Boeroes, heimwee van een witte Surinamer

Boeroes, heimwee van een witte Surinamer

Boeroes, ook bekend als Boeren in Suriname, zijn een groep mensen van Nederlandse afkomst die zich in Suriname vestigden tijdens de Nederlandse koloniale periode. Hoewel hun geschiedenis en cultuur verweven zijn met Suriname, hebben zij nog steeds een heimwee naar hun Nederlandse wortels. In dit artikel zullen we de geschiedenis van de Boeroes onderzoeken en hun unieke cultuur en tradities bespreken.

Geschiedenis van de Boeroes

De Boeroes stammen af van Nederlandse kolonisten die zich in de 19e eeuw vestigden in Suriname. Deze kolonisten kwamen naar Suriname om te werken op plantages en om het land te ontwikkelen. Ze vestigden zich voornamelijk in de districten Saramacca en Coronie, waar ze hun eigen gemeenschappen vormden.

De Boeroes hadden een harde tijd in Suriname. Ze moesten hard werken op de plantages en werden vaak blootgesteld aan ziekten en gevaarlijke werkomstandigheden. Toch slaagden ze erin om te overleven en hun eigen gemeenschappen te vormen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Boeroes geconfronteerd met anti-Duitse sentimenten in Suriname vanwege hun afkomst. Dit leidde tot spanningen tussen de Boeroes en de rest van de bevolking. Sommige Boeroes besloten terug te keren naar Nederland vanwege deze spanningen en hun heimwee naar hun Nederlandse wortels.

Cultuur en tradities van de Boeroes

De Boeroes hebben een unieke cultuur en tradities die verweven zijn met zowel Nederland als Suriname. Ze spreken nog steeds Nederlands en hebben Nederlandse namen. Ze hebben echter ook Surinaamse gewoonten en tradities overgenomen.

Een van de bekendste tradities van de Boeroes is hun eigen muziekstijl genaamd de kaseko. Dit is een mix van traditionele Surinaamse muziek en Nederlandse volksmuziek. De kaseko is nog steeds populair onder de Boeroes en wordt vaak gespeeld tijdens feesten en evenementen.

Lees ook:   Loukianos en Homeros

Een andere belangrijke traditie van de Boeroes is het maken van kaas. Dit is een ambacht dat al generaties lang wordt doorgegeven en is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeenschap. De Boeroes maken verschillende soorten kaas, waaronder Goudse kaas en Edammer kaas.

Heimwee van de Boeroes

Ondanks hun lange geschiedenis in Suriname en hun unieke cultuur en tradities, hebben de Boeroes nog steeds een heimwee naar hun Nederlandse wortels. Veel Boeroes hebben familieleden in Nederland en bezoeken regelmatig het land om hun familie te zien en hun eigen wortels te verkennen.

Sommige Boeroes zijn ook teruggekeerd naar Nederland vanwege hun heimwee. Ze voelen zich meer thuis in Nederland dan in Suriname vanwege hun Nederlandse afkomst en cultuur. Dit heeft geleid tot een diaspora van Boeroes over de hele wereld, van Nederland tot Australië.

FAQs

1. Wat is de geschiedenis van de Boeroes in Suriname?
2. Wat zijn enkele van de belangrijkste tradities van de Boeroes?
3. Waarom hebben de Boeroes een heimwee naar Nederland?
4. Waarom is kaasmaken zo belangrijk voor de Boeroes?
5. Hoe heeft de diaspora van Boeroes de gemeenschap beïnvloed?

Conclusie

De Boeroes zijn een unieke groep mensen van Nederlandse afkomst die zich in Suriname hebben gevestigd tijdens de Nederlandse koloniale periode. Hun geschiedenis en cultuur zijn verweven met zowel Nederland als Suriname, en ze hebben een unieke mix van Nederlandse en Surinaamse gewoonten en tradities.

Hoewel de Boeroes al generaties lang in Suriname wonen, hebben ze nog steeds een heimwee naar hun Nederlandse wortels. Dit heeft geleid tot een diaspora van Boeroes over de hele wereld, van Nederland tot Australië. Toch blijft de Boeroes-gemeenschap in Suriname bestaan en bloeien, en hun cultuur en tradities blijven een belangrijk onderdeel van het land.