© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Algemene Politieke Beschouwingen (APB)

Algemene Politieke Beschouwingen (APB): Daarbij wordt door de politiek in de Tweede Kamer van gedachten gewisseld over de inhoud van het, op Prinsjesdag, in de troonrede gepresenteerde beleid van de regering. Algemene beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats om de plannen voor het komende jaar te bespreken. Het verschil met gewone vergaderingen is, dat bij de algemene beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid. De algemene beschouwingen vinden plaats op de woensdag en donderdag na Prinsjesdag. Er wordt bij de algemene beschouwingen ook al wel op de Rijksbegroting gereageerd, die officieel pas later (in de begrotingsbesprekingen) aan de orde komt. De algemene beschouwingen hebben een vast verloop: 1. Eerst komen alle fractievoorzitters van de kamerfracties aan het woord; 2. Vervolgens kan de minister-president hierop reageren; 3. Dan krijgen de fractievoorzitters opnieuw het woord (de tweede termijn). Vaak worden dan moties ingediend, bijvoorbeeld een voorstel om ergens extra geld aan te besteden; 4. Tenslotte kan de minister-president daar weer op reageren. Daarin zal hij zeggen hoe het kabinet tegenover de voorgestelde moties staat. De spreektijd en de volgorde waarin de fractievoorzitters aan het woord komen is ook precies bepaald: Eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, dan de op één na grootste oppositiepartij, en zo voorts. Dat is de zogenaamde "begrotingsvolgorde", die ook bij de begrotingsbehandelingen wordt gehanteerd. Als een fractievoorzitter of de minister-president aan het woord is, kunnen andere fractievoorzitters interrumperen; dat wil zeggen de spreker onderbreken met een vraag of opmerking. De voorzitter van de Tweede Kamer zorgt ervoor dat die interrupties niet uit de hand lopen. In politieke kringen worden de APB beschouwd als een hoogtepunt van het parlementaire jaar, of vindt men althans dat de APB een hoogtepunt zouden moeten zijn. Het is namelijk één van de weinige plenaire, algemeen politieke debatten tussen de fractievoorzitters en de minister-president die veel media- aandacht krijgen en de betrokken politici de kans bieden zichzelf en hun partij te profileren. Het wordt als gepast beschouwd als zoveel mogelijk Tweede Kamerleden het debat ook in de plenaire vergaderzaal bijwonen (bij 'gewone' debatten is dat niet gebruikelijk). Hetzelfde geldt voor de kabinetsleden, die plaats nemen in een voor hen gereserveerd gedeelte van de zaal, het zogenaamde 'Vak K'. Veel fractievoorzitters dienen in hun tweede termijn één of meer moties in. Hiermee proberen ze een meerderheid van de Tweede Kamer achter een bepaalde uitspraak te krijgen. Moties, die veelal door meer dan één fractievoorzitter worden ondertekend, bevatten vaak een verzoek aan het kabinet, bijvoorbeeld om ergens onderzoek naar te doen of om ergens extra geld voor uit te trekken. Overleg tussen fracties In de vergaderzaal en in de wandelgangen kan druk overleg plaatsvinden tussen fracties over de vraag of andere fracties de moties van een fractie willen steunen bij de stemmingen of zelfs mede-ondertekenen. Omdat de fractievoorzitters hun aandacht tegelijkertijd op het debat in de zaal moeten richten, spelen de vice-fractievoorzitters meestal een grote rol bij het voorbereiden van en overleggen over de moties. Achter de schermen wordt ook dikwijls gepolst hoe het kabinet op een motie zal reageren. Na de tweede termijn van de kant van de Kamer reageert de minister-president in zijn tweede termijn op de resterende vragen en opmerkingen van de fractievoorzitters. Ook geeft de minister-president aan hoe hij over de ingediende moties denkt. Als het kabinet het met een motie eens is, wordt deze door het kabinet 'overgenomen'. Er kunnen echter ook moties zijn waar het kabinet het niet of niet helemaal mee eens is. Afronding en stemming Als de tweede termijn van de minister-president is afgerond is het meestal al avond. Normaal gesproken wordt de tweede termijn niet gevolgd door een derde, en is het debat dus afgelopen. De Tweede Kamer kan dan gaan stemmen over de ingediende moties. Vaak wordt de vergadering voorafgaand aan de stemmingen en/of na de tweede termijn van de kant van de Kamer een tijdje geschorst zodat fracties en kabinet intern en soms met elkaar kunnen overleggen over de ingediende moties. De algemene beschouwingen krijgen als regel veel media-aandacht (NOS) en kunnen rechtstreeks op televisie gevolgd worden. Ook in de Eerste Kamer worden in het najaar Algemene Politieke Beschouwingen gehouden. Rijksbegroting: In oktober debatteren de financiële woordvoerders van de Tweede-Kamerfracties met de minister van Financiën over het financieel-economisch beleid tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB). De minister van Financiën coördineert de voorbereiding en uitvoering van de Rijksbegroting. De afzonderlijke ministers verdedigen de begroting van hun departement in de Tweede Kamer.
Foto: Sisyfus Bron: http://www.rijksoverheid.nl/fotoalbums/regering/het-kabinet/bewindspersonen/jan-kees-de-jager/foto-s/index/foto-3-Activiteiten%20minister%20De%20Jager (CC BY 2.0) Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Algemene Politieke Beschouwingen (APB)
Algemene Politieke Beschouwingen (APB):  Daarbij wordt door de politiek in de Tweede Kamer van gedachten gewisseld over de inhoud van het, op Prinsjesdag, in de troonrede gepresenteerde beleid van de regering. Algemene beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats om de plannen voor het komende jaar te bespreken. Het verschil met gewone vergaderingen is, dat bij de algemene beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid. De algemene beschouwingen vinden plaats op de woensdag en donderdag na Prinsjesdag. Er wordt bij de algemene beschouwingen ook al wel op de Rijksbegroting gereageerd, die officieel pas later (in de begrotingsbesprekingen) aan de orde komt. De algemene beschouwingen hebben een vast verloop: 1. Eerst komen alle fractievoorzitters van de kamerfracties aan het woord; 2. Vervolgens kan de minister-president hierop reageren; 3. Dan krijgen de fractievoorzitters opnieuw het woord (de tweede termijn). Vaak worden dan moties ingediend, bijvoorbeeld een voorstel om ergens extra geld aan te besteden; 4. Tenslotte kan de minister-president daar weer op reageren. Daarin zal hij zeggen hoe het kabinet tegenover de voorgestelde moties staat. De spreektijd en de volgorde waarin de fractievoorzitters aan het woord komen is ook precies bepaald: Eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, dan de op één na grootste oppositiepartij, en zo voorts. Dat is de zogenaamde "begrotingsvolgorde", die ook bij de begrotingsbehandelingen wordt gehanteerd. Als een fractievoorzitter of de minister-president aan het woord is, kunnen andere fractievoorzitters interrumperen; dat wil zeggen de spreker onderbreken met een vraag of opmerking. De voorzitter van de Tweede Kamer zorgt ervoor dat die interrupties niet uit de hand lopen. In politieke kringen worden de APB beschouwd als een hoogtepunt van het parlementaire jaar, of vindt men althans dat de APB een hoogtepunt zouden moeten zijn. Het is namelijk één van de weinige plenaire, algemeen politieke debatten tussen de fractievoorzitters en de minister- president die veel media-aandacht krijgen en de betrokken politici de kans bieden zichzelf en hun partij te profileren. Het wordt als gepast beschouwd als zoveel mogelijk Tweede Kamerleden het debat ook in de plenaire vergaderzaal bijwonen (bij 'gewone' debatten is dat niet gebruikelijk). Hetzelfde geldt voor de kabinetsleden, die plaats nemen in een voor hen gereserveerd gedeelte van de zaal, het zogenaamde 'Vak K'. Veel fractievoorzitters dienen in hun tweede termijn één of meer moties in. Hiermee proberen ze een meerderheid van de Tweede Kamer achter een bepaalde uitspraak te krijgen. Moties, die veelal door meer dan één fractievoorzitter worden ondertekend, bevatten vaak een verzoek aan het kabinet, bijvoorbeeld om ergens onderzoek naar te doen of om ergens extra geld voor uit te trekken. Overleg tussen fracties In de vergaderzaal en in de wandelgangen kan druk overleg plaatsvinden tussen fracties over de vraag of andere fracties de moties van een fractie willen steunen bij de stemmingen of zelfs mede- ondertekenen. Omdat de fractievoorzitters hun aandacht tegelijkertijd op het debat in de zaal moeten richten, spelen de vice-fractievoorzitters meestal een grote rol bij het voorbereiden van en overleggen over de moties. Achter de schermen wordt ook dikwijls gepolst hoe het kabinet op een motie zal reageren. Na de tweede termijn van de kant van de Kamer reageert de minister-president in zijn tweede termijn op de resterende vragen en opmerkingen van de fractievoorzitters. Ook geeft de minister-president aan hoe hij over de ingediende moties denkt. Als het kabinet het met een motie eens is, wordt deze door het kabinet 'overgenomen'. Er kunnen echter ook moties zijn waar het kabinet het niet of niet helemaal mee eens is. Afronding en stemming Als de tweede termijn van de minister-president is afgerond is het meestal al avond. Normaal gesproken wordt de tweede termijn niet gevolgd door een derde, en is het debat dus afgelopen. De Tweede Kamer kan dan gaan stemmen over de ingediende moties. Vaak wordt de vergadering voorafgaand aan de stemmingen en/of na de tweede termijn van de kant van de Kamer een tijdje geschorst zodat fracties en kabinet intern en soms met elkaar kunnen overleggen over de ingediende moties. De algemene beschouwingen krijgen als regel veel media-aandacht (NOS) en kunnen rechtstreeks op televisie gevolgd worden. Ook in de Eerste Kamer worden in het najaar Algemene Politieke Beschouwingen gehouden. Rijksbegroting: In oktober debatteren de financiële woordvoerders van de Tweede- Kamerfracties met de minister van Financiën over het financieel-economisch beleid tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB). De minister van Financiën coördineert de voorbereiding en uitvoering van de Rijksbegroting. De afzonderlijke ministers verdedigen de begroting van hun departement in de Tweede Kamer.
Foto: Sisyfus Bron: http://www.rijksoverheid.nl/fotoalbums/regering/het-kabinet/bewindspersonen/jan-kees-de-jager/foto-s/index/foto-3-Activiteiten%20minister%20De%20Jager (CC BY 2.0)