De Canon van Nederland | Historiek

De Canon van Nederland | Historiek: Een Diepgaande Verkenning

De Canon van Nederland is een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Het is een verzameling van vijftig vensters die elk een specifiek aspect van de Nederlandse cultuur en geschiedenis belichten. Dit artikel zal een uitgebreide verkenning zijn van de Nederlandse Canon, met aandacht voor de belangrijkste historische feiten en gebeurtenissen die ons land gevormd hebben.

De Canon van Nederland: Een Introductie

De Canon van Nederland is een initiatief van de Nederlandse overheid en is ontworpen om de Nederlandse geschiedenis en cultuur toegankelijker te maken voor een breed publiek. In 2006 werd de Canon van Nederland geïntroduceerd als onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem, en sindsdien is het een belangrijk onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed.

Wat is de Canon van Nederland?

De Canon van Nederland is een verzameling van vijftig vensters die elk een belangrijk moment of onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis belichten. Elk venster bevat een korte beschrijving van het betreffende moment of onderwerp, evenals enkele afbeeldingen en aanvullende informatie. De vensters zijn verdeeld over tien tijdvakken, die elk een bepaalde periode in de Nederlandse geschiedenis vertegenwoordigen.

Waarom is de Canon van Nederland belangrijk?

De Canon van Nederland is belangrijk omdat het ons helpt om onze geschiedenis en cultuur beter te begrijpen. Door de belangrijkste momenten en onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis te belichten, krijgen we een beter begrip van onze identiteit en onze plaats in de wereld. Daarnaast kan de Canon van Nederland helpen om een gevoel van nationale trots en verbondenheid te creëren.

Lees ook:   George Fox (1624-1691) – Oprichter van de Quakers

De Tijdvakken van de Canon van Nederland

De vijftig vensters van de Canon van Nederland zijn verdeeld over tien tijdvakken. Elk tijdvak vertegenwoordigt een bepaalde periode in de Nederlandse geschiedenis en bevat een aantal vensters die belangrijk zijn voor die periode. De tien tijdvakken zijn:

 • Tijd van jagers en boeren (prehistorie – 3000 v.Chr. tot 50 v.Chr.)
 • Tijd van Grieken en Romeinen (50 v.Chr. tot 500 n.Chr.)
 • Tijd van monniken en ridders (500-1000)
 • Tijd van steden en staten (1000-1500)
 • Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600)
 • Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)
 • Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)
 • Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)
 • Tijd van de wereldoorlogen (1900-1950)
 • Tijd van televisie en computer (1950-heden)

De Vijftig Vensters van de Canon van Nederland

Hieronder volgt een overzicht van de vijftig vensters van de Canon van Nederland, ingedeeld per tijdvak:

Tijd van jagers en boeren

 • Hunebedden
 • Romeinse Limes
 • De eerste boeren

Tijd van Grieken en Romeinen

 • De Romeinse tijd

Tijd van monniken en ridders

 • Bonifatius
 • Karel de Grote
 • De Vikingen
 • Hanzesteden

Tijd van steden en staten

 • De Beeldenstorm
 • De Opstand
 • De VOC
 • De Gouden Eeuw

Tijd van ontdekkers en hervormers

 • Willem van Oranje
 • De Reformatie
 • De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Tijd van regenten en vorsten

 • De Glorious Revolution
 • De Verlichting
 • De Patriotten

Tijd van pruiken en revoluties

 • De Franse Revolutie
 • Napoleon Bonaparte
 • De Grondwet

Tijd van burgers en stoommachines

 • De Industriële Revolutie
 • De Opkomst van de Sociale Bewegingen
 • De Eerste Wereldoorlog

Tijd van de wereldoorlogen

 • De Tweede Wereldoorlog
 • De Holocaust
 • De Koude Oorlog
Lees ook:   Tweede Italiaans-Ethiopische Oorlog (1935-36)

Tijd van televisie en computer

 • Dekolonisatie
 • De Europese Unie
 • De Multiculturele Samenleving

Conclusie

De Canon van Nederland is een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Het biedt een overzicht van de belangrijkste momenten en onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis en helpt ons om onze identiteit en plaats in de wereld beter te begrijpen. Door de vijftig vensters van de Canon te bestuderen, krijgen we een dieper inzicht in de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

FAQs

Wat is de Canon van Nederland?

De Canon van Nederland is een verzameling van vijftig vensters die elk een belangrijk moment of onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis belichten.

Hoeveel tijdvakken heeft de Canon van Nederland?

De Canon van Nederland is verdeeld over tien tijdvakken.

Waarom is de Canon van Nederland belangrijk?

De Canon van Nederland is belangrijk omdat het ons helpt om onze geschiedenis en cultuur beter te begrijpen en een gevoel van nationale trots en verbondenheid te creëren.

Welke onderwerpen worden belicht in de Canon van Nederland?

De Canon van Nederland belicht onderwerpen als de Gouden Eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de Europese Unie.

Hoe wordt de Canon van Nederland gebruikt in het onderwijs?

De Canon van Nederland is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem en wordt gebruikt om de geschiedenis en cultuur van Nederland toegankelijker te maken voor leerlingen.