20 augustus 1672 – De gebroeders De Witt worden gelyncht

20 augustus 1672 – De gebroeders De Witt worden gelyncht

Op 20 augustus 1672 vond er een gruwelijke gebeurtenis plaats in de Nederlandse geschiedenis. De gebroeders De Witt, Johan en Cornelis, werden gelyncht door een woedende menigte in Den Haag. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als een dieptepunt in de Nederlandse politieke geschiedenis en heeft tot op de dag van vandaag invloed op de manier waarop we naar politiek en machtsverhoudingen kijken. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de gebeurtenissen van die dag en wat er aan voorafging.

De opkomst van Willem III

Om de gebeurtenissen van 20 augustus 1672 te begrijpen, moeten we teruggaan naar de politieke situatie van die tijd. Nederland was in oorlog met Engeland, Frankrijk en de bisschoppen van Münster en Keulen. Deze oorlog, die later bekend zou worden als de “Rampjaar”, zorgde voor veel onrust en onvrede onder de bevolking.

In deze onzekere tijden kwam Willem III op de voorgrond. Hij was stadhouder van de provincie Holland en had veel invloed op de politieke besluitvorming. Willem III was een sterke persoonlijkheid en had veel aanhangers, vooral onder de Oranjegezinde bevolking. Hij werd gezien als de redder van de Republiek en de enige die in staat was om Nederland uit de crisis te halen.

De gebroeders De Witt

De gebroeders De Witt waren op dat moment de leiders van de regentenpartij, de tegenstanders van Willem III. Johan de Witt was raadpensionaris van Holland en daarmee de machtigste man van Nederland. Cornelis de Witt was lid van de Staten-Generaal en had veel invloed op het beleid.

Lees ook:   Klare wijn schenken – Herkomst en betekenis

De broers waren zeer bekwaam en hadden veel respect onder de bevolking. Ze stonden bekend om hun rechtvaardigheid en integriteit. Maar hun politieke tegenstanders beschuldigden hen van corruptie en machtsmisbruik. Vooral Willem III en zijn aanhangers zagen de gebroeders De Witt als een bedreiging voor hun politieke macht.

De lynchpartij

Op 20 augustus 1672 keerde Cornelis de Witt terug naar Den Haag na een vergadering van de Staten-Generaal. Hij werd opgewacht door een woedende menigte die hem beschuldigde van samenzwering tegen Willem III. De menigte begon hem te slaan en te schoppen en uiteindelijk werd hij opgehangen aan een lantaarnpaal.

Toen Johan de Witt hiervan hoorde, spoedde hij zich naar de gevangenis waar zijn broer vastzat. Hij werd echter tegengehouden door een andere menigte en ook hij werd aangevallen. Johan de Witt werd uiteindelijk ook opgehangen aan een lantaarnpaal en zijn lichaam werd verminkt en verbrand.

De nasleep

De lynchpartij van de gebroeders De Witt zorgde voor veel opschudding in Nederland en daarbuiten. Het werd gezien als een barbaarse daad en een schending van de rechtsstaat. Maar het had ook politieke gevolgen. Willem III kreeg steeds meer macht en uiteindelijk werd hij in 1677 benoemd tot stadhouder van alle provincies.

De gebroeders De Witt werden gezien als de slachtoffers van een politieke moord. Hun dood symboliseerde de strijd tussen de regentenpartij en de Oranjegezinden. Maar het had ook een diepere betekenis. Het liet zien dat de bevolking in staat was om zelf recht te spreken, zonder tussenkomst van de overheid. Dit had grote gevolgen voor de ontwikkeling van de democratie in Nederland.

Lees ook:   102.000 euro voor postzegel van 25 cent

FAQs

1. Wat was de Rampjaar?
De Rampjaar was een oorlog tussen Nederland en Engeland, Frankrijk en de bisschoppen van Münster en Keulen in 1672.

2. Wie was Willem III?
Willem III was stadhouder van de provincie Holland en een belangrijke politieke figuur in Nederland in de 17e eeuw.

3. Wie waren de gebroeders De Witt?
Johan en Cornelis de Witt waren politieke leiders van de regentenpartij in Nederland in de 17e eeuw.

4. Waarom werden de gebroeders De Witt gelyncht?
Ze werden beschuldigd van samenzwering tegen Willem III en werden door een woedende menigte aangevallen en opgehangen.

5. Wat was de betekenis van de lynchpartij van de gebroeders De Witt?
Het symboliseerde de strijd tussen de regentenpartij en de Oranjegezinden en had grote gevolgen voor de ontwikkeling van de democratie in Nederland.