Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

De Bijbel is een verzameling van heilige geschriften die door christenen over de hele wereld worden beschouwd als het Woord van God. De Bijbel is verdeeld in twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken die het leven en de leer van Jezus Christus beschrijven.

De vier evangeliën

De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament zijn de evangeliën. Deze boeken beschrijven het leven, de bediening, het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus. De vier evangeliën zijn:

Matteüs

Het boek Matteüs is geschreven door de apostel Matteüs. Het beschrijft de geboorte, het onderwijs, de wonderen, de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus. Het is geschreven voor een Joods publiek en legt de nadruk op de vervulling van de Oudtestamentische profetieën.

Markus

Het boek Markus is geschreven door de evangelist Markus, die een metgezel van de apostel Petrus was. Het beschrijft de bediening van Jezus Christus, met de nadruk op zijn daden in plaats van zijn woorden. Het is geschreven voor een Romeins publiek en legt de nadruk op de kracht en autoriteit van Jezus Christus.

Lukas

Het boek Lukas is geschreven door de arts en evangelist Lukas. Het beschrijft de geboorte, het onderwijs, de wonderen, de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus. Het is geschreven voor een Grieks publiek en legt de nadruk op de barmhartigheid en het mededogen van Jezus Christus.

Johannes

Het boek Johannes is geschreven door de apostel Johannes. Het beschrijft de bediening van Jezus Christus, met de nadruk op zijn goddelijke aard en zijn unieke relatie met de Vader. Het is geschreven voor een algemeen publiek en legt de nadruk op het belang van geloof in Jezus Christus.

Lees ook:   William Morris, de Britse 19e-eeuwse kunstenaar, zag en wou ‘kunst’ in alles

Handelingen en brieven

Na de evangeliën volgt het boek Handelingen van de Apostelen, geschreven door de evangelist Lukas. Het beschrijft de verspreiding van het evangelie en de oprichting van de eerste christelijke gemeenschappen. Vervolgens volgen de brieven, geschreven door verschillende apostelen en andere vroege christelijke leiders. Deze brieven bevatten instructies en bemoedigingen voor de christelijke gemeenschappen in die tijd.

Openbaring

Het laatste boek van het Nieuwe Testament is de Openbaring van Johannes. Het beschrijft visioenen die Johannes ontving over de toekomst van de mensheid en de uiteindelijke triomf van God over het kwaad. Het is een profetisch boek dat veel symboliek en metaforen bevat.

FAQs

Wat is het Nieuwe Testament?

Het Nieuwe Testament is het tweede deel van de Bijbel en bevat de geschriften die het leven en de leer van Jezus Christus beschrijven.

Hoeveel boeken bevat het Nieuwe Testament?

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken.

Wat zijn de evangeliën?

De evangeliën zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament die het leven, de bediening, het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus beschrijven.

Wie heeft het boek Handelingen geschreven?

Het boek Handelingen van de Apostelen is geschreven door de evangelist Lukas.

Wat is de Openbaring van Johannes?

De Openbaring van Johannes is het laatste boek van het Nieuwe Testament en beschrijft visioenen die Johannes ontving over de toekomst van de mensheid en de uiteindelijke triomf van God over het kwaad.

Conclusie

Het Nieuwe Testament is een belangrijk deel van de Bijbel dat het leven en de leer van Jezus Christus beschrijft. Het bevat 27 boeken, waaronder de evangeliën, het boek Handelingen van de Apostelen, brieven en de Openbaring van Johannes. Elk boek heeft zijn eigen unieke karakter en doel, maar ze zijn allemaal gericht op het bevorderen van het geloof in Jezus Christus en het opbouwen van de christelijke gemeenschap.