De Luxemburgse kwestie (1867)

De Luxemburgse kwestie (1867)

De Luxemburgse kwestie, ook wel bekend als de Crisis van Luxemburg, was een diplomatiek conflict dat plaatsvond in 1867 tussen het Koninkrijk Nederland en het Koninkrijk Pruisen. Deze kwestie draaide om de soevereiniteit over het Groothertogdom Luxemburg, dat destijds een onafhankelijke staat was.

De achtergrond van de kwestie

Om de achtergrond van de Luxemburgse kwestie te begrijpen, moeten we teruggaan naar het Verdrag van Londen in 1839. Dit verdrag erkende de neutraliteit en onafhankelijkheid van Luxemburg en garandeerde de territoriale integriteit van het groothertogdom. Het verdrag bepaalde ook dat Luxemburg een personele unie zou vormen met het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de Nederlandse koning tevens groothertog van Luxemburg zou zijn.

Echter, in 1866 ontstond er een constitutionele crisis in Nederland, waarbij koning Willem III in conflict kwam met de Nederlandse regering. Dit leidde tot zijn afzetting als groothertog van Luxemburg. Pruisen zag deze situatie als een kans om de controle over Luxemburg over te nemen.

De rol van Pruisen

Pruisen, onder leiding van kanselier Otto von Bismarck, had als doel om de Duitse eenwording te bevorderen en het groothertogdom Luxemburg aan te sluiten bij de Duitse Bond. Pruisen maakte gebruik van de constitutionele crisis in Nederland om zijn invloed in Luxemburg te vergroten.

Pruisen stelde voor om een conferentie te organiseren in Londen om de kwestie van Luxemburg op te lossen. Tijdens deze conferentie werd besloten dat Luxemburg zijn neutraliteit zou behouden, maar dat de Pruisische troepen zich mochten vestigen in de vestingstad Luxemburg. Dit werd gezien als een pragmatische oplossing, maar het zorgde voor onrust in Nederland.

Lees ook:   Russen ontdekken de Krim: ‘een waar en genoeglijk lustoord’

De reactie van Nederland

Nederland was fel tegen de aanwezigheid van Pruisische troepen in Luxemburg. De Nederlandse regering betoogde dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen in strijd was met het Verdrag van Londen en de neutraliteit van Luxemburg. Nederland diende een protest in bij de grote mogendheden en eiste dat de Pruisische troepen zich zouden terugtrekken.

Echter, de grote mogendheden steunden de aanwezigheid van Pruisische troepen en wezen het protest van Nederland af. Dit zorgde voor een verhitte discussie tussen Nederland en Pruisen, waarbij beide partijen hun standpunten verdedigden.

De oplossing

Uiteindelijk werd de Luxemburgse kwestie opgelost door het Verdrag van Londen in 1867. Dit verdrag bevestigde de neutraliteit van Luxemburg en trok de Pruisische troepen terug uit de vestingstad Luxemburg. Hiermee werd de soevereiniteit van Luxemburg hersteld en de rust in de regio hersteld.

Conclusie

De Luxemburgse kwestie van 1867 was een diplomatiek conflict tussen Nederland en Pruisen over de soevereiniteit van het Groothertogdom Luxemburg. Het conflict ontstond door de constitutionele crisis in Nederland en de ambitie van Pruisen om Luxemburg aan te sluiten bij de Duitse Bond. Uiteindelijk werd de kwestie opgelost door het Verdrag van Londen, waarbij de neutraliteit van Luxemburg werd bevestigd en de Pruisische troepen zich terugtrokken uit de vestingstad Luxemburg.

FAQs

1. Wat was de Luxemburgse kwestie?

De Luxemburgse kwestie was een diplomatiek conflict dat plaatsvond in 1867 tussen Nederland en Pruisen over de soevereiniteit van het Groothertogdom Luxemburg.

2. Waarom wilde Pruisen Luxemburg controleren?

Pruisen wilde Luxemburg controleren vanwege de ambitie om de Duitse eenwording te bevorderen en Luxemburg aan te sluiten bij de Duitse Bond.

Lees ook:   Aan het kortste (of langste) eind trekken

3. Wat was de rol van Nederland in de kwestie?

Nederland verzette zich tegen de aanwezigheid van Pruisische troepen in Luxemburg en eiste dat ze zich zouden terugtrekken.

4. Hoe werd de Luxemburgse kwestie opgelost?

De Luxemburgse kwestie werd opgelost door het Verdrag van Londen in 1867, waarbij de neutraliteit van Luxemburg werd bevestigd en de Pruisische troepen zich terugtrokken uit de vestingstad Luxemburg.

5. Welke invloed had de Luxemburgse kwestie op de regio?

De Luxemburgse kwestie zorgde voor spanningen tussen Nederland en Pruisen, maar uiteindelijk werd de rust hersteld door het Verdrag van Londen.