De CPN en de Praagse Lente (1968)

De CPN en de Praagse Lente (1968)

In 1968 vond er in Tsjechoslowakije een politieke omwenteling plaats. De Praagse Lente was een periode van politieke liberalisering die leidde tot een conflict tussen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten en de Tsjechoslowaakse regering. In Nederland volgde de Communistische Partij Nederland (CPN) de gebeurtenissen op de voet en reageerde hierop met veroordelingen en steunbetuigingen. In dit artikel zullen we meer informatie geven over de rol van de CPN tijdens de Praagse Lente.

De achtergrond van de Praagse Lente

De Praagse Lente begon in januari 1968 toen Alexander Dubček werd gekozen als eerste secretaris van de Communistische Partij van Tsjechoslowakije. Dubček wilde het socialisme in zijn land hervormen en meer vrijheid geven aan de bevolking. Hij introduceerde een reeks hervormingen die bekend kwamen te staan als “socialisme met een menselijk gezicht”. Deze hervormingen waren gericht op het verbeteren van de economie, het versterken van de democratie en het garanderen van de mensenrechten.

Hoewel Dubček had aangegeven dat hij binnen het Warschaupact wilde blijven, vreesden de Sovjet-Unie en andere communistische landen dat de hervormingen in Tsjechoslowakije zouden leiden tot een afwijzing van het socialisme en een toenadering tot het Westen. In augustus 1968 vielen Sovjettroepen en troepen van andere communistische landen Tsjechoslowakije binnen om de hervormingen te stoppen.

De reactie van de CPN

De CPN volgde de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije op de voet. De partij was verdeeld over de vraag hoe te reageren op de Praagse Lente. De meerderheid van de partijleiding veroordeelde het Sovjet-ingrijpen en steunde de hervormingen van Dubček. Andere leden van de partij, met name diegenen die banden hadden met de Sovjet-Unie, waren daarentegen kritisch over de hervormingen en steunden het ingrijpen van de Sovjets.

Lees ook:   Provincie Groningen krijgt Ede Staal belevingspunt

In augustus 1968 organiseerde de CPN een bijeenkomst waarop de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije werden besproken. De partijleiding veroordeelde het Sovjet-ingrijpen en sprak haar steun uit voor de hervormingen van Dubček. De partij riep op tot een dialoog tussen de verschillende communistische partijen om de situatie op te lossen.

De nasleep van de Praagse Lente

Na de inval van de Sovjets werd Dubček afgezet en vervangen door een meer pro-Sovjet regering. De hervormingen werden teruggedraaid en de repressie nam toe. Duizenden mensen werden gearresteerd en gevangengezet. In Nederland organiseerde de CPN verschillende protesten tegen het Sovjet-ingrijpen en steunde ze de dissidenten in Tsjechoslowakije.

Conclusie

De CPN volgde de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije op de voet en veroordeelde het Sovjet-ingrijpen. Hoewel de partij verdeeld was over de hervormingen van Dubček, sprak de partijleiding haar steun uit voor de democratische hervormingen en riep op tot een dialoog tussen de verschillende communistische partijen. In Nederland organiseerde de CPN verschillende protesten tegen het Sovjet-ingrijpen en steunde ze de dissidenten in Tsjechoslowakije.

FAQs

Wat was de Praagse Lente?

De Praagse Lente was een periode van politieke liberalisering in Tsjechoslowakije die begon in januari 1968 toen Alexander Dubček werd gekozen als eerste secretaris van de Communistische Partij van Tsjechoslowakije.

Wat waren de hervormingen van Dubček?

Dubček wilde het socialisme in Tsjechoslowakije hervormen en meer vrijheid geven aan de bevolking. Hij introduceerde een reeks hervormingen die bekend kwamen te staan als “socialisme met een menselijk gezicht”. Deze hervormingen waren gericht op het verbeteren van de economie, het versterken van de democratie en het garanderen van de mensenrechten.

Lees ook:   Kapitalisten als redders van hongerlijdende bevolking van communistisch Rusland

Wat was de reactie van de CPN op de Praagse Lente?

De CPN volgde de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije op de voet en veroordeelde het Sovjet-ingrijpen. Hoewel de partij verdeeld was over de hervormingen van Dubček, sprak de partijleiding haar steun uit voor de democratische hervormingen en riep op tot een dialoog tussen de verschillende communistische partijen.

Wat was de nasleep van de Praagse Lente?

Na de inval van de Sovjets werd Dubček afgezet en vervangen door een meer pro-Sovjet regering. De hervormingen werden teruggedraaid en de repressie nam toe. Duizenden mensen werden gearresteerd en gevangengezet.

Hoe reageerde Nederland op de Praagse Lente?

In Nederland organiseerde de CPN verschillende protesten tegen het Sovjet-ingrijpen en steunde ze de dissidenten in Tsjechoslowakije. Ook andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties spraken zich uit tegen het Sovjet-ingrijpen en voor de hervormingen van Dubček.