Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

Ik heb een vraag/suggestie:

Logo van "Museum JoCas" - alle rechten voorbehouden. Home Info

Vermeld hier de naam van de pagina (zie de kop) waar je vraag betrekking op heeft. Zonder dat wordt het voor ons zoeken als een naald in de hooiberg.

VACATURES

Denk je op een of andere wijze een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan Museum JoCas dan horen we dat graag van je.

Onder nuttig verstaan we, dat je bijdrage stoelt op aantoonbare specifieke professionele kennis.

Alle funkties in Museum JoCas zijn van hoog tot laag onbezoldigd vrijwilligerswerk.