeaan die zo langs de Namibische kust vaart. Zijn ontdekkingsreis eindigt — letterlijk — bij Kaap Kruis. Hij gaat er aan land en plaatst een gedenkteken, een kruis met een inscriptie. De inscriptie luidt: "6684 jaar sinds de schepping van de aarde en 1484 jaar sinds de geboorte van Christus, heeft de illustere Don Juan (koning Johan II van Portugal) de opdracht gegeven om hier een teken op te richten aan zijn ridder Diego Cão". Diogo Cão overlijdt bij Kaap Kruis en ligt er begraven. Het door hem opgerichte kruis is voor volgende ontdekkingsreizigers — zoals Bartolomeus Diaz (in 1487-1488) en Vasco da Gama (van 1497- 1499) — een baken op weg naar Kaap de Goede Hoop en verder. Het originele kruis is later overgebracht naar het Museum voor Oceanografie in Berlijn en vervangen door een replica. Een flinke begraafplaats herinnert aan deze periode. Tegenwoordig is de kolonie pelsrobben de belangrijkste trekpleister voor toeristen. Bartolomeus Diaz  (ca. 1450 - 1500), was een Portugees zeevaarder en ontdekkingsreiziger. Eind 1487 werd Diaz uitgezonden om de kust van Afrika te verkennen, verder zuidwaarts dan Diego Cão voor hem. Hij bezocht de monding van de Kongo en zeilde verder zuidwaarts naar Namibië. Daar raakte hij in een storm en werd van de kust weggedreven. Toen de storm ging liggen zeilde hij terug in de richting van de kust, maar vond die niet. Zich realiserend, dat hij rond de zuidpunt van Afrika was gevaren, koerste hij noordwaarts en landde bij de Mosselbaai. Hij volgde de kust van Zuid-Afrika tot aan de Grote Visrivier. Op de terugweg zag hij Kaap de Goede Hoop*. Het verhaal gaat, dat hij de kaap de naam Stormkaap gaf, maar dat koning Johan II van Portugal de kaap hernoemde, omdat hij nu 'goede hoop' had dat de zeeroute naar India snel gevonden zou worden. Diaz stichtte later (1497) een handelspost in Elmina (Ghana) en in 1500 nam hij deel aan de reis van Pedro Álvares Cabral naar India. Tijdens deze reis verging Diaz' schip, tijdens een storm, nabij Kaap de Goede Hoop. De vondst van een schipwrak voor de kust van Namibië (in 2008) leidde tot speculaties, dat dit het zeilschip van Diaz was. *Kaap de Goede Hoop (Afrikaans: Kaap die Goeie Hoop, Engels: Cape of Good Hope) is de naam van de zuid-westelijkste punt van Afrika. De kaap is gelegen in Zuid-Afrika nabij Kaapstad. Het zuidelijkste punt van Afrika is Kaap Agulhas, ongeveer 200 km oostelijker. De eerste Europeaan die deze kaap voorbij voer was de Portugees Bartolomeus Diaz in 1488. In die tijd waren diverse Portugese expedities uitgezonden om de kust van Afrika steeds verder naar het zuiden te verkennen, en vervolgens weer thuis te komen. Diaz had op één van deze expedities uiteindelijk de zuidkust van Afrika bereikt. Het verhaal gaat, dat hij aanvankelijk de kaap Cabo Tormentosos (Kaap der Stormen) had genoemd, maar dat Johan II van Portugal de naam veranderde in Cabo de Bõa Esperança (Kaap van de Goede Hoop), omdat deze ontdekking de zeeroute naar India een eind dichterbij bracht. Op 6 april 1652 vestigde Jan van Riebeeck hier een verversingspost voor de Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Vanuit deze post ontwikkelde zich in de daaropvolgende jaren een permanente kolonie. Ondermeer door het toekennen van land aan zogenaamde vrijburgers die zich in het gebied wilden vestigen. In 1795 kwamen de Britten in bezit van het gebied. Vasco da Gama (1469 - 1524), was een Portugese ontdekkingsreiziger en de leider van de eerste expeditie van Portugal naar India. Als jongeman leerde hij astronomie en navigatie. In 1492 werd hij zeeofficier. Da Gama werd bekend doordat hij in 1497-1499 als eerste over zee, van Europa naar India, voer. Het grootste deel van deze route was overigens al bekend. Diogo Cão was in 1484 tot Namibië gevaren, en Bartolomeus Diaz in 1488 tot Zuid-Afrika. Diego de Covilhão had de Indische Oceaan bestudeerd, die ook aan de Arabieren bekend was. Da Gama was echter de eerste Europeaan die de route werkelijk bevoer. Tijdens zijn reis maakte Da Gama een grote bocht door de Atlantische Oceaan om zo de windstilte en het slechte weer langs de kust van Afrika te vermijden. Tijdens deze route, die hij voor zover bekend als eerste nam, was hij op zeker moment dichter bij Zuid- Amerika dan bij Afrika. Daarna volgde hij de oostkust van Afrika noordwaarts tot aan Malindi. In Malindi slaagde Da Gama erin een geleerde gids te krijgen, die zijn schip naar Calicut in India loodste. Daar trachtte hij handel te drijven, maar een gebrek aan handelsgoederen en tegenwerking van arabische handelaren, die daar al voet aan de grond hadden, maakten het hem moeilijk. Desondanks slaagde hij erin van de zamorin (lokale heerser) een uitnodiging tot handelsbetrekkingen te krijgen. In 1502 maakte Da Gama een tweede reis naar India. Dit was overigens de derde Portugese reis naar India, want intussen had ook Pedro Álvares Cabral een expeditie geleid. Deze reis van Da Gama is berucht om haar wreedheid. Langs de kust van Afrika brandschatte Da Gama diverse steden. In het bijzonder berucht is Da Gama's verovering van het schip Meri. Nadat hij het schip had veroverd en het van kostbaarheden was ontdaan, liet Da Gama het opzettelijk zinken met 300 personen aan boord, de meesten van hen waren pelgrims op weg naar Mekka. In Calicut ondervond hij opnieuw tegenstand, en werd een aantal van zijn mannen gedood. Da Gama beschoot de stad met scheepskanonnen en vertrok naar het concurrerende Kochi* (Cochin) om handel te drijven. In 1524 werd Da Gama opnieuw naar India gezonden, waar inmiddels een Portugese kolonie was gevestigd. Hij had als opdracht de corruptie te bestrijden, maar stierf enkele maanden na aankomst in Cochin aan een ziekte. Aanvankelijk lag hij er ook begraven, tot in 1539 zijn stoffelijk overschot naar Portugal werd teruggebracht en werd herbegraven in een tombe in Vidigueira. In Lissabon (hoofdstad van Portugal) is in 1998, 500 jaar na de ontdekking van de zeeroute naar India, een brug naar hem vernoemd: de Vasco da Gamabrug. *Kochi, vroeger bekend als Cochin, is de op één na grootste stad in de Indiase deelstaat Kerala. De stad is een belangrijke havenstad en is eeuwenlang het centrum geweest van handel in specerijen. Kochi wordt ook wel "Koningin van de Arabische Zee" genoemd. In de stad bevindt zich de grootste brug van Kerala met een spanwijdte van maar liefst 4,2 kilometer. De naam van de stad Cochin werd reeds vermeld in Chinese geschriften van de 15e eeuw. Van 1503 tot 1663 viel het onder de heerschappij van de Portugezen. In 1663 verdreven de Nederlanders de Portugezen. De Nederlandse begraafplaats werd omstreeks dezelfde periode in gebruik genomen en is daarmee de oudste Europese begraafplaats in India. Eén van de oudste nog leesbare graven is dat van Vera van Heininge uit 1664. Het meest recente Nederlandse graf is dat van Helena Muller, die op driejarige leeftijd stierf in december 1814. De renovatie van de koloniale begraafplaats is in januari 2007 afgerond, waarna deze weer opengesteld is voor het publiek. In 1795 trok de VOC zich terug uit Kochi, waarna in 1814 het gebied in handen van de Britten kwam.
Bron : Genea - Diogo Cão. Auteur: Portuguese National Mint Bron: Museum Complex, Mossel Bay Western Cape South Africa. Foto: PHParsons Schilder: António Manuel da Fonseca, 1838. Bron: National Maritime Museum (NMM) in Greenwich (Londen). Foto: Suid-Afrikaanse Geskiedenis in Beeld (1989). Anthony Preston. Bion Books: Printed in South Africa. Tekeninng: PhiLiP