De pijp uit gaan (herkomst van de uitdrukking)

De pijp uit gaan (herkomst van de uitdrukking)

De uitdrukking “de pijp uit gaan” wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand overlijdt of sterft. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan? In dit artikel gaan we dieper in op de herkomst en betekenis van deze populaire uitdrukking.

De oorsprong van de uitdrukking

De uitdrukking “de pijp uit gaan” heeft zijn oorsprong in de 19e eeuw. In die tijd was het roken van pijpen een veelvoorkomende gewoonte onder mannen. Een pijp was een langwerpig voorwerp waar tabak in werd gestopt en vervolgens werd aangestoken. Het roken van pijpen was destijds een sociaal geaccepteerde activiteit en veel mannen genoten ervan.

Wanneer iemand overleed, werd vaak zijn pijp symbolisch uitgedoofd. Dit werd gedaan als een teken van respect en om aan te geven dat de persoon definitief was vertrokken. Het uitgaan van de pijp werd dus geassocieerd met het einde van het leven.

De betekenis van de uitdrukking

De uitdrukking “de pijp uit gaan” wordt tegenwoordig gebruikt om aan te geven dat iemand sterft. Het kan zowel in een informele als formele context worden gebruikt, maar het is belangrijk om op te merken dat deze uitdrukking soms als plat of grof wordt beschouwd. Het is daarom verstandig om de context en het publiek in overweging te nemen bij het gebruik ervan.

FAQs

1. Is “de pijp uit gaan” een neutrale uitdrukking?

Hoewel de uitdrukking veel wordt gebruikt, kan deze als plat of grof worden beschouwd. Het is daarom raadzaam om de context en het publiek in overweging te nemen bij het gebruik ervan.

Lees ook:   Knollen voor citroenen verkopen – Betekenis

2. Waarom werd de pijp symbolisch uitgedoofd bij overlijden?

Het uitdoven van de pijp was een teken van respect en om aan te geven dat de persoon definitief was vertrokken. Deze traditie stamt uit de 19e eeuw.

3. Is het roken van pijpen nog steeds populair?

Nee, het roken van pijpen is tegenwoordig minder populair dan vroeger. Het wordt voornamelijk nog gedaan door een kleinere groep liefhebbers.

4. Zijn er andere uitdrukkingen die hetzelfde betekenen?

Ja, er zijn verschillende andere uitdrukkingen die hetzelfde betekenen, zoals “het loodje leggen” en “het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen”.

5. Wordt de uitdrukking alleen in Nederland gebruikt?

Nee, de uitdrukking wordt ook in andere Nederlandstalige gebieden gebruikt, zoals Vlaanderen.

Conclusie

De uitdrukking “de pijp uit gaan” heeft zijn oorsprong in het roken van pijpen in de 19e eeuw. Het uitdoven van de pijp bij overlijden werd symbolisch gebruikt om aan te geven dat iemand was overleden. Tegenwoordig wordt de uitdrukking gebruikt om aan te geven dat iemand sterft. Het is belangrijk om de context en het publiek in overweging te nemen bij het gebruik van deze uitdrukking, omdat deze soms als plat of grof kan worden beschouwd.